Đăng xuất Gmail Tainghetrothinh

Khi dùng chung máy tính bạn cần biết cách đăng xuất tài khoản Gmail. Tài khoản Gmail của bạn có thể chứa đựng nhiều thông tin nhạy cảm, và bước đăng xuất có tác dụng bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra bạn có thể đăng xuất Gmail trên thiết bị di động, nhưng quá trình này sẽ phức tạp hơn.

những bước

Phương pháp số 1 Trang Gmail hoặc Inbox

1Mở trang Gmail hoặc Inbox (Hộp thư). Vì bạn đã đăng nhập nên trang sẽ chuyển trực tiếp đến hộp thư. Tài khoản của bạn có thể tự động điều hướng đến Inbox, nhưng tiến trình là giống nhau. 2Nhấp vào ảnh đại diện ở góc phải phía trên. Bạn sẽ thấy thông tin cá nhân cơ bản, cũng như những tài khoản khác đã đăng nhập. Nếu cần đăng xuất một trong những tài khoản này, bạn có thể chọn ngay bây giờ. 3Nhấp vào “Sign Out” (Đăng xuất). Tài khoản sẽ đăng xuất và đưa bạn đến cửa sổ đăng nhập tài khoản. 4Xóa tài khoản ra khỏi trang “Choose an account” (Chọn tài khoản). Nếu tài khoản của mình xuất hiện trong danh sách tài khoản có sẵn, và bạn muốn xóa đi, nhấp vào “Remove” (Xóa) và sau đó nhấp vào “X” bên cạnh tài khoản của bạn. Bước này đặc biệt hữu dụng đối với máy tính dùng chung. 5Đăng xuất từ xa. Nếu vô tình để tài khoản đăng nhập trong máy tính mà bạn không dùng, đăng nhập tài khoản Gmail và kéo xuống dưới hộp thư. Nhấp vào đường dẫn “Details” (Chi tiết) và sau đó nhấp vào “Sign out all other web sessions” (Đăng xuất tất cả tập tin trang web khác). Bước này sẽ đăng xuất tài khoản đăng nhập trong toàn bộ những trang web.Nếu đang dùng Inbox, bạn cần nhấp vào đường dẫn “Gmail” trong trình đơn để mở giao diện Gmail trước

Phương pháp số 2 Ứng dụng Gmail (Android)

1Hiểu rõ hạn chế. Do cách thức Android lưu trữ tài khoản, bạn không thể đăng xuất Gmail mà không xóa hoàn toàn tài khoản Google ra khỏi thiết bị. Bạn có thể giải quyết bằng nhiều cách tùy thuộc vào ý muốn của mình.2Thêm tài khoản khác để kiểm tra thư điện tử. Nếu muốn xem thư của tài khoản Gmail khác trong ứng dụng Gmail, bạn có thể thêm tài khoản khác vào ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài khoản qua lại. Nhấp vào nút Menu (☰) và nhấp vào mũi tên bên cạnh tên tài khoản ở phía trên.Chọn “Add account” (Thêm tài khoản) và chọn loại tài khoản thư điện tử mà bạn muốn thêm vào. Bạn có thể thêm tài khoản từ dịch vụ khác ngoài Gmail.Nhập thông tin tài khoản để thêm vào. Bạn có thể chuyển đổi giữa những tài khoản bằng cách nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên trình đơn Gmail.3Khóa thiết bị bằng mật mã để bảo vệ thư điện tử. Nếu muốn đăng xuất để bảo vệ thư điện tử phòng khi máy bị mất hoặc ăn trộm, bạn nên cài mật mã. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và nhấp vào “Security” (Bảo mật).Nhấp vào tùy chọn “Screen lock” (Khóa màn hình) và chọn “PIN” hoặc “Password.” Đây là hai tùy chọn bảo đảm an toàn nhất.Tạo PIN hoặc mật khẩu. Thiết bị sẽ yêu cầu một trong hai khi màn hình khóa để bảo vệ thư điện tử.4Xóa tài khoản ra khỏi thiết bị Android nếu muốn đăng xuất hoàn toàn. Nếu chắc chắn muốn đăng xuất Gmail trên thiết bị Android, bạn cần xóa tài khoản hoàn toàn. Xóa tài khoản sẽ kèm theo xóa toàn bộ dữ liệu kết nối, chẳng hạn như danh bạ, và sau đó đăng xuất toàn bộ ứng dụng Google. Lưu ý rằng bước này yêu cầu bạn phải điều chỉnh lại thiết bị hoàn toàn nếu bạn đang xóa tài khoản ban đầu đã cài đặt cho thiết bị.Mở ứng dụng Settings và chọn “Accounts” (Tài khoản).Nhấp vào tài khoản Google mà bạn muốn xóa.Nhấp vào nút Menu (⋮) và chọn “Remove account” (Xóa tài khoản). Nếu không thấy tùy chọn “Remove account”, bạn đang xóa tài khoản đã cài đặt với thiết bị. Để xóa tài khoản này, bạn cần thực hiện quá trình thiết lập xuất xưởng. Bước này sẽ xóa sạch thiết bị. Bạn có thể tìm hiểu cách thiết lập lại điện thoại Android của mình

Phương pháp số 3 Ứng dụng (iOS)

1Nhấp vào nút Menu (☰). Nếu muốn đăng xuất ứng dụng Gmail, bạn có thể xóa tài khoản ra khỏi thiết bị hoàn toàn, hoặc vô hiệu hóa tài khoản trong Gmail. Xóa tài khoản hoàn toàn sẽ đăng xuất toàn bộ ứng dụng Google khác, chẳng hạn như Search hoặc YouTube. Vô hiệu hóa tài khoản trong Gmail sẽ chỉ xóa tài khoản ra khỏi ứng dụng Gmail, nhưng vẫn duy trì tài khoản đăng nhập trong ứng dụng Google khác. 2Nhấp vào tùy chọn “Manage Accounts” (Quản lý Tài khoản). Bước này cho phép bạn điều chỉnh cài đặt tài khoản. 3Đăng xuất tài khoản. Có hai cách đăng xuất Gmail từ trình đơn này với hai kết quả khác nhau:Nếu chỉ muốn vô hiệu hóa tài khoản Gmail trong ứng dụng Gmail, tắt tài khoản trong trình đơn “Manage Accounts”. Bạn vẫn sẽ duy trì đăng nhập trong ứng dụng Google khác trên thiết bị. Để xóa tài khoản hoàn toàn, nhấp vào “Edit” (Chỉnh sửa) ở góc phải phía trên và sau đó nhấp vào “Remove” đối với tài khoản mà bạn muốn xóa. Lúc này tài khoản trong toàn bộ ứng dụng Google sẽ đăng xuất