Cách tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng – tai nghe trợ thính

Người tiêu dùng khi mua hàng liên tục được tham gia các chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng. Tuy nhiên, trước khi tổ chức triển khai chương trình này, người bán phải triển khai thủ tục xin phép tại cơ quan nhà nước .

Hình thức bốc thăm đúng trưởng theo quy định của pháp luật thương mại

Theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động giải trí thực thi thương mại của thương nhân nhằm mục đích triển khai việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ bằng cách dành cho người mua những quyền lợi nhất định . Căn cứ khoản 6, 7 Luật Thương mại 2005, bốc thăm trúng thưởng là một trong những hoạt động giải trí khuyến mại được tổ chức triển khai dưới các hình thức sau :

“6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Bạn đang đọc: Cách tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng

7. Tổ chức chương trình người mua tiếp tục, theo đó việc tặng thưởng cho người mua địa thế căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà người mua triển khai được biểu lộ dưới hình thức thẻ người mua, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác. ”

Thủ tục tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng

1. Đối tượng được thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng

Theo khoản 2 Điều 88 Luật Thương mại 2005, đối tượng người tiêu dùng được thực thi chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm có : – Thương nhân trực tiếp khuyến mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh thương mại ; – Thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại triển khai khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận hợp tác với thương nhân đó .

Thương nhân thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng phải làm thủ tục hành chính thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, những trường hợp sau không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo chương trình bốc thăm trúng thưởng:

– Thương nhân thực thi các chương trình khuyến mại pháp luật tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị phần thưởng, quà Tặng Ngay dưới 100 triệu đồng ; – Thương nhân chỉ triển khai bán hàng và khuyến mại trải qua sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến .

2. Công khai thông tin hoạt động bốc thăm trúng thưởng

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018 / NĐ-CP, thương nhân sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực thi khuyến mại hoặc triển khai khuyến mại trải qua các thương nhân phân phối phải thông tin công khai minh bạch các thông tin sau đây :

STT

Nội dung

1 Tên của hoạt động giải trí khuyến mại
2 Giá bán sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ khuyến mại và các ngân sách có tương quan để giao sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho người mua
3 Tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh của thương nhân thực thi khuyến mại
4 Thời gian khuyến mại, ngày khởi đầu, ngày kết thúc và địa phận hoạt động giải trí khuyến mại
5 Trường hợp quyền lợi của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện kèm theo đơn cử thì trong thông tin phải nêu rõ hoạt động giải trí khuyến mại đó có kèm theo điều kiện kèm theo và nội dung đơn cử của các điều kiện kèm theo .

Việc thông tin khuyến mại hàng hoá được triển khai bằng một trong các phương pháp sau đây :

– Tại khu vực bán sản phẩm & hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán ; – Trên hàng hoá hoặc vỏ hộp sản phẩm & hàng hóa ; – Dưới bất kể phương pháp nào khác nhưng phải được đính kèm với sản phẩm & hàng hóa khi sản phẩm & hàng hóa được bán . ( theo Điều 98 Luật Thương mại 2005 ) .khuyen mai bóc tham trung thuongKhuyến mại bốc thăm trúng thưởng (Ảnh minh hoạ)

3. Hồ sơ thông báo chương trình bốc thăm trúng thưởng

Thương nhân phải sẵn sàng chuẩn bị các loại tài liệu sau để nộp hồ sơ thông báo chương trình bốc thăm trúng thưởng : – Văn bản ĐK triển khai khuyến mại ; – Thể lệ chương trình khuyến mại ; – Mẫu vật chứng xác lập trúng thưởng hoặc diễn đạt cụ thể về dẫn chứng xác lập trúng thưởng ; – Bản sao sách vở về chất lượng của sản phẩm & hàng hóa khuyến mại theo pháp luật của pháp lý ( Bản sao Giấy ghi nhận chất lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ) – Văn bản ủy quyền cho người thay mặt đại diện doanh nghiệp thực thi thủ tục nếu không phải là đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp .

4. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thông báo chương trình bốc thăm trúng thưởng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ đến Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai khuyến mại. Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực thi trên địa phận từ 2 tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác thì nộp hồ sơ tại Bộ Công Thương . Thương nhân hoàn toàn có thể nộp hồ sơ theo các cách sau : – Nộp qua đường bưu điện ; – Nộp trực tiếp tại trụ sở ; – Nộp qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo triển khai khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được công bố ; – Sử dụng mạng lưới hệ thống dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan này cung ứng .

Lưu ý: Hồ sơ phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan nhà nước xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từng ngày nhận thông báo hợp lệ.

Như vậy, thương nhân kinh doanh hàng hoá, dịch chú ý, trước khi tiến hành khuyến mại bốc thăm trúng thưởng phải thông báo với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương. Sau khi thực hiện xong chương trình khuyến mại, thương nhân phải báo cáo lên các cơ quan trên. Thủ tục báo cáo này sẽ được LuatVietnam đề cập chi tiết ở một bài viết khác.

Nếu có nhu cầu thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.