Phương pháp Tự động tắt máy tính vào thời điểm cụ thể: 15 Bước

Bạn luôn quên tắt máy tính trước khi leo lên giường hoặc quên nhìn đồng hồ trong khi làm việc? bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách tắt máy tính vào thời điểm do mình cài đặt.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Task Scheduler

1Mở Task Scheduler. Tùy chọn này có sẵn trong Windows 7 và Windows 8. Trong Windows 7, nhấp vào Start → Control Panel → System and Security → Administrative Tools → Task Scheduler. Trong Windows 8, nhấn phím ⊞ Win, gõ “schedule tasks”, và chọn “Schedule tasks” từ kết quả tìm kiếm. 2Nhấp vào “Create Basic Task”. Tùy chọn này có sẵn trong trình đơn “Actions” (Tác vụ) nằm ở phía bên phải cửa sổ. Bạn phải cung cấp tên và mô tả hoạt động. Đặt tên dễ nhớ, chẳng hạn như “Shutdown Timer”. Nhấp vào Next > để tiếp tục. 3Chọn tần suất. Chọn “Daily” trên trang “Task Trigger” và nhấp vào Next >. Chọn thời gian mà bạn muốn tắt máy tính vào mỗi buổi tối. Cài đặt “Recur ever: X days” giá trị “1”. Nhấp vào Next >. 4Chọn “Start a program”. Tùy chọn này nằm trên màn hình “Action” và được chọn tự động. Nhấp vào nút Next > để tiếp tục. 5Nhập vị trí cho chương trình tắt máy. Khi Windows tắt, thực tế hệ điều hành đang chạy chương trình tắt máy. Trong khung “Program/script”, gõ C:\Windows\System32\shutdown.exe. Trong khung “Arguments”, gõ /s. Nhấp vào Next >.6Xem lại cài đặt. Trên màn hình Summary, hãy xem lại cài đặt để chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng ngày. Nhấp vào nút Finish để lưu hoạt động. Máy tính của bạn bây giờ sẽ tắt tại một thời điểm nhất định mỗi ngày.

Phương pháp số 2 Tạo tập tin BAT

1Mở notepad theo đường dẫn Start> All Programmes> Accessories> Notepad. Hoặc bằng cách gõ “notepad” không có dấu nháy kép vào start menu và nhấn enter. 2Sao chép mã dưới đây:@echo off:Wif %time%==00:00:00.00 goto :Xgoto :W:Xshutdown.exe /s /f /t 60 /c “Go to bed!!!!!!” Tác vụ này sẽ liên tục kiểm tra thời gian để xem đã đến nửa đêm hay chưa, và nếu như vậy, máy tính sẽ được tắt với thông báo “Go to bed!!!!”3Thay phần if %time%== bằng thời gian mà bạn tùy chọn. Cài đặt phải ở định dạng: HH:MM:SS.MS và ở định dạng 24 giờ để có thể hoạt động. 4Truy cập File> Save As.Đổi khung “Save as type” thành “All Files”Gõ “timer.bat” vào tên tập tin và nhấp “Save”5Nhấp đúp vào tập tin. Màn hình command prompt sẽ xuất hiện. 6Để cửa sổ này mở trong khi bạn làm việc.7Khi đến thời gian mà bạn cài đặt trong Phương pháp số 3, máy tính sẽ hiển thị thông báo trong vòng một phút và sau đó máy tính của bạn sẽ được tắt.8Nếu muốn hủy quá trình tắt máy, nhấn phím Windows (phím có logo Microsoft) + R.9Gõ “shutdown -a” không có dấu nháy kép vào cửa sổ hiện ra và nhấn Enter. Cửa sổ Command Prompt sẽ xuất hiện và biến mất. Một quả bóng tương tự như vậy cũng sẽ xuất hiện

Cảnh báo

những phương pháp này chỉ áp dụng cho người dùng Windows 7. Chương trình này có thể không hoạt động trên những hệ điều hành khác.Hãy nhớ luôn mở cửa sổ command prompt. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ nếu muốn.