Gỡ bỏ chế độ chống ghi trên thẻ nhớ microSD Transcend Tainghetrothinh

Bạn có từng nhận được thông báo lỗi về việc thẻ nhớ đang ở chế độ chống ghi đè (write-protected) hay chỉ đọc (read-only) khi tiến hành chép dữ liệu vào thẻ chưa? Lỗi này có thể cản trở việc chỉnh sửa và di chuyển những tập tin quan trọng, khiến bạn khó thực hiện những tác vụ trên thẻ microSD. May mắn là có nhiều giải pháp khác nhau để bạn xử lý vấn đề này, trải dài từ đơn giản đến phức tạp. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách khắc phục lỗi chỉ đọc và ghi dữ liệu vào thẻ microSD Transcend.

những bước

Phương pháp số 1 Loại bỏ tính năng chống ghi vật lý trên adapter thẻ microSD

1Tìm khóa trượt chống ghi. Nếu bạn đang thử ghi dữ liệu vào thẻ microSD bằng máy tính nhưng không thành công, nhiều khả năng trên adapter thẻ nhớ có khóa trượt chống ghi. Khóa trượt này thường nằm ở phía trên bên trái adapter. 2Mở khóa adapter thẻ. Đẩy khóa trượt lên hết cỡ để tắt chế độ chống ghi đè. 3Nếu có một vết khía nằm bên phải adapter, hãy dán lại bằng băng dính. một vài thiết bị không thể ghi đè lên thẻ microSD nếu có vết khía trên adapter. Hãy dán một mẩu băng dính nhỏ lên vết khía đó để thiết bị có thể đọc adapter một cách bình thường

Phương pháp số 2 dùng DiskPart để gỡ bỏ chế độ chống ghi đè (Windows)

1Mở chương trình Run bằng cách nhấn tổ hợp phím ⊞ Win + R. Cửa sổ mới với chữ “Run” nằm phía trên cùng sẽ hiện ra. Chương trình Run giúp người dùng dễ dàng mở những ứng dụng và chạy tập tin chỉ bằng cách nhập tên nội dung cần khởi chạy. 2Nhập diskpart và nhấp vào Ok. Cửa sổ Command Prompt mới sẽ hiện ra với con trỏ chuột nằm phía sau chữ “DISKPART>”.3Nhập list disk và nhấn ↵ Enter. Danh sách những đĩa mà máy tính đọc được sẽ hiện ra thành nhiều hàng với số đĩa, trạng thái, dung lượng và bộ nhớ trống của từng đĩa. 4Tìm số đĩa của thẻ microSD. Cách nhanh chóng để xác định số đĩa tương ứng với thẻ microSD là kiểm tra dung lượng đĩa. Hãy tìm đĩa có dung lương tương ứng với thẻ microSD. 5Nhập select disk (số đĩa của thẻ microSD) và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ cho máy tính biết rằng lệnh tiếp theo là dành cho đĩa đó, như vậy bạn có thể nhắm mục tiêu cụ thể đến thẻ microSD. Dòng văn bản “Disk (number) is now the selected disk” sẽ hiện ra kế tiếp cho thấy rằng thẻ microSD hiện đang được chọn. 6Nhập attributes clear disk readonly rồi nhấn ↵ Enter. Lệnh này nhằm gỡ bỏ mọi thuộc tính như chỉ đọc, nghĩa là thẻ microSD sẽ không còn chống ghi đè nữa. Dòng văn bản tiếp theo hiện ra sẽ là “Disk attributes cleared successfully” (Đã xóa thành công những thuộc tính đĩa)

Phương pháp số 3 dùng Registry Editor để gỡ bỏ chế độ chống ghi đè (Windows)

1Mở chương trình Run bằng cách nhấn tổ hợp phím ⊞ Win + R. Cửa sổ mới với chữ “Run” nằm phía trên cùng sẽ hiện ra. Chương trình Run giúp người dùng dễ dàng mở những ứng dụng và chạy tập tin chỉ bằng cách nhập tên nội dung cần khởi chạy. 2Nhập regedit và nhấp vào Ok. Cửa sổ mới sẽ hiện ra với tiêu đề “Registry Editor”. 3Đi theo đường dẫn tập tin HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control. Bên dưới “Computer”, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống bên trái thư mục “HKEY_LOCAL_MACHINE”. Trong thư mục này, bạn nhấp tiếp vào mũi tên thả xuống cạnh thư mục “SYSTEM”, vân vân. 4Tạo khóa mới tên là “StorageDevicePolicies”. Nếu thư mục với tên “StorageDevicePolicies” đã có sẵn trong thư mục “Control”, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, hãy tiến hành những bước sau để tạo thư mục mới: Nhấp phải vào thư mục Control.Nhấp vào menu New (Mới).Nhấp vào Key (Khóa).Nhập StorageDevicePolicies và nhấn Enter.5Mở StorageDevicePolicies và tạo mục DWORD mới. Bạn có thể tạo mục mới bằng cách nhấp phải vào bảng chứa tập tin tên “(DEFAULT)”, chọn DWORD (32-bit) Value từ trong menu New. 6Đặt lại tên mục DWORD thành WriteProtect. Tập tin này sẽ cho máy tính biết thiết bị có được chống ghi đè hay không, nhờ đó mà bạn có thể chỉnh sửa tập tin và thay đổi trạng thái bảo vệ. 7Mở WriteProtect và đổi giá trị thành “0”. Nhấp đúp vào tập tin để mở hộp thoại có tiêu đề “Edit DWORD (32-bit) Value”. Nếu giá trị trong trường “Value data” không phải là “0”, hãy đổi thành “0”. 8Nhấp vào Ok và khởi động lại máy tính. Thao tác khởi động lại máy tính nhằm áp dụng những thay đổi mà bạn vừa thực hiện. Nếu như không có gì trục trặc thì sau khi máy tính khởi động lại xong, bạn sẽ có thể lưu dữ liệu lên thẻ microSD

Phương pháp số 4 Tìm tập tin chỉ đọc trên thẻ microSD (Mac)

1Mở thư mục microSD trong Finder. Thẻ microSD sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề “Locations” (Vị trí) trong khung bên trái của Finder. 2Tìm tập tin chỉ đọc. Bạn có thể kiểm tra những tập tin riêng lẻ bằng cách nhấp phải vào chúng và chọn Get Info (Xem thông tin), sau đó tìm tên tài khoản của bạn trong tiêu đề “Sharing and Permissions” (Chia sẻ và quyền hạn) nằm cuối cửa sổ. Để kiểm tra nhanh quyền hạn của nhiều tập tin, hãy nhấp vào một tập tin và nhấn tổ hợp phím ⌘ Command + ⌥ Option + I. Cửa sổ bật lên sẽ cập nhật ngay khi bạn chọn những tập tin khác nhau, cho phép quét nhanh bằng cách di chuyển qua những hàng tập tin bằng những phím mũi tên.3Thay đổi quyền của tất cả tập tin chỉ đọc. Bên dưới tiêu đề “Sharing and Permissions”, hãy tìm tên bạn rồi nhấp vào trạng thái Read only hiển thị cạnh đó. Sau đó, chọn Read & Write (Đọc & ghi) từ trong trình đơn hiện ra

Phương pháp 5 Khắc ph
ục thẻ microSD bằng Disk Utility (Mac)

1Mở Disk Utility. Để tìm tính năng Disk Utility, bạn nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, nhập “Disk Utility” rồi mở ứng dụng. 2Chọn thẻ microSD. Thông thường, thẻ sẽ được liệt kê bên dưới tiêu đề “External” (Bên ngoài). 3Nhấp vào First Aid (Sơ cứu). Nút First Aid có biểu tượng ống nghe.4Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình. Nhấp vào Run (Khởi chạy), sau đó chờ tiến trình hoàn tất. Sau khi quá trình First Aid chạy xong, bạn sẽ có thể ghi dữ liệu vào thẻ microSD