Chụp ảnh màn hình Macbook Tainghetrothinh

Dù bạn muốn dùng hình ảnh để trêu đùa, báo lỗi hay hỗ trợ kỹ thuật, chụp ảnh màn hình vẫn luôn là một phương pháp hữu ích cần biết khi dùng máy tính. Thật may là cách chụp ảnh màn hình trên hệ điều hành OS X hết sức đơn giản. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím để chụp nhiều loại ảnh màn hình khác nhau trên Macbook hoặc máy tính Mac khác của mình.

những bước

Phương pháp số 1 Chụp ảnh toàn bộ màn hình

1Giữ những phím: Command + Shift + 3 Bạn sẽ nghe thấy tiếng camera trong chốc lát. Đây là cách chụp màn hình đơn giản nhất: chụp lại toàn bộ màn hình vào thời điểm đó. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/5\/5a\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-2-Version-2.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-2-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5a\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-2-Version-2.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-2-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:287,”bigWidth”:650,”bigHeight”:405,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Tìm kiếm ảnh chụp màn hình là tập tin có đuôi mở rộng là png trên màn hình desktop và có ghi ngày tháng và thời gian chụp màn hình.

Phương pháp số 2 Chụp ảnh phần màn hình được lựa chọn

1Giữ những phím: Command + Shift + 4 Con trỏ chuột của bạn sẽ biến thành một khung lưới nhỏ có số tọa độ điểm ảnh ở phía dưới bên trái. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/0\/03\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-4.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/03\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-4.jpg\/v4-676px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:302,”bigWidth”:676,”bigHeight”:444,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Nhấp và giữ chuột hoặc bàn di cảm ứng và kéo con trỏ để lựa chọn phần hình chữ nhật mà bạn muốn chụp lại màn hình. Bạn có thể nhấn phím Esc để bắt đầu lại từ đầu mà không chụp ảnh. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/c\/cd\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-5-Version-2.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-5-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-5-Version-2.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-5-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:287,”bigWidth”:650,”bigHeight”:405,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Thả tay để chụp ảnh. Tập tin của bạn sẽ lại được lưu trữ trên màn hình desktop

Phương pháp số 3 Chụp ảnh màn hình cửa sổ

1Giữ Command + Shift + 4 + Space. Bước này sẽ biến con trỏ thành một biểu tượng camera nhỏ và biến bất cứ cửa sổ nào mà người dùng đang trỏ chuột thành màu xanh nổi bật. 2Tô sáng cửa sổ muốn chụp lại màn hình. Để tìm ra đúng cửa sổ, bạn có thể lướt xem những ứng dụng đang mở bằng tổ hợp phím Command + Tab hoặc nhấn F3 để lựa chọn tất cả những cửa sổ đang mở. Nhấn Esc để hủy bỏ mà không chụp bất kỳ ảnh nào. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/b\/b9\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-8.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b9\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-8.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:287,”bigWidth”:650,”bigHeight”:405,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Nhấp vào cửa sổ được tô sáng. Tìm kiếm tập tin của bạn trên màn hình desktop

Phương pháp số 4 Lưu ảnh chụp màn hình vào clipboard

1Giữ phím Ctrl và thực hiện bất kỳ lệnh nào nói trên. Bước này giúp lưu ảnh chụp màn hình vào clipboard thay cho tập tin trên màn hình desktop. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/4\/4e\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-10.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4e\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-10.jpg\/v4-654px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:326,”bigWidth”:654,”bigHeight”:464,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Dán ảnh chụp màn hình vào trình xử lý văn bản, email hoặc trình chỉnh sửa hình ảnh bằng cách giữ tổ hợp phím Command + V hoặc lựa chọn Paste từ trình đơn Edit.

Phương pháp 5 Chụp ảnh màn hình trong chế độ Preview

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/b\/bc\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-11.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-11.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/bc\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-11.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-11.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:314,”bigWidth”:650,”bigHeight”:443,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Mở Preview. Tìm kiếm phần Preview (xem trước) trong thư mục ứng dụng của Finder và nhấp đúp vào biểu tượng này. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/1\/15\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-12.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-12.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-12.jpg\/v4-692px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-12.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:282,”bigWidth”:692,”bigHeight”:424,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Mở trình đơn File (Tập tin) và di con trỏ chuột đến Take Screen Shot (Chụp ảnh màn hình).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/66\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13.jpg\/v4-692px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:282,”bigWidth”:692,”bigHeight”:424,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Tại đây có những tùy chọn là From Selection (chỉ những phần được lựa chọn), From Window (từ cửa sổ), hoặc From Entire Screen (toàn bộ màn hình) From Selection sẽ biến con trỏ thành một khung lưới. Nhấp và kéo phần hình chữ nhật mà bạn muốn chụp.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/2\/24\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet1.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/
2\/24\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet1.jpg\/v4-710px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:283,”bigWidth”:710,”bigHeight”:437,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}From Window sẽ biến con trỏ thành một biểu tượng camera. Bạn cần tô sáng cửa sổ muốn chụp và nhấp.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/9\/93\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet2.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/93\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet2.jpg\/v4-698px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:286,”bigWidth”:698,”bigHeight”:434,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Entire Screen sẽ bắt đầu đếm ngược. Bạn cần sắp xếp những thứ trên màn hình theo mong muốn chụp và chờ thời gian giảm xuống.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/b\/b8\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet3.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b8\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet3.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-13Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:306,”bigWidth”:650,”bigHeight”:432,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/7\/76\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-14.jpg\/v4-460px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-14.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/76\/Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-14.jpg\/v4-650px-Take-a-Screenshot-With-a-Macbook-Step-14.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:322,”bigWidth”:650,”bigHeight”:455,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Lưu lại hình ảnh mới. Ảnh chụp màn hình sẽ ngay lập tức được mở ra dưới dạng cửa sổ hình ảnh xem trước chưa được đặt tên. Bạn cần mở trình đơn tập tin và lựa chọn Save. Gõ tên, lựa chọn vị trí và loại tập tin rồi nhấp Save

Lời khuyên

Nếu có ý định chụp ảnh cửa sổ trình duyệt, bạn cần đảm bảo rằng đang không mở bất cứ tab nào mà bạn không muốn người khác nhìn thấy.Ảnh chụp màn hình cũng được lưu vào clipboard lưu trữ văn bản giống như khi sao chép và dán văn bản.