Làm mới địa chỉ IP Tainghetrothinh

Làm mới địa chỉ IP Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đổi địa chỉ IP công cộng trên máy tính bằng việc thực hiện chu kỳ năng lượng (power-cycling) với bộ định tuyến. Nếu muốn đổi địa chỉ IP riêng (địa chỉ được gán cho máy tính khi kết nối với mạng nội bộ), bạn cần thực thi lệnh Command Prompt trên Windows hoặc truy cập cài đặt mạng trên máy tính Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Đổi địa chỉ IP công cộng

1Tìm địa chỉ IP hiện tại của thiết bị. Để biết địa chỉ IP sau cùng đã được đổi thành công hay không, bạn cần biết địa chỉ IP hiện tại của thiết bị. 2Tắt nguồn thiết bị. Đây có thể là máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn muốn đổi địa chỉ IP. 3Rút dây bộ điều giải (modem) và bộ định tuyến (router) khỏi Internet và nguồn điện. Quá trình này về cơ bản là thiết lập lại Wi-Fi. Nếu modem và router được tích hợp 2 trong 1 thì bạn chỉ cần rút toàn bộ dây của thiết bị.4Chờ 5 phút. Đây là thời gian vừa đủ để nhà cung cấp dịch vụ Internet phân bổ địa chỉ IP công cộng mới cho bạn. 5Cắm dây modem lại. Thiết bị sẽ bắt đầu sáng đèn. Toàn bộ đèn trên modem phải sáng hoặc nhấp nháy hết trước khi bạn tiếp tục. 6Kết nối lại bộ định tuyến. Sau vài phút, đèn trên router cũng sẽ bắt đầu nhấp nháy rồi giữ nguyên. 7Mở nguồn thiết bị. Sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ kết nối với Internet, tuy nhiên có thể bạn cần chọn và kết nối mạng bằng tay. 8Mở trình duyệt Internet. Chúng ta sẽ dùng trình duyệt Internet thường dùng để xem địa chỉ IP. 9Nhập “What is my IP address” vào trình duyệt. Nếu địa chỉ IP hiện ra khác với địa chỉ trước đó nghĩa là bạn đã thành công. Nếu địa chỉ IP không thay đổi thì có thể bạn cần tắt nguồn router lâu hơn. Thử để bộ định tuyến tắt qua đêm và bật lại vào sáng hôm sau

Phương pháp số 2 Đổi địa chỉ IP riêng trên Windows

1Mở trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình hoặc nhấn phím ⊞ Win. Trên Windows 8, hãy di con trỏ chuột lên góc trên bên phải màn hình và nhấp vào biểu tượng kính lúp.2Nhập “Command Prompt” vào Start. Danh sách kết quả tìm kiếm sẽ hiện ra trong cửa sổ Start. 3Nhấp phải vào biểu tượng Command Prompt {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} hình cửa sổ màu đen với chữ trắng bên trong. Một trình đơn sẽ thả xuống. 4Nhấp vào Run as administrator (Khởi chạy dưới quyền quản trị viên). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống. 5Nhấp vào Yes khi được hỏi để xác nhận rằng bạn muốn mở Command Prompt.6Nhập ipconfig và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ hiển thị thông tin địa chỉ IP hiện tại của máy tính. 7Nhìn vào địa chỉ IP hiện tại. Địa chỉ IP sẽ nằm bên phải giá trị “IPv4”; dãy số này tương ứng với thiết bị hiện tại trên mạng nội bộ. 8Nhập lệnh ipconfig /release và nhấn ↵ Enter. Địa chỉ IP sẽ được giải phóng. 9Nhập ipconfig /renew và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ gán địa chỉ IP mới cho thiết bị. 10Quan sát địa chỉ IP mới nằm bên phải giá trị “IPv4”. Nếu số này khác với trước đó nghĩa là bạn đã giải phóng và làm mới thành công địa chỉ IP nội bộ của thiết bị. Quá trình này chỉ hoạt động nếu máy tính kết nối mạng Ethernet với những thiết bị khác. Bạn sẽ không thể đổi địa chỉ IP công cộng bằng phương pháp này

Phương pháp số 3 Đổi địa chỉ IP riêng trên Mac

1Nhấp vào Apple Menu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Biểu tượng quả táo này ở góc trên bên trái màn hình. 2Nhấp vào System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm trong cửa sổ Apple thả xuống. 3Nhấp vào Network (Mạng). Cửa sổ Network sẽ mở ra. 4Chọn kết nối hiện tại trong khung bên trái cửa sổ Network.5Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn ở khu vực phía dưới bên phải cửa sổ. 6Nhấp vào thẻ TCP/IP ở gần đầu cửa sổ Advanced.7Nhìn vào giá trị “IPv4 Address” (Địa chỉ IPv4). Đây chính là địa chỉ IP hiện tại của máy tính Mac. 8Nhấp vào Renew DHCP Lease (Gia hạn thuê DHCP). Tùy chọn này nằm bên phải khu vực địa chỉ IP. Địa chỉ IP hiện tại của thiết bị sẽ được làm mới. 9Nhìn vào địa chỉ IP mới nằm bên phải giá trị “IPv4”. Nếu số này khác với trước đó nghĩa là bạn đã giải phóng và làm mới thành công địa chỉ IP nội bộ của thiết bị. Quá trình này chỉ hoạt động nếu máy tính kết nối mạng Ethernet với những thiết bị khác. Bạn sẽ không thể đổi địa chỉ IP công cộng bằng phương pháp này

Lời khuyên

Nếu bạn vẫn chưa đổi được địa chỉ IP như mong muốn, hãy dùng mạng riêng ảo VPN.

Cảnh báo

Việc đổi địa chỉ IP để truy cập nội dung bị hạn chế có thể vi phạm luật ở một vài quốc gia.