Phương pháp Ẩn hình ảnh trên Samsung Galaxy: 7 Bước

Phương pháp Ẩn hình ảnh trên Samsung Galaxy: 7 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo album ảnh riêng tư để chọn và ẩn hình ảnh trên Gallery (Thư viện) của Samsung Galaxy bằng ứng dụng Secure Folder. Secure Folder là ứng dụng gốc trên tất cả điện thoại và máy tính bảng Galaxy.

những bước

1Mở ứng dụng Gallery trên Galaxy. Tìm và nhấn vào biểu tượng hoa màu trắng và vàng nằm trong trình đơn Apps (Ứng dụng) để mở. Bạn có thể xem và chỉnh sửa tất cả hình ảnh cũng như video trong ứng dụng Gallery. 2Nhấn vào tab PICTURES (Hình ảnh) ở phía trên bên trái. Nút này nằm cạnh mục ALBUMS trong thanh chứa những tab ở đầu màn hình. Danh sách tất cả những hình ảnh của bạn sẽ mở ra. Hoặc bạn có thể nhấn vào ALBUMS và chọn ảnh từ trong số những album.3Nhấn giữ trên ảnh mà bạn muốn ẩn. Ảnh mà bạn chọn sẽ được tô sáng. Đồng thời dấu tích màu vàng sẽ hiện ra bên cạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn nhiều ảnh cùng lúc. Trong trường hợp này, hãy nhấn vào tất cả ảnh mà bạn muốn chọn.4Nhấn vào biểu tượng ở phía trên bên phải. Tất cả tùy chọn hình ảnh sẽ hiện ra trong trình đơn bật lên bên phải màn hình. 5Nhấn vào tùy chọn Move to Secure Folder (Chuyển đến thư mục an toàn). Toàn bộ ảnh được chọn sẽ bị ẩn. Nếu được yêu cầu xác nhận hành động trên trang mới, hãy cung cấp mã PIN hoặc cảm biến vân tay Touch ID để tiếp tục.6Mở ứng dụng Secure Folder. Ứng dụng Secure Folder với biểu tượng thư mục trắng và chìa khóa nằm trong hình vuông xanh. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong trình đơn Apps. Sau khi mở ứng dụng, hình ảnh mà bạn đã ẩn sẽ hiện ra. 7Nhấn vào biểu tượng Gallery trên ứng dụng Secure Folder. những hình ảnh đã ẩn sẽ hiện ra theo dạng lưới