Xóa tài khoản Bumble có hủy luôn đăng ký trả phí không

Bạn đã gặp một người vô cùng đặc biệt, và bây giờ bạn không cần dùng Bumble nữa. Hoặc, có lẽ bạn vừa trả thêm phí cho Bumble dù chỉ đăng ký trả phí một tháng. Dù là trong trường hợp nào, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc: liệu việc xóa tài khoản Bumble Premium hoặc Boost có dừng thu phí hàng tháng, hay bạn cần thực hiện thao tác hủy đăng ký trả phí? Đừng lo – chúng tôi đã tham khảo chính sách đăng ký trả phí của Bumble và tổng hợp chỉ dẫn giúp bạn hủy đăng ký trả phí để tránh việc trả phí ngoài ý muốn.

những bước

Phương pháp số 1 Việc xóa tài khoản Bumble có hủy đăng ký trả phí không?

1Câu trả lời là không – bạn vẫn cần thực hiện thao tác hủy đăng ký trả phí. Việc xóa tài khoản sẽ không hủy đăng ký trả phí cho dịch vụ Bumble Boost hoặc Bumble Premium. Nếu muốn dừng dùng Bumble, bạn cần thực hiện thao tác hủy đăng ký trả phí để không bị thu thêm phí.Nếu bạn đã xóa tài khoản, đừng lo. Bạn vẫn có thể hủy đăng ký trả phí.Nếu trước đó bạn đã xóa tài khoản Bumble nhưng chưa hủy đăng ký trả phí Bumble Boost hay Bumble Premium, bạn vẫn có thể truy cập tính năng cao cấp đã trả phí nếu muốn tiếp tục dùng. Bạn có thể tạo tài khoản Bumble mới và nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng của Bumble chuyển gói dịch vụ đã đăng ký sang tài khoản mới.Lưu ý, việc xóa tài khoản Bumble khác với việc xóa hồ sơ Bumble. Việc xóa hồ sơ không ảnh hưởng đến tài khoản hoặc gói dịch vụ đã đăng ký

Phương pháp số 2 Cách hủy đăng ký Bumble Premium hoặc Boost

1Đối với iPhone hoặc iPad: dùng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Bumble Boost hoặc Bumble Premium trên thiết bị iOS.Truy cập Settings (Cài đặt), chọn iTunes & App StoreChạm vào Apple ID của bạnChọn “Media & Purchases” (Dịch vụ và Mua hàng)Chọn “View Account” (Xem tài khoản)Chọn “Subscriptions” (Đăng ký trả phí)Tìm Bumble trong danh sách đăng ký trả phíChọn “Cancel Subscription” (Hủy đăng ký trả phí)2Android (đăng ký trả phí bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal): dùng phương pháp này nếu bạn đã dùng thẻ tín dụng để đăng ký Bumble Boost hoặc Bumble Premium trên thiết bị Android.Chạm vào biểu tượng hồ sơ ở bên dưới góc trái ứng dụng BumbleChọn “My Pay Plan” (Kế hoạch thanh toán của tôi), rồi chọn “Boost” hoặc “Premium”Chọn “Cancel” (Hủy)3Android (đăng ký trả phí bằng Google Play): dùng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Bumble Boost hoặc Bumble Premium qua cửa hàng Google Play.Mở cửa hàng Google PlayTruy cập Account (Tài khoản) trong trình đơn cửa hàng Google PlayChạm vào “Subscriptions” (Đăng ký trả phí)Tìm Bumble trong danh sách đăng ký trả phí của bạnChọn “Cancel” (Hủy)4Đăng ký trả phí bằng Bumble Web: dùng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Bumble Boost hoặc Bumble Premium qua Bumble Web.Đăng nhập Bumble trên máy tínhNhấp vào ảnh hồ sơ ở phía trên góc trái màn hìnhNhấp vào “Manage your Boost” (Quản lý Boost) ở bên dưới góc trái màn hìnhThực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để hủy đăng ký trả phí5Đăng ký trả phí qua tin nhắn SMS: dùng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Bumble Boost hoặc Bumble Premium qua tin nhắn SMS. Thực hiện theo chỉ dẫn hủy đăng ký mà bạn nhận được khi đăng ký trả phí (mỗi nhà mạng sẽ có cách thức khác nhau). Bạn cần soạn STOP gửi đến tổng đài đăng ký, hoặc bạn sẽ hủy bằng một trong những phương pháp trên.

Phương pháp số 3 Cách xóa tài khoản Bumble

1Xóa tài khoản Bumble ngay trên ứng dụng. Thao tác xóa tài khoản Bumble sẽ xóa toàn bộ hoạt động và cuộc trò chuyện. Lưu ý, bạn không thể khôi phục tài khoản sau khi xóa! Nếu bạn muốn xóa tài khoản, hãy mở ứng dụng Bumble và thực hiện những bước sau:Chạm vào biểu tượng hồ sơ ở bên dưới góc trái ứng dụngChạm vào biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phảiVuốt xuống cuối phần cài đặtChạm vào “Delete account” (Xóa tài khoản) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình

Phương pháp số 4 Có thể dùng gói dịch vụ Bumble đã trả phí sau khi xóa tài khoản không?

1Có, bạn có thể chuyển gói dịch đã đăng ký sang tài khoản mới. Sau khi xóa tài khoản, nếu bạn muốn tiếp tục dùng gói dịch vụ Bumble đã thanh toán, bạn vẫn có thể dùng trên tài khoản mới. Hãy tạo tài khoản mới và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Bumble qua phần liên hệ trên trang web và cho họ biết rằng bạn muốn chuyển đổi gói dịch vụ đã đăng ký. Họ sẽ chuyển gói dịch vụ đó sang tài khoản mới của bạn.Bạn có thể tìm phần liên hệ của Bumble tại: https://bumble.com/help-search#contact-us