Đăng xuất khỏi YouTube Tainghetrothinh

Trang TaiNgheTroThinh này sẽ chỉ dẫn cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Việc đăng xuất khỏi YouTube trên Android không thể thực hiện khi chưa đăng xuất khỏi tất cả những ứng dụng Google khác được kết nối với tài khoản của bạn.

những bước

Phương pháp số 1 dùng máy tính

1Truy cập https://www.youtube.com trên trình duyệt web. Nếu đã đăng nhập vào YouTube, bạn sẽ thấy ảnh hồ sơ hoặc hình ảnh kênh của mình (nếu có) trong một vòng tròn gần góc trên bên phải của trang. 2Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc hình ảnh kênh ở góc trên bên phải của trang. Một menu sẽ hiển thị.3Nhấn Sign out (Đăng xuất). Tùy chọn này nằm ở gần giữa menu. Bạn sẽ được đăng xuất ra khỏi tài khoản YouTube

Phương pháp số 2 dùng iPhone hoặc iPad

1Mở YouTube trên iPhone hoặc iPad. Đây là biểu tượng màu trắng có hình chữ nhật màu đỏ chứa một hình tam giác nhỏ màu trắng. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng trên màn hình chính. 2Nhấn vào ảnh tài khoản của bạn. Nó nằm trong một vòng tròn nhỏ ở góc trên bên phải màn hình.3Nhấn Switch account (Chuyển đổi tài khoản). Tùy chọn này nằm gần cuối menu. 4Nhấn Use YouTube signed out (dùng YouTube khi đã đăng xuất). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của menu. Bạn sẽ được đăng xuất ra khỏi tài khoản YouTube

Phương pháp số 3 dùng Android

1Mở YouTube trên Android. Nó có biểu tượng hình chữ nhật màu đỏ với một hình tam giác màu trắng bên trong. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng này trên màn hình chính và/hoặc trong ngăn kéo ứng dụng. Bạn không thể đăng xuất khỏi YouTube trên Android khi chưa xóa toàn bộ tài khoản khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn cũng sẽ được đăng xuất ra khỏi tất cả những ứng dụng chia sẻ tài khoản của mình, bao gồm Google Maps, Gmail và Android (nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản này).Nếu chỉ muốn xem video ẩn danh, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn Turn on Incognito (Bật Ẩn danh).Nếu quyết định muốn xóa tài khoản và dữ liệu của tài khoản này khỏi Android, hãy tiếp tục với phương pháp này.2Nhấn vào biểu tượng hồ sơ. Đó là vòng tròn ở góc trên bên phải màn hình. Một menu sẽ hiển thị. 3Cuộn xuống và nhấn Switch account (Chuyển đổi tài khoản). Tùy chọn này nằm về phía dưới cùng của menu. Một danh sách những tài khoản sẽ hiển thị. 4Nhấn Manage Accounts (Quản lý tài khoản) hoặc Sign Out (Đăng xuất). Tùy chọn mà bạn thấy có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản, cài đặt và số lượng tài khoản. 5Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa. Bạn có thể phải nhấn Google trước khi xóa tên tài khoản của mình. 6Nhấn Remove account (Xóa tài khoản). Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấn ở góc trên bên phải rồi chọn Remove account (Xóa tài khoản). Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị, cho bạn biết rằng tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản này sẽ bị xóa khỏi Android. 7Nhấn REMOVE ACCOUNT (XÓA TÀI KHOẢN) để xác nhận. Giờ đây bạn sẽ được đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình và những ứng dụng được liên kết khác trên Android