Chặn cuộc gọi WhatsApp trên iPhone hoặc iPad Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chặn cuộc gọi từ người nào đó trên WhatsApp. Tuy không thể vô hiệu tất cả cuộc gọi WhatsApp, nhưng nếu như không muốn nhận bất kỳ cuộc gọi WhatsApp nào, bạn có thể tắt thông báo WhatsApp hoặc dùng chế độ Do Not Disturb (Không làm phiền).

những bước

Phương pháp số 1 Chặn cuộc gọi từ liên hệ cụ thể

1Mở WhatsApp trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng có biểu tượng bong bóng đối thoại màu xanh với ống nghe điện thoại màu trắng bên trong. Bạn thường có thể tìm thấy trên màn hình home. Phương pháp này cũng sẽ chặn tin nhắn từ liên hệ mà bạn chọn. Không có cách nào để vô hiệu hóa cuộc gọi mà không chặn tin nhắn.2Nhấn vào Chats (Tán gẫu). Tùy chọn có biểu tượng hai bóng bóng đối thoại nằm chồng lên nhau ở gần góc dưới bên phải màn hình. 3Nhấn vào người mà bạn muốn chặn.Nếu như chưa có cuộc hội thoại nào với người đó trong danh sách, hãy nhấn vào tùy chọn New Chat (Tán gẫu mới) hình vuông với biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn liên hệ từ trong danh sách.4Nhấn vào tên người đó. Tên liên hệ sẽ nằm đầu cuộc hội thoại. Hồ sơ của họ sẽ hiện ra. 5Cuộn xuống và nhấn vào Block Contact (Chặn liên hệ). Đây là một trong những liên kết màu đỏ nằm gần cuối hồ sơ. Một trình đơn sẽ mở rộng. 6Nhấn vào Block (Chặn). Tất cả cuộc gọi và tin nhắn đến từ liên hệ này sẽ bị chặn trong tương lai

Phương pháp số 2 Tắt thông báo WhatsApp

1Mở phần Settings (Cài đặt) trên iPhone hoặc iPad {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home. 2Nhấn vào Notifications (Thông báo). Tùy chọn này có biểu tượng màu đỏ với hình vuông trắng và dấu chấm ở góc trên bên phải. 3Cuộn xuống và nhấn vào WhatsApp. Danh sách những tùy chọn sẽ hiện ra. 4Trượt công tắc “Allow Notifications” (Cho phép thông báo) sang vị trí Off {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Tắt). Miễn là công tắc này nằm ở vị trí tắt, bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi cuộc gọi và tin nhắn đến từ WhatsApp

Phương pháp số 3 dùng chế độ Do Not Disturb

1Mở phần Settings của iPhone hoặc iPad {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home. Mặc dù không có cách nào để tắt tất cả cuộc gọi đến của WhatsApp, nhưng bạn có thể bỏ qua bằng cách bật chế độ Do Not Disturb trên iPhone hoặc iPad.Khi điện thoại hoặc máy tính bảng ở chế độ Do Not Disturb, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo, rung hay màn hình sáng lên nào.2Nhấn vào tùy chọn Do Not Disturb có biểu tượng màu tím với mặt trăng khuyết màu trắng bên trong.3Trượt công tắc “Do Not Disturb” sang vị trí On {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn này sẽ tắt âm toàn bộ cuộc gọi và chuông báo phát sinh khi điện thoại bị khóa. Nếu muốn, bạn có thể đặt lịch cho để điện thoại tự bật và tắt chế độ Do Not Disturb vào những thời gian nhất định. Hãy trượt công tắc “Scheduled” (Được lên lịch) sang vị trí On (Bật), sau đó chọn ngày và giờ mà bạn muốn

Lời khuyên

Nếu lỡ chặn nhầm ai đó trên WhatsApp, bạn có thể bỏ chăn liên hệ một cách dễ dàng.