Lưu trang web thành tập tin PDF trên Google Chrome Tainghetrothinh

Nếu bạn đang đọc một trang web có nhiều chữ cùng hình ảnh, và bạn muốn lưu lại để đọc sau, việc lưu trang web thành tập tin PDF là một cách hữu hiệu giúp bạn xem lại nội dung khi ngoại tuyến. Tập tin PDF rất dễ in và có thể đọc được trên mọi thiết bị. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách lưu một trang web thành định dạng PDF bằng việc dùng Google Chrome.

những bước

Phương pháp số 1 dùng máy tính Windows và Mac

1Mở Google Chrome và truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy dùng những nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại.

Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.

2Nhấp vào nút . Đây là nút hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ Google Chrome. Thao tác này cho bạn thấy trình đơn của Google Chrome. 3Nhấp vào Print… (In…). Lúc này màn hình xuất hiện trình đơn Print. Bên phải cửa sổ là phần xem trước của trang web. Tại đây, bạn sẽ thấy sự thay đổi định dạng xảy ra khi in website. Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+P (trên Windows) hoặc ⌘ Cmd+P (trên Mac).4Chọn Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF) bên cạnh Destination (Máy in đích). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ Print. Bạn sẽ thấy danh sách lựa chọn với tên những máy in đang hoạt động. Chọn “Save as PDF” có nghĩa là bạn muốn lưu văn bản thành định dạng PDF thay vì in ra giấy. 5Nhấp vào Save (Lưu). Đó là nút màu xanh dương ở bên trái phía trên của trình đơn Print. 6Đặt tên cho tập tin PDF. Dùng trường nhập dữ liệu bên cạnh “File name” (Tên tập tin) trên Windows hoặc “Save as” (Lưu thành) trên Mac để nhập tên cho tập tin PDF. 7Chọn thư mục lưu tập tin PDF. Hãy nhấp vào những thư mục ở bên trái và ở giữa cửa sổ lớn để truy cập thư mục mà bạn muốn dùng để lưu tập tin PDF. 8Nhấp vào Save (Lưu). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Khi muốn mở tập tin PDF, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin đó trong thư mục lưu.

Phương pháp số 2 dùng điện thoại thông minh Android

1Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là ứng dụng có biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng với dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hãy chạm vào Google Chrome trên màn hình chính hoặc trình đơn ứng dụng để mở. 2Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy dùng những nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF. Việc lưu trang web thành định dạng PDF chỉ lưu những gì bạn thấy trên màn hình, thay vì toàn bộ trang web.3Chạm vào . Đây là nút ở phía trên góc phải trình duyệt Google Chrome. Bạn sẽ thấy trình đơn Google Chrome trên màn hình. 4Chạm vào Share… (Chia sẻ). Lựa chọn này có trong trình đơn Google Chrome. Màn hình sẽ cho bạn thấy những lựa chọn Share. 5Chạm vào Print (In). Đây là lựa chọn bên dưới biểu tượng máy in. Với thao tác này, trình đơn Print sẽ xuất hiện trên màn hình. 6Chạm vào biểu tượng mũi tên . Đây là biểu tượng ở phía trên góc phải trình đơn Print. Bạn sẽ thấy tên những máy in đang hoạt động hiển thị tại đây. 7Chạm vào Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF). Đây là một lựa chọn trong danh sách máy in đang hoạt động. 8Chạm vào biểu tượng tải tập tin PDF {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/78\/Android7download.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/78\/Android7download.png\/30px-Android7download.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đó là nút màu vàng có chữ “PDF” bên dưới biểu tượng mũi tên và dấu gạch ngang. Bạn sẽ thấy nút này ở phía trên góc phải màn hình. 9Chọn thư mục lưu. Hãy chạm vào một trong những thư mục hiển thị trong trình đơn để lưu tập tin vào đó. 10Chạm vào Done (Hoàn tất). Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Bạn có thể mở tập tin PDF bằng cách dùng ứng dụng Files (Tập tin) để truy cập thư mục lưu tập tin đó

Phương pháp số 3 dùng iPhone hoặc iPad

1Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là ứng dụng với biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng có một dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hiện tại, Google Chrome trên iPhone và iPad không hỗ trợ xuất trang web thành định dạng PDF. Tuy nhiên, bạn có thể thêm trang web vào danh sách “Read Later” (Đọc sau) để dễ dàng truy cập kể cả khi ngoại tuyến. Nếu bạn cần lưu trang web thành định dạng PDF, hãy dùng Safari thay vì Google Chrome.2Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy dùng những nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF. 3Chạm vào . Đây là biểu tượng ba chấm ở phía trên góc phải màn hình. Tha
o tác này cho bạn thấy trình đơn Google Chrome. Nếu bạn dùng Safari, hãy chạm vào biểu tượng Share (Chia sẻ). Đây là nút màu xanh dương với biểu tượng chiếc hộp có mũi tên hướng ra ngoài và hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ.4Chạm vào Read Later (Đọc sau). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn Google Chrome. Đây là thao tác thêm trang web vào Reading List (Danh sách đọc) mà bạn có thể truy cập từ phần ở phía trên cửa sổ Google Chrome. Nếu bạn dùng Safari, hãy chạm vào Create PDF (Tạo PDF). Bước tiếp theo là chọn Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái. Bạn sẽ chọn Save File To… (Lưu tập tin thành…) và chạm vào một thư mục để lưu tập tin vào đó. Việc cuối cùng là chọn Add (Thêm) ở phía trên góc phải