Khởi động Firefox trong Safe Mode Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách khởi động lại Firefox trên máy tính vào chế độ an toàn “Safe Mode” được tích hợp sẵn trong trình duyệt. Thiết lập này sẽ vô hiệu hóa tất cả tiện ích bổ sung khi Firefox khởi động. Bạn có thể khởi động lại Firefox vào Safe Mode nếu như trình duyệt đang mở, hoặc dùng phím tắt hay chương trình dòng lệnh trên máy tính để buộc Firefox mở trực tiếp vào Safe Mode. Lưu ý: bạn không thể khởi động Firefox vào Safe Mode trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

những bước

Phương pháp số 1 Khởi động Firefox trong Safe Mode

1Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo màu cam quấn quanh quả cầu xanh. Nếu Firefox không mở được do gặp sự cố và bạn cần khởi động Firefox trong Safe Mode, hãy xem phương pháp dành cho Windows hoặc Mac, tùy vào loại máy tính của bạn.2Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải trang Firefox. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Help (Trợ giúp). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. 4Nhấp vào Restart with Add-ons Disabled (Khởi động lại và vô hiệu hóa tiện ích bổ sung). Tùy chọn nằm đầu mục “Help” trong trình đơn thả xuống. 5Nhấp vào Restart (Khởi động lại) khi tùy chọn hiện ra. Firefox sẽ đóng lại. 6Nhấp vào Start in Safe Mode (Khởi động trong chế độ an toàn) khi tùy chọn hiện ra. Firefox sẽ mở lại trong Safe Mode. 7Xem lại hiệu suất của trình duyệt. Nếu vấn đề của Firefox không còn xuất hiện khi mở trong Safe Mode nghĩa là nguyên nhân nằm ở một hoặc nhiều tiện ích bổ sung mà bạn đã cài. 8Vô hiệu hóa tiện ích bổ sung nếu cần thiết. Bạn hãy đi đến trang tiện ích bổ sung bằng cách nhấp vào nút hình , chọn Add-ons (Tiện ích bổ sung) và nhấp vào thẻ Extensions (Tiện ích mở rộng) rồi chọn Disable (Vô hiệu hóa) hoặc Remove (Xóa) bên phải một tiện ích để tắt hoặc xóa tùy chọn khỏi Firefox. Bạn cũng có thể thiết lập lại toàn bộ trình duyệt về cài đặt mặc định ban đầu bằng cách nhấp vào Restart with Add-ons Disabled, chọn Refresh Firefox (Làm mới Firefox) khi tác vụ hiện ra và nhấp vào Refresh Firefox khi được hỏi lại. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ thiết lập và tiện ích bổ sung của trình duyệt

Phương pháp số 2 Khởi động Firefox trong Safe Mode trên Windows

1Thử dùng phím tắt. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể dùng phím tắt để khởi động Firefox vào Safe Mode. Hãy tìm biểu tượng Firefox trên máy tính, thanh tác vụ hoặc trình đơn Start; sau khi tìm được, bạn cần: Nhấn giữ phím ⇧ Shift.Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox.Thả phím ⇧ Shift ra khi Firefox mở.Nhấp vào Start in Safe Mode khi tùy chọn hiện ra.Khắc phục sự cố của Firefox nếu cần thiết.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Một cửa sổ sẽ bật lên. 3Mở Command Prompt. Bạn nhập command prompt rồi nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Command Prompt hiện ra đầu cửa sổ Start. 4Nhập lệnh Firefox Safe Mode. Hãy nhập “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -safe-mode vào Command Prompt. Nếu bạn đã cài đặt Firefox trong thư mục khác với ví dụ trên, hãy thử nhập lệnh start firefox -safe-mode.5Nhấn ↵ Enter để thực thi lệnh.6Nhấp vào Start in Safe Mode khi tùy chọn hiện ra. Thao tác này sẽ xác nhận lựa chọn của bạn và mở Firefox trong Safe Mode, lúc này bạn có thể tiến hành khắc phục sự cố với tiện ích mở rộng nếu cần thiết. Nếu bạn gặp lỗi hoặc không thể khởi động Firefox trong Safe Mode, hãy thử nhập lệnh “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe” -safe-mode vào Command Prompt và nhấn ↵ Enter

Phương pháp số 3 Khởi động Firefox trong Safe Mode trên Mac

1Thử dùng phím tắt. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể dùng phím tắt để khởi động Firefox vào Safe Mode. Hãy tìm biểu tượng Firefox trong thư mục Applications, thanh Dock hoặc Launchpad trên máy tính Mac, sau đó: Nhấn giữ phím ⌥ Option.Nhấp (hoặc nhấp đúp) vào Firefox.Thả phím ⌥ Option ra khi Firefox mở.Nhấp vào Start in Safe Mode khi tùy chọn hiện ra.Khắc phục sự cố của Firefox nếu cần thiết.2Mở Spotlight {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình. Một khung văn bản sẽ hiện ra. 3Mở Terminal. Bạn hãy nhập terminal vào Spotlight, sau đó nhấp đúp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/14\/Macterminal.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/14\/Macterminal.png\/30px-Macterminal.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Terminal khi chương trình hiện ra trong danh sách ứng dụng. 4Nhập lệnh Firefox Safe Mode. Bạn hãy nhập lệnh /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox -safe-mode vào Terminal. 5Nhấn ⏎ Return để thực thi lệnh.6Nhấp vào Start in Safe Mode khi tùy chọn hiện ra. Thao tác này sẽ xác nhận lựa chọn của bạn và mở Firefox trong Safe Mode, lúc này bạn có thể tiến hành khắc phục sự cố với tiện ích mở rộng nếu cần thiết

Cảnh báo

Việc thiết lập lại Firefox sẽ xóa đi toàn bộ cài đặt, tiện ích mở rộng và dữ liệu trình duyệt của bạn.