Chụp ảnh màn hình trên Windows 10 Tainghetrothinh

“Screenshot” – tiếng Việt là ảnh chụp màn hình. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn chia sẻ nội dung trên màn hình với người khác, chẳng hạn như nếu bạn là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hay đang tạo một website về công nghệ như TaiNgheTroThinh! bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn một vài cách chụp ảnh màn hình trên Windows 10.

Trước khi bắt đầu: Đảm bảo rằng sự sắp xếp và bố cục của những nội dung trên màn hình đều theo ý bạn. Tắt hết những cửa sổ mà bạn không muốn chụp. Đảm bảo màn hình bạn muốn chụp không bị bất cứ thứ gì che khuất.

những bước

Phương pháp số 1 Chụp ảnh toàn màn hình (phím tắt bàn phím)

1Nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+⎙ PrtScr. Màn hình sẽ mờ đi trong khoảnh khắc. 2Xác định vị trí ảnh chụp màn hình.Mở File Explorer.Chọn Pictures từ khung bên trái.Đi đến thư mục “Screenshots”.Mở ảnh màn hình. Ảnh chụp màn hình sau cùng sẽ mang số lớn nhất so với những ảnh khác trong thư mục. Ảnh màn hình sẽ được lưu với tên sau: “Screenshot (#)”

Phương pháp số 2 Chụp một cửa sổ đang mở

1Nhấp vào cửa sổ mà bạn muốn chụp. Kích vào thanh tiêu đề để chọn cửa sổ. 2Nhấn tổ hợp phím Alt+⎙ PrtScr. Ảnh chụp màn hình sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm. Trên một vài thiết bị khác, có thể bạn cần nhấn Alt+Fn+⎙ PrtScr.3Mở Paint. Bạn có thể tìm trong thanh tìm kiếm/biểu tượng trên thanh tác vụ. 4Dán ảnh. Nhấp vào Paste (Dán) hoặc nhấn Ctrl+V. 5Cắt ảnh. Nhấn nút Crop (Cắt) từ ruy-băng trên cùng. Bạn cũng có thể nhấp phải vào ảnh và chọn tác vụ Crop. 6Lưu tập tin. Nhấn File (Tập tin) > Save (Lưu) hoặc Ctrl+S. 7Chọn vị trí lưu (không bắt buộc).8Đặt tên tùy chỉnh cho tập tin (không bắt buộc). Theo mặc định, tên tập tin sẽ là “Untitled” (Không có tiêu đề). 9Thay đổi loại tập tin lưu (tùy chọn). Nhấp vào dấu thả xuống bên cạnh mục “Save as type:” (Lưu dưới dạng). Tùy chọn mặc định và chất lượng cao nhất là PNG. 10Nhấn Save.

Phương pháp số 3 Dùng Snipping Tool

1Tìm Snipping Tool. Nhấp vào thực đơn Start và gõ Snipping Tool vào khung Search (Tìm kiếm). 2Mở Snipping Tool. Nhấp vào biểu tượng hiện ra trong bảng kết quả để mở ứng dụng. Tiện ích này cho phép bạn chụp lại bất kỳ vùng cụ thể nào trên màn hình. 3Nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh mục New (Mới). Bạn sẽ thấy bốn tùy chọn chụp ảnh màn hình và tác vụ như: “Free-form Snip” (Cắt tự do), “Rectangular Snip” (Cắt hình chữ nhật), “Window Snip” (Cắt cửa sổ) và “Full-screen Snip” (Cắt toàn màn hinh). 4Chọn New (Mới) để làm mờ màn hình, con trỏ chuột sẽ đổi thành dấu +. Kéo chuột để chọn vùng mà bạn muốn chụp. Vùng màn hình hiện rõ chính là phần được chọn. 5Lưu ảnh màn hình. Nhấp vào Save hoặc kích vào File > Save as (Lưu dưới dạng) để lưu ảnh chụp màn hình vào máy tính

Phương pháp số 4 Dùng Windows Ink Workspace

1Mở Windows Ink Workspace. Nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+W. Hoặc, nhấp hay nhấn vào biểu tượng hình bút mực nằm trong vùng thông báo. Windows Ink Workspace sẽ mở ra. 2Chọn “Screen sketch” (Chụp ảnh màn hình).3Lưu lại. Nhấp vào nút Save ở phía trên, bên phải

Những thứ bạn cần

Thiết bị chạy Windows 10