Kiểm tra cổng đã mở hay chưa Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xác định xem cổng (port) cụ thể trên máy tính hoặc mạng đã mở hay chưa.

những bước

Phương pháp số 1 Kiểm tra cổng bên ngoài

1Truy cập http://www.canyouseeme.org bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng trang web này nếu cổng thuộc máy tính hoặc mạng truy cập được Internet. Website sẽ tự động phát hiện địa chỉ IP người dùng và hiển thị trong khung “Your IP”. Có nhiều trang khác nhau để bạn có thể kiểm tra cổng mở. Nếu muốn, bạn có thể dùng từ khóa “open port check tool” (công cụ kiểm tra cổng mở) trên công cụ tìm kiếm thường dùng để tìm lựa chọn thay thế.2Nhập cổng. Nhập cổng mà bạn muốn kiểm tra (ví dụ: 22 đối với giao thức SSH) vào ô “Port to Check” (Cổng để kiểm tra). 3Nhấp vào Check Port (Kiểm tra cổng). Nếu cổng đang mở và khả dụng, thông báo xác nhận sẽ hiện ra. Nếu không, bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Error: I could not see your service on (địa chỉ IP của bạn) on port (số cổng)”

Phương pháp số 2 Kiểm tra xem ứng dụng có được phép xuyên qua tường lửa Windows

1Mở công cụ tìm kiếm Windows và nhập firewall. Nếu thanh tìm kiếm không mở sẵn, hãy nhấp vào hình tròn hoặc kính lúp ở bên phải trình đơn Start. Áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn kiểm tra xem liệu Windows có được thiết lập cho phép ứng dụng mà bạn đã cài đặt xuyên qua tường lửa hay không.Tường lửa Windows được bật theo mặc định. Nếu bạn đã cài đặt phần mềm tường lửa riêng thì có thể dùng phần mềm đó để kiểm tra xem ứng dụng có được phép xuyên qua hay không.2Nhấp vào Windows Defender Firewall. Cài đặt Firewall and Network Protection sẽ mở ra. 3Nhấp vào Allow an app through firewall (Cho phép ứng dụng xuyên qua tường lửa). Đây là một trong những liên kết văn bản nằm gần cuối cửa sổ. Danh sách ứng dụng được phép xuyên qua tường lửa sẽ hiện ra. Nếu ứng dụng chỉ xuyên qua tường lửa khi bạn kết nối với mạng được đánh dấu là “riêng tư” (chẳng hạn như khi máy tính kết nối với mạng ở nhà), dấu tích sẽ hiện ra trong cột “Private” cạnh ứng dụng.Nếu ứng dụng được xuyên qua tường lửa khi bạn kết nối với mạng công cộng, dấu tích sẽ hiện ra trong cột “Public”.4Cho phép ứng dụng không nằm trong danh sách hoặc cổng đi qua tường lửa. Nếu bạn không thấy ứng dụng cần tìm trong danh sách “Allowed apps and features” (Tính năng và ứng dụng được phép), hãy nhấp vào nút Change Settings (Thay đổi cài đặt) ở góc trên bên phải, sau đó tiến hành những bước sau: Nhấp vào Allow (Cho phép) ứng dụng khác ở gần cuối.Nhấp vào Browse (Duyệt tìm), chọn ứng dụng rồi nhấp vào Open.Nhấp vào Network Types (Loại mạng) ở gần góc cuối bên trái, chọn tùy chỉnh riêng tư và nhấp vào OK.Nhấp vào Add to add the app (Thêm để thêm ứng dụng) và chọn OK

Phương pháp số 3 Kiểm tra xem ứng dụng có được phép xuyên qua tường lửa Mac

1Nhấp vào trình đơn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và chọn System Preferences. Theo mặc định thì tường lửa Mac không được bật sẵn.2Nhấp vào Security & Privacy (Riêng tư và bảo mật). Tùy chọn này có biểu tượng ngôi nhà và nằm ở hàng trên cùng. 3Nhấp vào thẻ Firewall (Tường lửa) ở gần phía trên chính giữa cửa sổ.Nếu có thông báo “Firewall:On” hiện ra gần đầu thẻ này nghĩa là tường lửa đang hoạt động.Nếu tường lửa không hoạt động và bạn muốn kích hoạt, hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở phía dưới bên trái cửa sổ, nhập mật khẩu quản trị viên (administrator) rồi nhấp vào Turn On Firewall (Bật tường lửa).4Nhấp vào Firewall Options (Tùy chọn tường lửa). Cài đặt sẽ mở ra, trong đó bao gồm danh sách ứng dụng và dịch vụ nhằm thiết lập cho phép hoặc không đối với những kết nối đến. Nếu ứng dụng hoặc dịch vụ hiển thị chấm xanh và dòng chữ “Allow incoming connections” (Cho phép kết nối đến) nghĩa là cổng này đang mở.Nếu bạn thấy chấm đỏ cùng trạng thái “Block incoming connections” (Chặn kết nối đến) thì cổng này đang đóng.Bạn có thể chuyển trạng thái của cổng sang được phép hoặc không được phép bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên đôi nằm cạnh trạng thái hiện tại của ứng dụng rồi chọn hành động

Phương pháp số 4 Kiểm tra xem cổng router cục bộ có mở hay không (Windows)

1Bật Telnet trên Windows. Bạn có thể dùng Telnet để kiểm tra xem cổng cụ thể có đang mở trên router (bộ định tuyến) hoặc cổng truy cập hay không. Sau đây là cách bật cổng: Nhập windows features vào thanh tìm kiếm. Nếu không thấy thanh tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào hình tròn hoặc kính lúp ở bên phải trình đơn Start.Nhấp vào Turn Windows features on or off (Bật/tắt tính năng Windows).Tích vào ô cạnh Telnet Client và chọn OK.Nhấp vào Close (Đóng) khi ứng dụng cài đặt xong.2Mở dòng lệnh bằng cách:Nhập cmd vào thanh tìm kiếm Windows.Nhấp vào Command prompt trong kết quả tìm kiếm.3Nhập ipconfig vào dấu nhắc lệnh và nhấn ↵ Enter. Một loạt thông tin mạng sẽ hiện ra. 4Ghi lại địa chỉ IP bộ định tuyến. Địa chỉ hiển thị cạnh dòng “Default Gateway” (Cổng mặc định) trong số kết quả ipconfig chính là địa chỉ cục bộ của router. 5Nhập telnet vào dấu nhắc lệnh rồi nhấn ↵ Enter. Dấu nhắc lệnh Microsoft Telnet sẽ mở ra. 6Nhập open (địa chỉ IP bộ định tuyến) (số cổng). Chẳng hạn, nếu bạn muốn xem liệu cổng 25 có mở trên router hay không (địa chỉ IP bộ định tuyến là 10.0.0.1), bạn cần nhập open 10.0.0.1 25. 7Nhấn ↵ Enter. Telnet sẽ thử kết nối với cổng. Nếu thông báo “Please press Enter” (Nhấn phím Enter) hoặc “Press any key to continue” (Nhấn bất kỳ phím
nào để tiếp tục) hiện ra thì cổng này đang mở.Nếu thông báo “Could not open connection” (Không thể mở kết nối) hiện ra nghĩa là cổng này đang đóng

Phương pháp 5 Kiểm tra xem router cục bộ có mở hay không (Mac)

1Mở cửa sổ Terminal. Để tiến hành, bạn mở Spotlight bằng cách nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, nhập terminal rồi nhấp vào Terminal từ trong kết quả tìm kiếm. Áp dụng phương pháp này để kiểm tra xem cổng nào đó có mở trên router cục bộ hay điểm truy cập không.2Nhập netstat –nr &# 124; grep default vào dấu nhắc lệnh rồi nhấn ⏎ Return. Địa chỉ IP bộ định tuyến sẽ hiện ra cạnh dòng “default” ở đầu kết quả tìm kiếm. 3Nhập nc –vz (địa chỉ IP bộ định tuyến) (cổng). Chẳng hạn, với địa chỉ IP là 10.0.0.1 và bạn muốn kiểm tra xem cổng 25 có đang mở trên router hay không thì hãy nhập netcat 10.0.0.1 25.4Nhấn ⏎ Return. Sau đây là cách phân tích kết quả:Nếu cổng đang mở, bạn sẽ thấy thông báo cho biết kết nối đã thành công.Nếu cổng đang đóng, bạn sẽ thấy thông báo cho biết kết nối đã bị từ chối hoặc hết thời gian