Cài đặt và Gỡ bỏ RPM Tainghetrothinh

Nhiều bản phân phối của GNU / Linux đều dùng hệ thống phân phối phổ biến Redhat Package Manager (RPM) để cài đặt hoặc gỡ bỏ những chương trình. Chắc hẳn ai dùng Linux cũng có lúc muốn cài thêm phần mềm vào máy tính của họ, hoặc gỡ bỏ một chương trình đi kèm với phiên bản của Linux. Mặc dù việc cài đặt phần mềm mới có thể khá phức tạp và rắc rối, nhưng RPM sẽ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ khó khăn ấy chỉ với một lệnh đơn giản.

những bước

Phương pháp số 1 Cài đặt

1Tải gói RPM mà bạn muốn cài đặt. Có rất nhiều kho chưa gói RPM trên Internet, nhưng nếu bạn muốn tải những gói Red Hat RPM, bạn có thể tìm những gói này tại đây: Đa phương tiện cài đặt The Red Hat Enterprise Linux, chứa nhiều gói RPM mà bạn có thể cài đặt.Kho RPM với công cụ quản lý gói YUM.những gói Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) cung cấp những gói nâng cấp chất lượng cao cho Red Hat Enterprise Linux.2Cài đặt gói RPM. Sau khi tải về, bạn có hai tùy chọn: Kích đúp vào gói RPM, một cửa sổ quản lý, gói phần mềm sẽ xuất hiện và chỉ dẫn bạn thực hiện tiến trình cài đặt.Mở cửa sổ dòng lệnh (terminal) và nhập rpm -i *package_location_and_name* (không có khoảng cách giữ 2 vế của chữ and )

Phương pháp số 2 Gỡ cài đặt

1Mở cửa sổ dòng lệnh (terminal) và nhập:rpm -e *package_name*. Không nhập phần tên mở rộng của tệp tin. Ví dụ: rpm -e gedit

Phương pháp số 3 Mã rpm

1Dưới đây là một vài cú pháp lệnh rpm -i.2Cài đặt những tùy chọn cụ thể:-h (hoặc –hash) Hiển thị dấu thăng ( “#”) trong quá trình cài đặt–test Perform Chỉ thử nghiệm cài đặt–percent Hiển thị tỷ lệ phần trăm trong quá trình cài đặt–excludedocs Không cài đặt tài liệu kèm theo–includedocs Cài đặt cả tài liệu kèm theo–replacepkgs Cài đè một bản sao mới lên gói đã cài đặt trước đó–replacefiles Cài đè lên những tập tin của gói khác–force Bỏ qua lỗi xung đột giữa gói tin và tập tin–noscripts Không hiển thị câu lệnh trước và sau khi cài đặt–prefix <path> Chuyển gói tin vào <path> nếu có thể–ignorearch Không kiểm tra cấu trúc gói–ignoreos Không kiểm tra hệ điều hành của gói–nodeps Không kiểm tra những gói phụ thuộc–ftpproxy<host> dùng <host> như bộ đệm FTP–ftpport <port> dùng <port> như cổng giao thức FTP3Những tùy chọn chung -v Hiển thị thêm thông tin-vv Hiển thị thông tin tìm và khắc phục lỗi–root <path> Thiết lập gốc thay thế cho <path>–rcfile <rcfile> Thiết lập tập tin rpmrc thay thế cho <rcfile>–dbpath <path> dùng <path> để tìm cơ sở dữ liệu

Mẹo

Có thể hiếm khi bạn cần yêu cầu phần mềm cài đặt bỏ qua những lỗi xung đột, nhưng có thể, đôi khi bạn sẽ cần. Nếu muốn thực hiện tùy chọn này, hãy chuyển –force thành lệnh rpm. Tùy chọn này chỉ chạy trên dòng lệnh.dùng những tham số -U (update – cập nhật) thay tham số -i (install – cài đặt) để đảm bảo rằng bạn đang cài đặt phiên bản RPM mới nhất.một vài gói tin sẽ đi kèm với những gói phụ thuộc. Điều này có nghĩa là: nếu bạn muốn một gói hoạt động được, đôi khi bạn phải cải đặt thêm những gói khác. Ví dụ, Ogle, chương trình nghe nhạc DVD nguồn mở. Nếu chỉ riêng gói Ogle, thì chương trình này sẽ không thể chạy DVD, bạn buộc phải cài thêm một vài chương trình khác, ngoài gói Ogle chính. Nếu rpm có gói phụ thuộc và bạn không quan tâm đến những gói phụ thuộc, bạn có thể dùng tùy chọn –nodeps (Không kiểm tra gói phụ thuộc).

Cảnh báo

Khi cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ chương trình nào từ hệ thống, một vài dữ liệu dùng để chạy những chương trình khác có thể bị viết đè lên, do đó bạn phải luôn thận trọng.