Chèn đường thẳng trong Word Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tạo nhiều loại đường thẳng trong Microsoft Word trên máy tính Windows hoặc Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Vẽ đường thẳng trên Windows

1Mở Word. Nhấp hoặc nhấp đúp vào chương trình Word với biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu muốn vẽ một đường thẳng trong văn bản Word có sẵn, bạn chỉ cần mở văn bản đó bằng cách nhấp đúp và bỏ qua bước tiếp theo.2Nhấp vào Blank document (Văn bản mới). Đó là lựa chọn ở phía trên góc trái trang. 3Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Đây là thẻ trong phần màu xanh dương ở phía trên cửa sổ Word. 4Nhấp vào Shapes (Hình dạng). Lựa chọn này có trong thanh công cụ Insert. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây. 5Chọn đường thẳng. Tại tiêu đề “Lines” (Đường thẳng), bạn sẽ nhấp vào một trong những đường thẳng có sẵn. 6Vẽ đường thẳng. Nhấp và rê chuột trên phần mà bạn muốn chèn đường thẳng trong văn bản Word để thực hiện thao tác này. Bạn có thể di chuyển đường thẳng bằng cách nhấp và kéo nó. Ngoài ra, bạn còn có thể điều chỉnh độ dài và hướng của đường thẳng bằng cách nhấp và kéo vòng tròn tại một đầu (hoặc ở giữa) đường thẳng

Phương pháp số 2 Vẽ đường thẳng trên Mac

1Mở Word. Nhấp hoặc nhấp đúp vào chương trình Word với biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh đương. Nếu muốn vẽ đường thẳng trong văn bản Word có sẵn, bạn chỉ cần mở văn bản đó bằng cách nhấp đúp và bỏ qua bước tiếp theo.2Nhấp vào Blank document (Văn bản mới). Đó là lựa chọn ở phía trên góc trái trang. 3Nhấp vào trình đơn Insert (Chèn). Nút này hiển thị trong thanh công cụ màu xám ở phía trên màn hình Mac. Một trình đơn liền xuất hiện tại đây. 4Nhấp vào Shape… (Hình dạng). Đây là lựa chọn trong trình đơn Insert. Bạn sẽ thấy một cửa sổ hiển thị trên màn hình sau thao tác này. 5Nhấp vào khung lựa chọn. Lựa chọn này ở phía trên trình đơn đang hiển thị. Một danh sách lựa chọn liền xuất hiện tại đây. 6Nhấp vào Lines and Connectors (Đường thẳng và đường nối). Đây là lựa chọn trong danh sách đang hiển thị. 7Chọn đường mẫu. Nhấp vào một trong những lựa chọn (chẳng hạn như đường thẳng) trong cửa sổ đang hiển thị. 8Vẽ đường thẳng. Nhấp và rê chuột trên phần mà bạn muốn chèn đường thẳng trong văn bản Word để thực hiện việc này. Bạn có thể di chuyển đường thẳng bằng cách nhấp và kéo nó. Ngoài ra, bạn còn có thể điều chỉnh độ dài và hướng của đường thẳng bằng cách nhấp và kéo vòng tròn tại một đầu (hoặc ở giữa) đường thẳng

Phương pháp số 3 dùng phím tắt

1Tìm hiểu cách thực hiện. Bạn có thể dùng những tổ hợp phím để tạo nhiều kiểu đường thẳng khác kéo dài từ lề trái sang lề phải của văn bản Word. 2Mở Word. Nhấp hoặc nhấp đúp vào chương trình Word có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu muốn vẽ một đường thẳng trong văn bản Word có sẵn, bạn chỉ cần mở văn bản đó bằng cách nhấp đúp và bỏ qua bước tiếp theo.3Nhấp vào Blank document (Văn bản mới). Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái trang. 4Đặt con trỏ tại nơi mà bạn muốn chèn đường thẳng. Bạn cần đặt con trỏ tại một dòng trống, vì thao tác này sẽ không hiệu quả nếu có nội dung ở phía trước hoặc phía sau con trỏ trên cùng một dòng. Bạn sẽ tạo một đường ngang kéo dài từ lề trái sang lề phải của văn bản. Đường thẳng này sẽ nằm trong giới hạn lề được định sẵn.5Gõ ba dấu gạch ngang liên tục. Dùng phím gạch ngang trên hàng phím số ở phía trên bàn phím, hoặc trên bàn phím số. 6Ấn ↵ Enter để chuyển những dấu gạch ngang thành đường thẳng. Thao tác này liền tự động tạo một đường thẳng ngay bên dưới dòng nội dung. Lưu ý, đường thẳng không chen ngang dòng văn bản mà chỉ hiển thị giữa những dòng văn bản.7dùng thêm một vài ký tự để tạo kiểu đường thẳng khác. Bên cạnh dấu gạch ngang, bạn có thể dùng một vài ký tự khác để tạo thêm nhiều kiểu đường thẳng:Nhập *** và ấn ↵ Enter để tạo đường chấm.Nhập ___ (ba đường gạch dưới) và ấn ↵ Enter để tạo đường thẳng đậm nét hơn.Nhập === và ấn ↵ Enter để tạo kiểu hai đường thẳng song song.Nhập ### và ấn ↵ Enter để tạo kiểu ba đường thẳng song song với đường giữa được in đậm.Nhập ~~~ và ấn ↵ Enter để tạo đường gợn sóng.8Di chuyển đường thẳng bằng cách nhập nội dung ngay phía trên đường thẳng đó. Bạn có thể chuyển đường thẳng xuống dưới bằng cách nhập chữ ngay phía trên và ấn ↵ Enter. Việc xóa chữ phía trên đường thẳng sẽ đưa đường thẳng lên trên