Đổi ngôn ngữ trình duyệt Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đổi ngôn ngữ được dùng trên trình duyệt web máy tính. Bạn có thể đổi ngôn ngữ trên Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đổi ngôn ngữ trình duyệt di động nếu như không thay đổi ngôn ngữ toàn bộ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trước.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Google Chrome

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. Nếu dùng Mac thì bạn không thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ của Chrome trên Chrome. Hãy mở Safari để đổi ngôn ngữ mặc định trên Mac, như vậy ngôn ngữ được Chrome dùng cũng sẽ thay đổi theo.2Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Trang Settings sẽ mở ra. 4Cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm cuối trang. 5Cuộn xuống và nhấp vào Language (Ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm trong phần “Languages” ở gần cuối trang. 6Nhấp vào Add languages (Thêm ngôn ngữ). Liên kết này nằm cuối trình đơn “Language”. 7Chọn ngôn ngữ. Cuộn xuống (nếu cần thiết) cho đến khi bạn tìm được ngôn ngữ mong muốn, sau đó nhấp vào để chọn. 8Nhấp vào Add (Thêm) nằm cuối cửa sổ. Lựa chọn của bạn sẽ được thêm vào danh sách ngôn ngữ trên Chrome. 9Nhấp vào nút nằm bên phải ngôn ngữ. Một trình đơn sẽ thả xuống. 10Tích vào ô “Display Google Chrome in this language” (Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này). Như vậy nhằm đảm bảo rằng Google Chrome sẽ dùng ngôn ngữ được chọn cho những trình đơn và tùy chọn dịch mặc định trên mọi trang web mà bạn truy cập. Lưu ý: không phải tất cả trang web đều hỗ trợ ngôn ngữ mà bạn chọn.11Nhấp vào Relaunch (Chạy lại). Tùy chọn này nằm bên phải ngôn ngữ được chọn. Chrome sẽ tắt và khởi động lại; sau khi Chrome nạp lại, ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ được thay thế

Phương pháp số 2 Trên Firefox

1Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu xanh. 2Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào Options (Tùy chọn) nằm trong trình đơn thả xuống. Trang Options sẽ mở ra. Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chỉnh) tại đây.4Nhấp vào thẻ General (Chung) ở phía trên bên trái trang.5Cuộn xuống đến phần “Language” ở gần đầu trang.6Nhấp vào tùy chọn Choose… (Chọn) nằm bên phải tiêu đề “Language”. Một cửa sổ sẽ bật lên. 7Nhấp vào Select a language to add… (Chọn ngôn ngữ để thêm). Ô này nằm cuối cửa sổ bật lên. Một trình đơn sẽ hiện ra. 8Chọn ngôn ngữ. Cuộn xuống (nếu cần thiết) và nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng. 9Nhấp vào tác vụ Add nằm cuối trình đơn. Ngôn ngữ này sẽ được đặt làm mặc định trên Firefox. 10Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ. Thiết lập của bạn sẽ được lưu. 11Khởi động lại Firefox. Đóng và mở lại Firefox để thực hiện. Ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ được áp dụng cho Firefox. Thiết lập ngôn ngữ sẽ không áp dụng đối với những trình đơn của Firefox, nhưng mọi trang web mà bạn truy cập đều sẽ tự động được dịch sang ngôn ngữ mà bạn chọn (nếu website có hỗ trợ ngôn ngữ đó)

Phương pháp số 3 Trên Microsoft Edge và Internet Explorer

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Đáng tiếc là bạn không thể đổi ngôn ngữ được dùng trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer nếu như không đổi ngôn ngữ của toàn bộ máy tính.2Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên trái cửa sổ Start. Cửa sổ Settings sẽ mở ra. 3Nhấp vào Time & Language (Ngôn ngữ & thời gian). Tùy chọn này nằm trong cửa sổ Settings. 4Nhấp vào thẻ Region & language (Ngôn ngữ & quốc gia). Tùy chọn này nằm bên trái trang. 5Nhấp vào Add a language (Thêm ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm gần cuối trang, ngay bên dưới tiêu đề “Preferred language” (Ngôn ngữ thường dùng). 6Chọn ngôn ngữ. Cuộn trên những tùy chọn ngôn ngữ cho đến khi bạn tìm được ngôn ngữ cần dùng, sau đó nhấp vào để chọn. 7Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở cuối cửa sổ.8Chọn phương ngữ nếu được yêu cầu. Hầu hết những ngôn ngữ trong trình đơn “Add a language” đều đề cập đến phương ngữ cụ thể, nhưng có thể bạn sẽ được nhắc chọn phương ngữ bổ sung; khi đó, hãy nhấp vào phương ngữ thường dùng trước khi tiếp tục. 9Nhấp vào Install (Cài đặt). Tùy chọn này nằm cuối cửa sổ. Ngôn ngữ được chọn sẽ bắt đầu cài đặt. Quá trình này có thể mất vài phút.10Chờ ngôn ngữ hoàn tất cài đặt. Sau khi cài đặt xong, ngôn ngữ hiển thị của máy tính sẽ chuyển sang ngôn ngữ mà bạ
n chọn; theo đó, Microsoft Edge cũng sẽ dùng ngôn ngữ mới. Có thể bạn cần khởi động lại máy tính để ngôn ngữ mới được áp dụng hoàn toàn

Phương pháp số 4 Trên Safari

1Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. Bạn phải đổi ngôn ngữ trên máy tính Mac trước thì mới thay đổi được thiết lập ngôn ngữ của Safari.2Nhấp vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ System Preferences sẽ mở ra. 3Nhấp vào Language & Region. Tùy chọn này nằm trong cửa sổ System Preferences. 4Nhấp vào dấu phía dưới danh sách “Preferred languages” ở bên trái cửa sổ. Một cửa sổ sẽ bật lên. 5Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng cho Safari. 6Nhấp vào nút Add màu xanh nằm cuối cửa sổ bật lên. Ngôn ngữ này sẽ được thêm vào cột “Preferred languages”. 7Chuyển ngôn ngữ đó lên đầu. Kéo ngôn ngữ mà bạn chọn thả lên đầu danh sách ngôn ngữ. Ngôn ngữ này sẽ được đặt làm mặc định cho máy Mac, đồng nghĩa với việc Safari cũng sẽ dùng ngôn ngữ mặc định mà bạn chọn.