Kích hoạt chế độ ẩn danh Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách bật cửa sổ “ẩn danh” của trình duyệt để tránh lưu lại dữ liệu duyệt web. một vài chế độ ẩn danh được tích hợp sẵn trên cả giao diện máy tính và điện thoại của hầu như mọi trình duyệt hiện đại. Nếu người quản trị máy tính đã vô hiệu hóa chế độ ẩn danh của trình duyệt, bạn không thể bật (hoặc tìm lựa chọn bật) chế độ ẩn danh.

những bước

Phương pháp số 1 Chrome trên máy tính

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome bằng cách nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.2Nhấp vào lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome, ngay bên dưới biểu tượng X.3Nhấp vào New incognito window (Cửa sổ ẩn danh mới) ở phía trên trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Chrome mới ở chế độ ẩn danh. Nếu bạn không thấy lựa chọn này, chế độ ẩn danh có thể đã bị giới hạn bởi trình duyệt Chrome.Sau khi bạn đóng thẻ ẩn danh, mọi lịch sử duyệt web và tải về trong khoảng thời gian duyệt web riêng tư đều bị xóa.4Dùng phím tắt. Bạn có thể ấn Ctrl+⇧ Shift+N (trên Windows) hoặc ⌘ Command+⇧ Shift+N (trên Mac) để mở cửa sổ ẩn danh mới mỗi khi cần dùng

Phương pháp số 2 Chrome trên điện thoại

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.2Chạm vào biểu tượng ở phía trên góc phải màn hình.3Chạm vào New Incognito Tab (Thẻ ẩn danh mới). Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ ẩn danh mới để dữ liệu duyệt web của bạn không bị lưu vào lịch sử. Khi bạn đóng cửa sổ, mọi thông tin duyệt web và tập tin đã tải về đều bị xóa khỏi Chrome. Cửa sổ ẩn danh có màu tối hơn cửa sổ Chrome thông thường.Bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ Chrome thông thường và cửa sổ ẩn danh bằng cách chạm vào biểu tượng hình vuông được đánh số ở phía trên màn hình và vuốt sang phải hoặc trái

Phương pháp số 3 Firefox trên máy tính

1Mở trình duyệt Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương. 2Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ Firefox để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào New Private Window (Cửa sổ riêng tư mới). Đây là thao tác mở cửa sổ duyệt web riêng tư mới để dữ liệu duyệt web và tải về sẽ không được lưu vào lịch sử của Firefox. 4Dùng phím tắt. Bạn có thể ấn Ctrl+⇧ Shift+P (trên Windows) hoặc ⌘ Command+⇧ Shift+P (trên Mac) để mở cửa sổ duyệt web riêng tư mới từ trang bất kỳ trong Firefox

Phương pháp số 4 Firefox trên iPhone

1Mở Firefox. Chạm vào ứng dụng với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương. 2Chạm vào biểu tượng “Tabs” (Thẻ) với hình vuông được đánh số ở bên dưới màn hình để xem danh sách những thẻ đang mở.3Chạm vào biểu tượng mặt nạ ở bên dưới góc trái màn hình. Biểu tượng mặt nạ sẽ chuyển sang màu tím, cho biết bạn đang ở chế độ duyệt web riêng tư. 4Chạm vào dấu bên dưới góc phải màn hình để mở thẻ mới ở chế độ duyệt web riêng tư. Như vậy, lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ không được lưu lại khi dùng thẻ này. Bạn có thể chuyển sang chế độ duyệt web thông thường bằng cách chạm vào hình vuông được đánh số và chạm vào biểu tượng mặt nạ để tắt.Việc đóng Firefox sẽ xóa mọi thẻ duyệt web riêng tư

Phương pháp 5 Firefox trên Android

1Mở Firefox. Chạm vào ứng dụng với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương. 2Chạm vào biểu tượng ở phía trên góc phải màn hình để mở trình đơn.3Chạm vào lựa chọn New private tab (Thẻ riêng tư mới) ở phía trên trình đơn đang hiển thị. Đây là thao tác mở thẻ mới ở chế độ duyệt riêng tư. Lịch sử duyệt web của bạn sẽ không được lưu trong khi dùng thẻ này. Bạn có thể chuyển sang thẻ duyệt web thông thường bằng cách chạm vào ô vuông được đánh số ở phía trên góc phải màn hình và chạm vào biểu tượng chiếc mũ ở phía trên góc trái

Phương pháp 6 Microsoft Edge

1Mở Microsoft Edge. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng với biểu tượng chữ “e” màu trắng trên nền xanh dương đậm (hoặc chữ “e” màu xanh dương đậm). 2Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ để mở trình đơn.3Nhấp vào New InPrivate Window (Cửa sổ riêng tư mới) ở gần phía trên trình đơn. Đây là thao tác mở cửa sổ duyệt web mới giúp bạn lướt web và tải tập tin mà không bị Edge lưu dữ liệu vào lịch sử. Việc đóng cửa sổ riêng tư sẽ trả cửa sổ duyệt web về chế độ thông thường.4Dùng phím tắt. Bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl, ⇧ Shift và P để mở cửa sổ duyệt web riêng tư mỗi khi dùng Microsoft Edge

Phương pháp 7 Internet Explorer

1Mở Internet Explorer. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng với biểu tượng chữ “e” màu xanh biển. 2Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt) bằng cách nhấp vào biểu t
ượng bánh răng ở phía trên góc phải cửa sổ Internet Explorer.
Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn. 3Chọn Safety (Bảo mật) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị để mở thêm một trình đơn khác.4Nhấp vào InPrivate Browsing (Duyệt web riêng tư) gần phía trên trình đơn Safety vừa hiển thị. Đây là thao tác mở cửa sổ duyệt web riêng tư của Internet Explorer để bạn có thể duyệt web mà không bị máy tính lưu lại lịch sử duyệt web hoặc tập tin tải về. Việc thoát chế độ duyệt web riêng tư sẽ đưa bạn trở về chế độ duyệt web thông thường.5Dùng phím tắt. Hãy ấn tổ hợp phím Ctrl, ⇧ Shift và P để mở cửa sổ duyệt web riêng tư mỗi khi dùng Internet Explorer

Phương pháp 8 Safari trên máy tính

1Mở Safari. Nhấp vào ứng dụng với biểu tượng la bàn màu xanh dương trong phần Dock của máy Mac. 2Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái màn hình để mở trình đơn.3Nhấp vào New Private Window (Cửa sổ riêng tư mới). Đây là thao tác mở chế độ ẩn danh của trình duyệt Safari để bạn có thể duyệt web mà không bị Safari lưu lại những trang đã truy cập hoặc tập tin đã tải về. Cửa sổ riêng tư của Safari có màu tối hơn cửa sổ duyệt web thông thường.4Dùng phím tắt. Bạn có thể ấn ⌘ Command+⇧ Shift+N trong khi đang dùng Safari để mở cửa sổ riêng tư mới

Phương pháp 9 Safari trên điện thoại

1Mở Safari. Chạm vào ứng dụng với biểu tượng la bàn màu xanh dương trên nền trắng. 2Chạm vào nút với biểu tượng hai ô chồng lên nhau ở bên dưới góc phải màn hình.3Chạm vào Private (Riêng tư) ở bên dưới góc trái màn hình.4Chạm vào dấu + ở bên dưới màn hình. Đây là thao tác mở cửa sổ mới ở chế độ riêng tư để bạn có thể tìm kiếm thông tin mà không bị Safari lưu vào lịch sử. Để trở lại cửa sổ duyệt web thông thường, bạn sẽ chạm vào biểu tượng hai ô chồng lên nhau, rồi chọn Private một lần nữa và chọn Done (Hoàn tất).Việc đóng ứng dụng Safari sẽ không đóng chế độ duyệt web riêng tư. Bạn sẽ đóng trang bằng cách vuốt trang đó sang trái

Lời khuyên

Chế độ ẩn danh phù hợp hơn với việc mở hai tài khoản khác nhau (chẳng hạn như Gmail hoặc Facebook) cùng lúc vì chế độ này không lưu lại mật khẩu hoặc cookie của máy tính.

Cảnh báo

Việc duyệt web ở chế độ ẩn danh sẽ không thể ngăn người dùng lao động, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phần mềm gián điệp được cài trên máy tính thấy lịch sử tìm kiếm của bạn.