Bỏ chặn một vài điện thoại trên thiết bị Android Tainghetrothinh

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách bỏ chặn một vài điện thoại trong danh sách chặn trên những thiết bị Android.

những bước

Phương pháp số 1 Trên ứng dụng điện thoại của Google

1Mở ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này có biểu tượng là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ hoặc trong khay ứng dụng. Bạn có thể áp dụng phương pháp này với những dòng điện thoại của Google, Motorola, OnePlus hoặc Lenovo. 2Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình.3Chọn Settings (Cài đặt).4Kéo xuống và chọn Blocked numbers (Số bị chặn). Danh sách những số điện thoại bị chặn sẽ xuất hiện. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy quay lại ứng dụng điện thoại và nhấp vào biểu tượng (ở góc trên bên phải), chọn Settings (Cài đặt), sau đó chọn Call blocking (Số bị chặn).5Nhấp vào số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Một tin nhắn xác nhận sẽ xuất hiện. Hoặc bạn sẽ nhấp vào dấu X ở bên phải số điện thoại nếu có.6Chọn UNBLOCK (Bỏ chặn). Bạn sẽ tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này

Phương pháp số 2 Trên điện thoại Samsung Galaxy

1Mở ứng dụng điện thoại. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại ở gần phía dưới màn hình trang chủ. 2Chạm vào biểu tượng ở phía trên màn hình.3Chọn Settings (Cài đặt).4Chọn Block numbers (Số bị chặn).5Chạm vào dấu (trừ) cạnh số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Số điện thoại này sẽ được bỏ khỏi danh sách chặn

Phương pháp số 3 Trên điện thoại HTC

1Mở ứng dụng điện thoại của HTC. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ. 2Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.3Chọn Blocked contacts (Liên hệ bị chặn). Một danh sách những số điện thoại bị chặn sẽ hiển thị. 4Chạm và giữ số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn. Một thực đơn mở rộng sẽ xuất hiện. 5Chọn Unblock contacts (Bỏ chặn liên hệ). Bạn sẽ thấy một tin nhắn xác nhận bỏ chặn. 6Chọn OK. Số điện thoại bạn chọn giờ đã được bỏ chặn

Phương pháp số 4 Trên điện thoại Asus Zenfone

1Mở ứng dụng điện thoại. Biểu tượng của ứng dụng này là một chiếc ống nghe điện thoại trên màn hình trang chủ. 2Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.3Chọn Block List (Danh sách chặn). Danh sách những liên hệ và số điện thoại bị chặn sẽ xuất hiện. 4Chọn Remove from block list (Loại khỏi danh sách chặn). Bạn sẽ thấy một tin nhắn xác nhận bỏ chặn. 5Chọn OK. Liên hệ hoặc số điện thoại đã chọn sẽ được bỏ chặn