Chọn tất cả Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách thực hiện thao tác chọn tất cả trên máy tính, màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng. Mặc dù số đối tượng có thể lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng màn hình và việc bạn dùng máy tính hay điện thoại, nhưng trong hầu hết trường hợp, lệnh “Select All” (Chọn tất cả) rất dễ thực hiện.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1dùng phím tắt. Trên mọi màn hình, cửa sổ hoặc trang trên máy tính, bạn có thể chọn đối tượng bằng cách ấn hai phím cùng lúc: Nhấp vào cửa sổ hoặc trang mà bạn muốn chọn.Ấn Ctrl và A cùng lúc.2Dùng Windows Explorer. Nếu bạn dùng cửa sổ File Explorer (chẳng hạn như thư mục lưu tài liệu hoặc This PC), bạn có thể dùng trình đơn ở phía trên góc trái cửa sổ để chọn tất cả: Nhấp vào thư mục lưu nội dung mà bạn muốn chọn ở bên trái cửa sổ.Nhấp vào Home ở phía trên góc trái cửa sổ.Nhấp vào Select all (Chọn tất cả) trong phần “Select” (Chọn) của thanh công cụ ở phía trên cửa sổ.3dùng trình đơn nhấp phải. Nếu chuột của bạn có nút nhấp phải, bạn có thể nhấp phải vào hầu hết văn bản hoặc trang web để mở trình đơn nhấp phải và nhấp vào Select All (Chọn tất cả). Nếu chuột của bạn không có nút nhấp phải, hãy dùng hai ngón tay trên nút rê của chuột hoặc gõ hai ngón tay vào bàn rê chuột để mở trình đơn nhấp phải

Phương pháp số 2 Trên Mac

1dùng phím tắt. Trên mọi màn hình, cửa sổ hoặc trang trên máy tính, bạn có thể chọn thông tin bằng cách ấn hai phím cùng lúc: Nhấp vào cửa sổ hoặc trang mà bạn muốn chọn.Ấn ⌘ Command và A cùng lúc.2dùng trình đơn Edit (Chỉnh sửa). Để thực hiện việc này, mở trang có thông tin mà bạn muốn chọn, rồi nhấp vào Edit ở phía trên góc trái màn hình và nhấp vào Select all (Chọn tất cả) trong trình đơn đang hiển thị. Nếu lựa chọn Select all có màu xám, bạn không thể chọn tất cả trên trang hiện tại

Phương pháp số 3 Trên iPhone

1Mở ứng dụng nhập văn bản. Bạn không thể dùng “Select All” (Chọn tất cả) trên màn hình iPhone thông thường (chẳng hạn như trong ứng dụng Setting (Cài đặt) hoặc trên màn hình chính), nhưng bạn có thể chọn tất cả văn bản trong ứng dụng Notes hoặc Word. Thao tác này cũng áp dụng cho tin nhắn trong ứng dụng nhắn tin.2Chạm vào trang. Con trỏ liền xuất hiện trên trang. 3Chạm và giữ một phần văn bản. Màn hình sẽ hiển thị vòng tròn kính lúp sau chốc lát. 4Thả tay. Khi vòng tròn kính lúp hiển thị, bạn có thể thả tay; lúc này, bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện phía trên văn bản. 5Chạm vào Select All (Chọn tất cả). Đây là lựa chọn trên thanh công cụ vừa hiển thị. Thao tác này sẽ chọn toàn bộ nội dung văn bản trên trang

Phương pháp số 4 Trên Android

1Mở ứng dụng có trường nhập văn bản. Bạn chỉ có thể dùng tính năng “Select All” (Chọn tất cả) cho nội dung do bạn soạn thảo. Ví dụ, bạn có thể mở văn bản Word.2Chạm vào trường nhập văn bản. Thao tác này sẽ đặt con trỏ chuột vào trường nhập văn bản. 3Chạm và giữ nội dung mà bạn muốn chọn. Sau một lúc, bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị ở phía trên màn hình (hoặc phía trên phần nội dung đã chọn). 4Chạm vào Select all (Chọn tất cả). Đây là lựa chọn ở phía trên màn hình. Thao tác này sẽ chọn tất cả nội dung trên trang này. Trong một vài trường hợp, nút Select all sẽ là biểu tượng bốn hình vuông được xếp trong một hình vuông to.Lựa chọn Select all còn có phiên bản khác trên một vài ứng dụng

Lời khuyên

Tính năng “Select All” (Chọn tất cả) kết hợp tốt với thao tác sao chép và dán văn bản, tập tin, và/hoặc thư mục.

Cảnh báo

Cẩn thận khi bạn chọn lượng lớn thông tin trong trình duyệt, vì việc chọn quá nhiều nội dung – đặc biệt khi sao chép ngay sau đó – có thể khiến trình duyệt bị treo.