Xem Lịch sử Duyệt web Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách xem lịch sử duyệt web trên giao diện máy tính lẫn điện thoại.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Google Chrome trên máy tính

1Mở Goolge Chrome với biểu tượng hình tròn màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.2Nhấp ở phía trên góc phải cửa sổ.3Chọn History (Lịch sử) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị để mở thêm một trình đơn khác.4Nhấp vào Lịch sử ở phía trên trình đơn đang hiển thị để xem lịch sử duyệt web mà bạn cần tìm.5Xem lịch sử duyệt web. Bạn có thể kéo xuống phần lịch sử duyệt web để xem những nội dung trước đó, hoặc nhấp vào một đường dẫn để mở lại trang. Để xóa lịch sử duyệt web, bạn nhấp vào Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web) ở bên trái trang, đảm bảo ô “Browsing history” (Lịch sử duyệt web) đã được đánh dấu và nhấp vào Clear data (Xóa dữ liệu)

Phương pháp số 2 dùng Google Chrome trên điện thoại

1Mở ứng dụng Google Chrome với biểu tượng Chrome trên nền trắng.2Chọn biểu tượng ở phía trên góc phải màn hình.3Chọn History (Lịch sử) ở gần giữa trình đơn.4Xem lịch sử duyệt web của bạn. Chọn một nội dung để mở lại trang đó. Để xóa lịch sử duyệt web, bạn chọn Clear Browsing Data… (Xóa dữ liệu duyệt web…) ở phía dưới góc trái (hoặc ở đầu trang, nếu bạn dùng Android), đảm bảo ô “Browsing History” (Lịch sử duyệt web) đã được đánh dấu và chạm vào Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web) (hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) trên Android) hai lần

Phương pháp số 3 dùng Firefox trên máy tính

1Mở Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.2Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Firefox để xem trình đơn.3Nhấp vào Library (Thư viện) trong danh sách lựa chọn.4Nhấp vào History (Lịch sử) ở gần phía trên trình đơn.5Nhấp vào Show All History (Hiện tất cả lịch sử) ở cuối trình đơn Lịch sử để mở cửa sổ lịch sử duyệt web của Firefox.6Xem lịch sử duyệt web của bạn. Nhấp đúp để mở một nội dung cần tìm bằng trình duyệt Firefox. Bạn có thể xóa lịch sử (chẳng hạn như một trang hoặc những thư mục) bằng cách nhấp phải (hoặc nhấp hai ngón tay) vào những nội dung và chọn Delete (Xóa)

Phương pháp số 4 dùng Firefox trên điện thoại

1Mở Firefox với biểu tượng quả địa cầu màu xanh dương và con cáo màu cam.2Chạm vào ở phía dưới góc phải màn hình để mở một trang khác.Trên Android, chọn ở phía trên góc phải màn hình để mở trình đơn.3Chọn History (Lịch sử) trong trình đơn để mở trang lịch sử duyệt web của Firefox trên điện thoại.4Xem lịch sử duyệt web của Firefox. Khi bạn chạm vào một nội dung thì phần đó sẽ được mở bằng Firefox; còn khi vuốt sang trái thì nội dung sẽ được xóa khỏi lịch sử duyệt web của bạn. Để xóa toàn bộ lịch sử Firefox, bạn chọn hoặc , chọn Settings (Cài đặt), chọn Clear Private Data (Xóa dữ liệu cá nhân), chọn Clear Private Data (trên iPhone) hoặc Clear now (Xóa) (trên Android) và chọn OK (trên iPhone) hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) (trên Android)

Phương pháp 5 dùng Microsoft Edge

1Mở Microsoft Edge với biểu tượng chữ “e” màu trắng trên nền xanh dương.2Nhấp vào “Hub” với biểu tượng hình ngôi sao ở phía trên góc phải cửa sổ Edge (bên trái biểu tượng bút chì) để xem trình đơn.3Nhấp vào History (Lịch sử) ở bên trái trình đơn đang hiển thị. Lịch sử duyệt web được liệt kê trong phần chính của cửa sổ đang hiển thị. 4Xem lịch sử duyệt web. Bạn có thể nhấp vào một nội dung để xem trang. Để xóa lịch sử duyệt web, nhấp vào Clear history (Xóa lịch sử) ở phía trên góc phải trình đơn, đảm bảo ô “Browsing history” (Lịch sử duyệt web) đã được đánh dấu và nhấp vào Clear (Xóa)

Phương pháp 6 dùng Internet Explorer

1Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ “e” màu xanh nhạt.2Nhấp vào biểu tượng ngôi sao ở phía trên góc phải cửa sổ để mở trình đơn.3Nhấp vào thẻ History (Lịch sử) ở phía trên góc phải trình đơn đang hiển thị.4Xem lịch sử duyệt web. Bạn có thể nhấp vào thư mục trong trình đơn Lịch sử để xem lịch sử duyệt web của một ngày cụ thể, hoặc nhấp phải vào một thư mục (hay nội dung) và nhấp Delete (Xóa) để xóa khỏi lịch sử. Để xóa lịch sử duyệt web, bạn nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phải cửa sổ, nhấp Internet options (Lựa chọn Internet), chọn Delete (Xóa) bên dưới “Browsing history” (Lịch sử duyệt web), đảm bảo ô “Lịch sử” đã được đánh đấu, và cuối cùng chọn Xóa

Phương pháp 7 dùng Safari trên điện thoại

1Mở Safari với biểu tượng la bàn màu xanh dương trên nền trắng.2Chạm vào biểu tượng hình quyển sách bên trái biểu tượng hai hình vuông chồng lên nhau ở phía dưới góc phải màn hình.3Chạm vào thẻ “History” (Lịch sử) với biểu tượng hình đồng hồ ở phía trên góc phải màn hình.4Xem lịch sử duyệt web. Chạm vào một nội dung trên trang này để xem thông tin đầy đủ bằng trình duyệt web. Để xóa nội dung trong lịch sử duyệt web, bạn chọn Clear (Xóa) ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó chọn khung thời gian khi được hỏi

Phương pháp 8 dùng Safari trên máy tính

1Mở Safari với biểu tượng la bàn màu xanh dương trên máy Mac.2Nhấp vào History (Lịch sử) ở phía trên góc trái màn hình máy Mac.3Nhấp vào Show History (Hiện lịch sử) để mở cửa sổ hiển thị lịch sử duyệt web trên máy Mac.4
Xem lịch sử duyệt web. Nhấp vào một nội dung để xem trang đầy đủ. Để xóa lịch sử duyệt web của Safari trên máy Mac, bạn nhấp vào Safari, chọn Clear History… (Xóa lịch sử…), chọn khung thời gian và nhấp Clear History (Xóa lịch sử duyệt web)

Lời khuyên

những web được xem ở chế độ Incognito (hoặc InPrivate) sẽ không hiển thị trong lịch sử duyệt web.

Cảnh báo

Việc xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị đã được đồng bộ với một thiết bị khác (chẳng hạn iPad và Mac) thường sẽ không xóa nội dung tương tự trên thiết bị còn lại.