Phương pháp Khắc phục lỗi tải ứng dụng trên Microsoft Store

Khi ứng dụng “Store” trên máy tính Windows không hoạt động đúng cách, chúng ta có thể thử một vài giải pháp từ thay đổi cài đặt ngày giờ trên máy tính cho đến thiết lập lại bộ nhớ đệm của Store.

những bước

Phần 1Phần 1 Thay đổi cài đặt ngày và giờ trên máy tính

1Mở thanh tìm kiếm trên máy tính. Trên Windows 10, bạn chỉ cần nhấn vào thanh tìm kiếm trong trình đơn Start.Trên Windows 8, bạn nhấn giữ phím ⊞ Win rồi nhấn W.2Nhập “Date and Time” vào thanh tìm kiếm.3Nhấp vào tùy chọn “Date and Time” nằm đầu menu tìm kiếm.Trên Windows 8, bạn nhấp vào “Change the Date and Time” (Thay đổi ngày và giờ) bên dưới trường tìm kiếm.4Nhấp vào “Change the Date and Time”. Tùy chọn nằm trong menu “Date and Time”. Bạn phải đăng nhập tài khoản administrator thì mới thay đổi được những thiết lập này.5Tùy chỉnh cài đặt ngày giờ. Những thông tin này phản ánh ngày giờ hiện tại ở múi giờ của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào “Change time zone…” để thay đổi cài đăt múi giờ.6Nhấp “OK”. Ngày và giờ đã được cập nhật! 7Mở thanh tìm kiếm trên máy tính lần nữa.8Nhập “Store” vào thanh tìm kiếm.9Nhấp vào biểu tượng “Store” khi hiện ra.10Nhấp vào mũi tên hướng xuống bên trái thanh tìm kiếm.11Xem lại những mục tải xuống. Nếu vấn đề do cài đặt ngày/giờ thì những mục tải xuống sẽ hoạt động lại!

Phần 2Phần 2 Cập nhật ứng dụng hiện tại

1Mở Microsoft Store.2Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn bên trái thanh tìm kiếm.3Nhấp vào “Downloads and Updates” (Bản tải xuống và cập nhật).4Nhấp vào nút “Check for Updates” (Kiểm tra cập nhật). Tùy chọn ở góc trên bên phải ứng dụng Store. 5Chờ cho những bản cập nhật được tải. Tùy vào lượng ứng dụng cần cập nhật mà quá trình này có thể mất vài phút. 6Trở lại trang tải ứng dụng. Nếu quá trình tải xuống của ứng dụng hiện tại đang sao lưu thì những ứng dụng này sẽ tiếp tục tải về

Phần 3Phần 3 Đăng xuất khỏi Microsoft Store

1Bạn cần chắc rằng ứng dụng Store đang mở.2Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn bên trái thanh tìm kiếm. Nếu bạn có liên kết ảnh với tài khoản Windows thì ảnh sẽ hiển thị tại đây; nếu không, biểu tượng này sẽ có hình bóng người.3Nhấp vào tên tài khoản. Tùy chọn nằm đầu trình đơn kết quả thả xuống. 4Nhấp vào tên tài khoản trong cửa sổ bật ra.5Nhấp vào “Sign out” (Đăng xuất) dưới tên bạn. Bạn sẽ đăng xuất khỏi ứng dụng Store. 6Nhấp vào biểu tượng tài khoản lần nữa.7Nhấp vào “Sign in” (Đăng nhập).8Nhấp vào tên tài khoản đầu menu bật ra.9Nhập mật khẩu hoặc mã PIN của bạn khi được hỏi. Bạn sẽ đăng nhập lại vào ứng dụng Store. 10Kiểm tra thẻ downloads. Nếu thao tác đăng xuất và đăng nhập lại khắc phục được vấn đề, những mục tải xuống sẽ được tiếp tục!

Phần 4Phần 4 Thiết lập lại bộ nhớ đệm của Store

1Đóng ứng dụng Microsoft/Windows Store.2Nhấn giữ phím ⊞ Win + R. Ứng dụng “Run” sẽ mở ra. 3Nhập “wsreset” vào Run. Bạn cũng có thể nhập trực tiếp vào thanh tìm kiếm trên trình đơn Start để truy cập chương trình “Windows Store Reset”. 4Nhấp vào “OK”.5Chờ cửa sổ Command Prompt đóng lại. Sau đó, ứng dụng Store sẽ mở ra với bộ nhớ đệm trống.6Kiểm tra thẻ downloads. Nếu bộ nhớ đệm là nguyên nhân thì những mục của bạn đã tải lại bình thường!

Lời khuyên

Bạn phải thường xuyên cập nhật những ứng dụng.

Cảnh báo

Nếu bạn đang dùng chung máy tính hoặc ngồi máy công cộng, bạn có thể không thay đổi cài đặt ngày/giờ hoặc chạy chương trình “wsreset” được.