Phương pháp dùng lệnh Net Send: 14 Bước Tainghetrothinh

Net Send là công cụ dòng lệnh trên Windows XP được dùng để gửi tin nhắn đến người dùng và máy tính khác trên mạng cục bộ. Trên Windows Vista, Net Send được thay bằng một công cụ dòng lệnh có cú pháp và tính năng tương tự là msg.exe. Net Send không thể gửi tin nhắn từ máy tính Windows XP đến máy tính dùng phiên bản Windows sau này.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows XP

1Mở Command Prompt. Bạn có thể dùng lệnh net send để gửi tin nhắn đến máy tính khác trong mạng. Lệnh này được nhập thông qua Command Prompt. Bạn có thể mở Command Prompt từ trình đơn Start hoặc nhấn ⊞ Win+R rồi nhập “cmd”. Nếu bạn đang dùng Windows Vista, 7, 8, 8.1 hoặc 10 thì xem phần tiếp theo. Lệnh net send không còn được tích hợp kể từ Windows Vista trở về sau và được thay bằng lệnh msg với tính năng tương tự.2Bắt đầu lệnh. Nhập net send rồi nhấn space. Thông tin sẽ được thêm vào cuối lệnh để chỉ định nội dung và đích của tin nhắn. 3Xác định đối tượng mà bạn sẽ gửi tin nhắn. Có vài cách khác nhau mà bạn có thể áp dụng để gửi tin nhắn cho người dùng cụ thể hoặc toàn bộ nhóm:net send name – Bạn có thể nhập tên của người dùng hoặc máy tính trong mạng để gửi tin nhắn cho đối tượng cụ thể. Nếu tên người dùng có khoảng cách, hãy đặt tên vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ, net send “Le Thao”).net send * – Lệnh này sẽ gửi tin nhắn cho toàn bộ người dùng trên miền hoặc nhóm làm việc hiện tại.net send /domain:name – Lệnh này sẽ gửi tin nhắn cho những người trong nhóm làm việc hoặc miền cụ thể.net send /users – Lệnh này sẽ gửi tin nhắn cho toàn bộ người dùng hiện đang kết nối với máy chủ.4Thêm tin nhắn. Nhập tin nhắn mà bạn muốn gửi sau khi chỉ định người nhận. Tin nhắn của bạn có thể chứa tối đa 128 ký tự. Ví dụ: net send “Le Thao” 10 phut nua gap nhau nhe.5Gửi tin nhắn. Sau khi soạn tin nhắn xong, nhấn ↵ Enter để gửi. Đối tượng sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thoại Windows, miễn là họ đang đăng nhập và kết nối với mạng

Phương pháp số 2 Trên Windows Vista trở về sau

1Kiểm tra xem phiên bản Windows của bạn có hỗ trợ lệnh msg hay không. Sau khi ngừng tích hợp lệnh net send, Windows đã thay thế bằng lệnh msg với rất nhiều chức năng tương tự. Không may là lệnh msg chỉ có trên phiên bản Professional và Enterprise của Windows. Nếu bạn đang dùng phiên bản Home thì sẽ cần nâng cấp lên Professional hoặc Enterprise mới dùng được lệnh msg.Bạn có thể xem phiên bản Windows mà mình đang dùng bằng cách nhấn ⊞ Win+Pause hoặc nhấp phải vào “Computer” và chọn “Properties” (Thuộc tính). Phiên bản Windows của bạn sẽ hiển thị bên dưới phần “Windows edition”.2Mở Command Prompt. Tương tự như net send, lệnh msg cũng được thực thi từ Command Prompt. Bạn có thể nhấn phím ⊞ Win và nhập “cmd” để mở chương trình, hoặc áp dụng những cách khác tùy vào phiên bản Windows hiện tại. Trên Windows 7 và Vista – Bạn mở Command Prompt từ trong trình đơn Start.Trên Windows 8.1 và 10 – Nhấp phải vào nút Start và chọn “Command Prompt”.Trên Windows 8 – Nhấn ⊞ Win+X rồi chọn “Command Prompt”.3Bắt đầu lệnh. Nhập msg rồi nhấn Space. Sau đó thêm thông tin đích đến cũng như nội dung thông điệp vào cuối lệnh. 4Xác định đối tượng sẽ nhận tin nhắn. Lệnh msg có một vài tùy chọn về lộ trình khác với lệnh net send trước đây:msg username – Nhập tên người dùng trong mạng để gửi tin nhắn đến cho người dùng đó.msg session – Nhập tên phiên làm việc cụ thể mà bạn muốn gửi tin nhắn đến.msg sessionID – Nhập số của phiên làm việc cụ thể mà bạn muốn gửi tin nhắn đến.msg @filename – Nhập tên của tập tin chứa danh sách tên người dùng, phiên làm việc và/hoặc số của phiên làm việc mà bạn muốn gửi tin nhắn đến. Cách này thích hợp với danh sách những phòng ban.msg * – Lệnh này sẽ gửi tin nhắn cho những người đang trên máy chủ.5Xác định máy chủ của người nhận mà bạn muốn gửi tin nhắn (tùy chọn). Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho ai đó trên máy chủ khác, hãy nhập thông tin máy chủ vào sau thông tin người nhận. Nếu bạn không chỉ định máy chủ thì tin nhắn sẽ được gửi trên máy chủ hiện tại. msg * /server:servername6Thiết lập giới hạn thời gian (tùy chọn). Bạn có thể thêm số giây hiển thị đối với thông tin bị giới hạn về thời gian. Cài đặt về thời gian được thêm vào sau thông tin máy chủ (nếu có). msg * /time:seconds (ví dụ: giới hạn thời gian 5 phút sẽ là 300 giây)7Thêm thông điệp. Sau khi thiết lập tất cả tùy chọn, bạn có thể thêm nội dung tin nhắn vào cuối lệnh. Bạn cũng có thể nhấn ↵ Enter mà không cần nhập thông điệp, khi đó hệ thống sẽ nhắc bạn nhập nội dung tin nhắn trên dòng riêng. Ví dụ:msg @salesteam /server:EASTBRANCH /time:600 Chuc mung moi nguoi da hoan thanh chi tieu cua quy!8Gửi tin nhắn. Nhấn ↵ Enter để gửi tin nhắn. Người dùng khác sẽ nhận được thông điệp ngay. Lệnh msg được thiết kế để gửi tin nhắn cho người dùng terminal chứ không nhất thiết phải là máy tính Windows khác trong cùng mạng.9Khắc phục sự cố. Có một vài lỗi mà bạn có thể gặp khi dùng lệnh msg:`msg` is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file – Nếu bạn nhận được thông báo này nghĩa là phiên bản Windows mà bạn đang dùng không hỗ trợ lệnh msg. Bạn cần nâng cấp lên phiên bản Professional để thực thi lệnh này.Error 5 getting session names hoặc Error 1825 getting session names – Có vấn đề trong quá trình gửi tin nhắn. một vài người dùng đã khắc phục vấn đề này bằng cách mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký Registry Editor trên máy tính của người nhận (chạy “regedit” để mở), truy cập đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server” và đổi “AllowRemoteRPC” từ “0” thành “1”