Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt trên Android Tainghetrothinh

Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt trên Android Tainghetrothinh

Sau khi bộ nhớ đệm của trình duyệt bị xóa, dữ liệu duyệt web trên điện thoại sẽ được làm mới. Nếu bộ nhớ đệm bị quá tải thì thao tác này sẽ giúp thiết bị chạy nhanh hơn, tuy nhiên sẽ làm chậm quá trình nạp những website mà bạn đã truy cập trước đó. Quá trình xóa bộ nhớ đệm có thể khác nhau đôi chút tùy vào trình duyệt mà bạn đang dùng.

những bước

Phương pháp số 1 Trên trình duyệt Android gốc (Android thuần)

1Mở trình duyệt Internet và nhấn vào nút Menu (⋮). Bạn cũng có thể nhấn vào nút Menu vật lý (nếu có) trên thiết bị. 2Nhấn vào “Settings” (Cài đặt) trong trình đơn. Tùy chọn này nằm cuối trình đơn. 3Nhấn vào “Privacy & security” (Bảo mật & riêng tư). những tùy chọn riêng tư dành cho trình duyệt sẽ mở ra. 4Nhấn vào “Clear cache” (Xóa bộ nhớ đệm) ở đầu trình đơn. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận thao tác xóa bộ nhớ đệm

Phương pháp số 2 Trên trình duyệt Samsung (“Internet”)

1Mở trình duyệt của Samsung (“Internet”) và nhấn vào nút Menu (⋮). Bạn cũng có thể ấn nút Menu vật lý (nếu có) trên thiết bị Samsung. 2Nhấn vào “Settings” trong trình đơn. Màn hình mới sẽ mở ra. 3Nhấn vào “Privacy” trong mục Advanced (Nâng cao). Trình đơn Privacy sẽ mở ra. 4Nhấn vào “Delete personal data” (Xóa dữ liệu cá nhân). Danh sách những ô đánh dấu sẽ hiện ra. 5Tích vào ô “Cache” (Bộ nhớ đệm) và “Cookies and site data” (Dữ liệu web và bộ nhớ cookie) rồi nhấn “Done” (Xong). Tất cả bộ nhớ đệm của trình duyệt Samsung sẽ bị xóa.

Phương pháp số 3 Trên Google Chrome

1Mở trình duyệt Chrome và nhấn vào nút Menu (⋮). Nếu không nhìn thấy, bạn có thể vuốt xuống trên trang để tùy chọn. 2Nhấn vào “Settings” từ trong trình đơn hiện ra. Trên điện thoại có màn hình nhỏ thì có thể bạn cần cuộn xuống trên trình đơn để tìm. 3Nhấn vào “Privacy” trong mục Advanced. Một trình đơn mới sẽ mở ra. 4Cuộn xuống và nhấn vào “Clear Browsing Data” (Xóa dữ liệu duyệt web). Nút này nằm cuối trình đơn Privacy. 5Bạn cần chắc chắn rằng ô “Cache” và “Cookies, site data” đã được đánh dấu, sau đó nhấn vào “Clear” (Xóa). Tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm của Google Chrome sẽ bị xóa.

Phương pháp số 4 Trên Mozilla Firefox

1Mở trình duyệt Firefox và nhấn vào nút Menu (⋮). Tùy chọn này ở góc trên bên phải màn hình. Có thể bạn cần vuốt xuống trên trang để tùy chọn hiện ra. 2Nhấn vào “Settings” từ trong trình đơn Firefox. Màn mình mới sẽ mở ra. 3Nhấn vào “Privacy”. Trình đơn Privacy sẽ mở ra. 4Cuộn xuống và nhấn vào “Clear now” (Xóa ngay bây giờ). Tùy chọn này nằm trong phần “Clear private data” (Xóa dữ liệu riêng tư). 5Bạn cần chắc chắn rằng ô “Cache” đã được đánh dấu rồi nhấn vào “Clear Data” (Xóa dữ liệu). Bộ nhớ đệm (và những nội dung mà bạn đã chọn) trên Mozilla Firefox sẽ bị xóa

Phương pháp 5 Trên Opera

1Mở Opera và nhấn vào nút chữ “O” ở góc dưới bên phải. Trình đơn Opera nhỏ sẽ hiện ra. 2Nhấn vào tùy chọn “Settings” với hình bánh răng.3Nhấn vào “Clear browsing data”. Một trình đơn mới sẽ mở ra. 4Tích vào ô “Clear cookies and data” và nhấn “OK”. Toàn bộ dữ liệu duyệt web trên Opera, bao gồm bộ nhớ đệm sẽ bị xóa

Phương pháp 6 Trên Dolphin

1Mở Dolphin và nhấn vào nút Dolphin nằm cuối màn hình. Bạn phải đang ở trên cùng của trang web thì những nút tác vụ mới hiện ra bên dưới. Sau khi bạn nhấn vào biểu tượng Dolphin, trình đơn tùy chọn sẽ hiện ra. 2Nhấn vào nút “Clear data”. Tác vụ có hình cây chổi. 3Bạn cần chắc chắn rằng ô “Cache and site data” (Dữ liệu trang và bộ nhớ đệm) đã được đánh dấu. Mục này thường được tích sẵn theo mặc định. 4Nhấn vào “Clear selected data” (Xóa dữ liệu đã chọn). Bộ nhớ đệm của Dolphin sẽ bị xóa và trình đơn sẽ đóng lại

Phương pháp 7 Trên mọi trình duyệt

1Mở ứng dụng Settings trên điện thoại. Bạn có thể xóa bộ nhớ đệm của bất kỳ trình duyệt nào bằng cách xóa dữ liệu ứng dụng. Thao tác này sẽ đăng xuất tài khoản của bạn khỏi trình duyệt và trả lại toàn bộ thiết lập ban đầu. 2Chọn “Apps” hay “Applications” (Ứng dụng). Từ ngữ có thể khác nhau tùy vào thiết bị mà bạn đang dùng. 3Tìm và nhấn vào trình duyệt mà bạn muốn xóa dữ liệu. Tất cả ứng dụng mà bạn đã tải sẽ nằm trong thẻ “Downloaded”. Nếu trình duyệt được cài sẵn trên máy thì bạn cần nhấn vào thẻ “All” (Tất cả) để tìm. 4Nhấn vào “Clear Data”. Bạn sẽ phải xác nhận lại yêu cầu xóa hết dữ liệu đối với ứng dụng. Hãy nhấn “OK” để xác nhận