Phương pháp Cài đặt XAMPP trên Linux Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách cài đặt và chạy phần mềm XAMPP trên máy tính Linux.

những bước

Phần 1Phần 1 Cài đặt XAMPP

1Mở trang tải XAMPP. Truy cập https://www.apachefriends.org/index.html bằng trình duyệt web trên máy tính. Đây là trang tải phần mềm chính thức của XAMPP. 2Nhấp vào XAMPP for Linux (XAMPP dành cho Linux). Tùy chọn này nằm giữa trang. Tập tin thiết lập XAMPP sẽ bắt đầu tải về máy tính. Có thể bạn cần nhấp vào Save File (Lưu tập tin) hoặc chọn thư mục “Downloads” (Tải xuống) làm nơi lưu trước khi tiếp tục.3Cho phép quá trình tải xuống hoàn tất. Sau khi tập tin cài đặt của XAMPP tải về máy tính, bạn có thể tiếp tục. 4Mở Terminal. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng Terminal hình khung màu đen với dấu “>_” trắng bên trong. Hoặc bạn chỉ cần nhấn Alt+Ctrl+T để mở cửa sổ Terminal mới.5Chuyển sang thư mục “Downloads”. Nhập lệnh cd Downloads và nhấn ↵ Enter. Bạn cần chắc chắn rằng “Downloads” được viết hoa chữ đầu.Nếu thư mục tải xuống mặc định là thư mục khác, bạn cần chuyển sang thư mục đó.6Thực thi tập tin tải về. Nhập lệnh chmod +x xampp-linux-x64-7.2.9-0-installer.run và nhấn ↵ Enter.Nếu bạn tải phiên bản XAMPP khác (ví dụ như phiên bản 5.9.3), hãy thay “7.2.9” bằng số phiên bản thực tế.7Nhập lệnh cài đặt. Nhập sudo ./xampp-linux-x64-7.2.9-0-installer.run và nhấn ↵ Enter. 8Nhập mật khẩu của bạn khi được hỏi. Nhập mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập máy tính, sau đó nhấn ↵ Enter. Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra. Ký tự trong mật khẩu sẽ không hiển thị trên Terminal khi bạn gõ.9Tiến hành theo chỉ dẫn cài đặt. Sau khi cửa sổ cài đặt hiện ra, bạn hãy: Nhấp vào Next (Tiếp theo) ba lần.Bỏ chọn ô “Learn more about Bitnami for XAMPP” (Tìm hiểu về Bitnami dành cho XAMPP).Nhấp vào Next rồi chọn Next lần nữa để bắt đầu cài đặt XAMPP.10Bỏ chọn ô “Launch XAMPP” (Khởi chạy XAMPP). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ cài đặt cuối cùng. Vì XAMPP cần thêm vài bước bổ sung để thực sự chạy trên Linux nên bạn cần hoàn tất quá trình cài đặt mà không tự động khởi chạy phần mềm.11Nhấp vào nút Finish (Hoàn tất) nằm cuối cửa sổ. Cửa sổ cài đặt sẽ đóng lại. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để khởi chạy XAMPP

Phần 2Phần 2 Khởi chạy XAMPP

1Mở lại Terminal nếu cần thiết. Nếu bạn đã đóng cửa sổ Terminal sau khi cài đặt XAMPP, hãy mở lại Terminal. XAMPP không có bất kỳ tập tin nào ngoài màn hình desktop, vì thế bạn cần khởi chạy chương trình trong thư mục cài đặt thông qua Terminal mỗi khi muốn dùng.2Chuyển sang thư mục cài đặt XAMPP. Nhập lệnh cd /opt/lampp và nhấn ↵ Enter.3Nhập lệnh “Mở”. Nhập sudo ./manager-linux-x64.run và nhấn ↵ Enter. 4Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Nhập mật khẩu mà bạn thường dùng để đăng nhập máy tính, sau đó nhấn ↵ Enter. 5Nhấp vào thẻ Manage Servers (Quản lý máy chủ). Tùy chọn này nằm đầu cửa sổ. 6Nhấp vào tùy chọn Start All (Khởi động tất cả) nằm cuối cửa sổ. Tất cả thành phần hoạt động của XAMPP sẽ bắt đầu chạy. 7Mở trang localhost của máy tính. Truy cập 127.0.0.1 bằng trình duyệt web trên máy tính. Bảng điều khiển XAMPP sẽ hiện ra; lúc này, bạn có thể bắt đầu dùng XAMPP tùy thích

Lời khuyên

XAMPP thường được dùng để giả lập máy chủ web hoạt động với mục đích kiểm tra ứng dụng, nội dung website, vân vân.

Cảnh báo

Bạn cần chắc chắn rằng mình nhập đúng số phiên bản của tập tin cài đặt XAMPP trong Terminal. Nếu bạn nhập sai sẽ dẫn đến lỗi.