Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Tainghetrothinh

Khi ai đó gửi cho bạn video trên Facebook Messenger, bạn có thể chạm vào nó để phát ngay trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn muốn xem video ngoại tuyến thì phải làm sao? Nếu đó là video được chia sẻ từ Facebook, YouTube, hoặc trang xem video trực tuyến khác, bạn có thể tải về; tuy nhiên, hãy cẩn thận vì việc tải video sẽ vi phạm luật bản quyền tại nơi bạn sinh sống và điều khoản dịch vụ của trang web. Nếu video được gửi dưới dạng tập tin từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của người gửi, việc tải về sẽ dễ dàng hơn. Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tải video từ Facebook Messenger về iPhone, iPad hoặc Android.

những bước

Phương pháp số 1 Tải về video được đính kèm (Trên mọi thiết bị di động)

1Mở ứng dụng Messenger. Đó là biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương có tia chớp màu trắng hiển thị trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng. Khi người gửi đính kèm video từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng (thay vì dán đường dẫn đến video trực tuyến hoặc chia sẻ từ trang web), bạn có thể dùng phương pháp này để tải video.Nếu Messenger không mở ra màn hình Chats (Trò chuyện), hãy chạm vào Chats để đến đây ngay.2Chạm vào cuộc trò chuyện có video. Nếu bạn không thấy video ngay, hãy vuốt màn hình đến khi tìm thấy video. 3Chạm và giữ video. Đừng vội phát video – bạn chỉ cần chạm và giữ video đến khi một vài tùy chọn hiển thị. 4Chạm vào Save (Lưu) hoặc Save Video (Lưu video). Nếu bạn không thấy một trong hai lựa chọn này ở bên dưới màn hình, hãy chạm vào More (Khác) để mở thêm những tùy chọn khác. Nếu bạn đã cho phép Messenger truy cập Camera Roll (Cuộn camera), video sẽ được tải về ngay. Nếu không, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền.Sau khi video được lưu, bạn có thể xem nó bất kỳ lúc nào dù là trực tuyến hay ngoại tuyến bằng cách mở ứng dụng Photos (Ảnh) hoặc Gallery (Thư viện) và chạm vào video

Phương pháp số 2 Tải về video Facebook (trên iPhone/iPad)

1Tải về ứng dụng Documents (Tài liệu). Bạn sẽ dùng ứng dụng miễn phí này để tải về và lưu video từ Facebook. Mở App Store của iPhone và thực hiện những bước sau: Chạm vào Search (Tìm kiếm).Chạm vào thanh tìm kiếm.Nhập documents.Chạm vào Search.Chạm vào GET (Nhận) ở bên phải tiêu đề “Documents by Readdle”.2Mở Documents. Chạm vào OPEN (Mở) trong App Store, hoặc chạm vào ứng dụng Documents có biểu tượng chữ “D” nhiều màu trên nền trắng. 3Lướt xem màn hình chào mừng đến khi thấy “My Files”. Vuốt màn hình từ phải sang trái, và chạm vào Not now (Không phải bây giờ) khi bạn thấy lựa chọn này. Bạn có thể dừng lại khi thấy màn hình My Files. 4Mở trình duyệt Documents. Đây là trình duyệt đặc biệt trong ứng dụng Documents. Để mở nó, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng la bàn ở bên dưới màn hình. Bây giờ bạn đã đến đúng nơi, bạn có thể trở về màn hình chính, vì bạn cần dùng Messenger ở bước tiếp theo.5Mở ứng dụng Messenger. Đó là biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương và tia chớp trắng thường hiển thị trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng. Nếu Messenger không mở ra màn hình Chats (Trò chuyện), hãy chạm vào Chats để đến đó ngay.Mặc dù bạn có thể tải hầu hết video công khai trên Facebook, nhưng bạn không thể tải những video riêng tư hoặc được chia sẻ ở chế độ “Friends of Friends” (Bạn bè của bạn bè). Hơn nữa, bạn không thể tải video công khai có một vài hình thức bảo vệ (chẳng hạn như cảnh báo nội dung đồ họa).6Chạm vào cuộc trò chuyện chứa video. Nếu bạn không thấy video cần lưu, hãy vuốt tìm video đó ngay. 7Chạm vào tên video. Thông tin này ở ngay bên dưới video đang hiển thị. Đây là thao tác mở video trong ứng dụng Facebook. 8Chạm vào trình đơn ba chấm và chọn Save to watch later (Lưu để xem sau). Lựa chọn này ở phía trên góc phải. Khi thấy danh sách lựa chọn, bạn sẽ chọn thư mục For Later (Xem sau) trong danh sách “Save To” (Lưu vào).9Tìm đến video đã lưu trên Facebook. Để thực hiện việc này, hãy chạm vào trình đơn ba gạch ngang ở bên dưới góc phải và chọn Saved (Đã lưu). Bạn sẽ thấy video vừa lưu ở phía trên danh sách “Most Recent” (Mới nhất). Đừng vội mở video! 10Chạm vào ba dấu chấm bên cạnh video và chọn Copy link (Sao chép đường dẫn). Đây là thao tác sao chép đường dẫn của video vào bộ nhớ tạm. 11Trở về ứng dụng Documents và truy cập https://getfvid.com. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần chạm vào trường “Search any website” (Tìm kiếm mọi trang web) trong trình duyệt Documents, nhập getfvid.com và chạm vào phím Go. 12Dán đường dẫn URL vào trường này và chạm vào Download (Tải về). Chạm và giữ trường “Enter Facebook Video URL” (Nhập đường dẫn URL của video Facebook) và chọn Paste (Dán) khi nó hiển thị. Sau khi chạm vào Download (Tải về), bạn sẽ thấy một vài tùy chọn tải về. 13Chọn chất lượng video và chạm vào Done (Hoàn tất). Vuốt xuống đến ba nút màu xanh lá, và chọn chất lượng tải về là HD Quality (Chất lượng HD) hay Normal Quality (Chất lượng thông thường) – chất lượng HD có dung lượng lớn hơn, nhưng thường rõ nét hơn. Sau khi chạm vào Done, video liền được tải về ứng dụng Documents. 14Chạm vào hình chữ nhật ở bên dưới góc trái. Đây là thao tác đưa bạn đến màn hình My Files. 15Chạm vào thư mục Downloads (Tải về). Bạn sẽ thấy video trong thư mục này. 16Chuyển video đến cuộn camera. Bây giờ video đã được lưu, sau đây là những bước truy cập cuộn camera để bạn có thể dễ dàng xem video trong ứng dụng Photos (Ảnh): Chạm vào dấu ba chấm ở bên dưới video và chọn Move (Chuyển).Chạm vào Photos.Chạm vào Allow Access to All Photos (Cho phép truy cập toàn bộ ảnh) khi được hỏi.Sau khi chuyển video, bạn có thể xem video trong ứng dụng Photos của iPad bằng cách chạm vào thư mục Recents (Gần đây)

Phương pháp số 3 Tải về video Facebook (trên Android)

1Tải về ứng dụng ES File Explorer. Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ES File Explorer t
rên Android. Để tải ứng dụng, bạn sẽ mở Play Store và thực hiện những bước sau: Chạm vào thanh tìm kiếm.Nhập es file explorerChạm vào kết quả ES File Explorer bên dưới thanh tìm kiếm.Chạm vào INSTALL (Cài đặt) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.2Mở ứng dụng Messenger. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương với tia chớp màu trắng thường hiển thị trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng. Nếu Messenger không mở ra màn hình Chats (Trò chuyện), bạn sẽ chạm vào Chats để đến đó ngay.Mặc dù bạn có thể tải về hầu hết video Facebook ở chế độ công khai, nhưng bạn không thể tải về video ở chế độ riêng tư hoặc được chia sẻ với “Friends of Friends” (Bạn bè của bạn bè).Bên cạnh đó, bạn cũng không thể tải về video công khai có một vài hình thức bảo vệ (chẳng hạn như cảnh báo nội dung đồ họa).3Chọn cuộc trò chuyện có video.4Chạm vào tên video. Ứng dụng Facebook liền mở ra sau thao tác này. 5Chạm vào trình đơn ba chấm và chọn Save to watch later (Lưu vào xem sau). Lựa chọn dấu ba chấm hiển thị ở phía trên góc phải. Chọn thư mục For Later (Để sau) trong danh sách “Save To” (Lưu vào) khi trình đơn hiển thị.6Tìm đến video đã lưu trên Facebook. Để thực hiện việc này, bạn sẽ chạm vào trình đơn ba gạch ngang ở phía trên góc phải và chọn Saved (Đã lưu). Bạn sẽ thấy video vừa lưu hiển thị ở phía trên danh sách “Most Recent” (Mới nhất). Đừng mở video ngay lúc này! 7Chạm vào dấu ba chấm bên cạnh video và chọn Copy link (Sao chép đường dẫn). Đây là thao tác sao chép đường dẫn của video vào bộ nhớ tạm. 8Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Chạm vào ứng dụng Chrome có biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Bạn cũng có thể chọn dùng trình duyệt khác nếu thích. 9Truy cập https://getfvid.com. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên màn hình, nhập đường dẫn URL, và chạm vào phím Enter. 10Dán đường dẫn URL vào trường này và chạm vào Download (Tải về). Chạm và giữ trường “Enter Facebook Video URL” (Nhập đường dẫn URL của video Facebook) và chọn Paste (Dán) khi lựa chọn này hiển thị. Sau khi chạm vào Download, bạn sẽ thấy một vài lựa chọn tải về. 11Chọn chất lượng video và chạm vào Done (Hoàn tất). Vuốt xuống ba nút màu xanh lá và chọn chất lượng tải về là HD Quality (Chất lượng HD) hoặc Normal Quality (Chất lượng thông thường) – video chất lượng HD có dung lượng lớn hơn nhưng thường rõ nét hơn. Sau khi chạm vào Done (Hoàn tất), video liền được tải về thiết bị Android. 12Mở ES File Explorer. Thoát Chrome, rồi chạm vào ứng dụng ES File Manager trong App Drawer (Ngăn ứng dụng). Trong lần đầu tiên dùng ES File Explorer, bạn phải vuốt hoặc chạm vào một vài màn hình giới thiệu trước khi tiếp tục.13Chạm vào thư mục Download (Tải về). Bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung đã tải về, bao gồm video vừa tải từ Facebook. 14Chạm vào dấu ba chấm trên video và chọn Copy (Sao chép). Video sẽ có tên “videoplayback.mp4.” 15Tìm đến thư mục Camera. Bạn có thể tìm thư mục bằng cách truy cập Internal Storage(Bộ nhớ trong) > DCIM > Camera (Máy ảnh). Đây là nơi hiển thị toàn bộ ảnh và video trong cuộn camera. 16Chạm vào Paste (Dán). Lựa chọn này ở bên dưới màn hình. Thao tác này dán video vào cuộn camera, và bạn có thể xem nó trực tuyến hoặc ngoại tuyến qua thư viện ảnh của Android

Phương pháp số 4 Tải về video từ YouTube hoặc trang phát trực tuyến khác

1Tải về ứng dụng Documents. Bạn sẽ dùng ứng dụng miễn phí này để tải và lưu video từ Facebook. Mở App Store trên iPhone, rồi thực hiện những bước sau: Chạm vào Search (Tìm kiếm)Chạm vào thanh tìm kiếmNhập documentsChạm vào SearchChạm vào GET (Nhận) ở bên phải tiêu đề “Documents by Readdle”.2Mở Documents. Chạm vào OPEN (Mở) trong App Store, hoặc chạm vào ứng dụng Documents với biểu tượng chữ “D” nhiều màu trên nền trắng. 3Lướt xem những màn hình chào mừng đến khi bạn thấy “My Files”. Vuốt màn hình từ phải sang trái, và chạm vào Not now (Không phải bây giờ) khi bạn thấy lựa chọn này. Bạn có thể dừng lại khi thấy màn hình My Files. 4Mở ứng dụng Messenger. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương và tia chớp màu trắng thường hiển thị trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng. Nếu Messenger không hiển thị màn hình Chats (Trò chuyện), hãy chạm vào Chats để đến đó ngay.5Chạm vào cuộc trò chuyện có video. Nếu bạn không thấy video ngay lập tức, hãy vuốt tìm video. 6Chạm và giữ video, rồi chọn Copy (Sao chép). Đừng phát video – bạn chỉ cần chạm và giữ video đến khi một vài lựa chọn hiển thị, và chọn Copy. Có thể bạn cần chạm vào More (Khác) để thấy lựa chọn Copy.7Mở trình duyệt Documents. Đây là trình duyệt đặc biệt trong ứng dụng Documents. Để mở nó, bạn cần trở về ứng dụng Documents để thấy My Files, và chạm vào biểu tượng la bàn ở bên dưới màn hình. 8dùng công cụ tải video trực tuyến VideoSolo. Đây là trang tải video miễn phí, nhưng một vài lựa chọn tải video chất lượng cao cần trả phí nâng cấp. Tại trường “Search any website” (Tìm kiếm mọi trang web), hãy nhập videosolo.com và chạm vào Go.Nếu bạn thấy trình đơn ba gạch ngang ở phía trên góc trái, hãy chạm vào đó, chọn Video Downloader, và chạm vào Online Video Downloader. Nếu không, bạn sẽ chạm vào Online Video Downloader ở phía trên góc phải trang.9Chạm và giữ trường “Paste the link here” (Dán đường dẫn tại đây) và chọn Paste. Đây là thao tác dán đường dẫn URL của video vào trang web đó. 10Chạm vào nút Download (Tải về). Đây là thao tác mở thêm nhiều lựa chọn tải về khác. 11Chạm vào đường dẫ
n Download bên cạnh chất lượng video mà bạn muốn.
Số tại cột “Quality” (Chất lượng) càng cao thì dung lượng tập tin càng lớn, và chất lượng càng cao. Chạm vào Done (Hoàn tất) khi lựa chọn này hiển thị để bắt đầu tải về.12Chạm vào hình chữ nhật ở bên dưới góc trái.Thao tác này đưa bạn đến màn hình My Files.13Chạm vào thư mục Downloads. Bạn sẽ thấy video trong thư mục này. 14Chuyển video vào cuộn camera. Bây giờ video đã được lưu, sau đây là cách chuyển video vào cuộn camera để bạn có thể dễ dàng xem trong ứng dụng Photos (Ảnh): Chạm vào dấu ba chấm ở bên dưới video và chọn Move (Chuyển).Chạm vào Photos.Chạm vào Allow Access to All Photos (Cho phép truy cập toàn bộ ảnh) khi lựa chọn này hiển thị.Sau khi chuyển video, bạn có thể xem video trong ứng dụng Photos của iPad bằng cách chạm vào nó trong thư mục Recents (Gần đây)

Phương pháp 5 Tải video từ YouTube hoặc trang xem video trực tuyến khác (trên Android)

1Tải về ứng dụng ES File Explorer. Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ES File Explorer trên Android. Để tải chương trình, bạn sẽ mở Play Store và thực hiện những bước sau: Chạm vào thanh tìm kiếm.Nhập es file explorerChạm vào kết quả ES File Explorer bên dưới thanh tìm kiếm.Chạm vào INSTALL (Cài đặt) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.2Mở ứng dụng Messenger. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương và tia chớp màu trắng trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng. Nếu Messenger không hiển thị màn hình Chats (Trò chuyện), bạn sẽ chạm vào Chats để đến đó ngay.3Chạm vào cuộc trò chuyện có video. Nếu bạn không thấy video, hãy vuốt đến vị trí của video. 4Chạm và giữ video, rồi chọn Copy (Sao chép). Đừng vội phát video – bạn chỉ cần chạm và giữ video đến khi những lựa chọn hiển thị, và chạm vào Copy. 5Mở trình duyệt Google Chrome. Bạn cũng có thể dùng trình duyệt khác nếu thích. 6Truy cập http://www.videosolo.com. Đây là trang tải video miễn phí, nhưng một vài lựa chọn tải về với chất lượng cao cần trả phí nâng cấp. 7Mở Online Video Downloader.Nếu bạn thấy trình đơn ba gạch ngang ở phía trên góc trái, hãy chạm vào đó, rồi chọn Video Downloader và chạm vào Online Video Downloader.Nếu không, hãy chạm vào Online Video Downloader ở phía trên góc phải trang.8Chạm và giữ trường “Paste the link here” (Dán đường dẫn tại đây) và chọn Paste (Dán). Đây là thao tác dán đường dẫn URL vào trang web đó. 9Chạm vào nút Download (Tải về). Thao tác này mở ra nhiều tùy chọn tải về. 10Chạm vào đường dẫn Download bên cạnh chất lượng video mà bạn muốn tải về. Số tại cột “Quality” (Chất lượng) càng cao thì dung lượng tập tin càng lớn và chất lượng càng tốt. Nếu bạn đã được cầu trả phí nâng cấp, hãy thử dung lượng tập tin khác.Nếu bạn không thấy video sau khi thực hiện này, hãy chạm vào Open (Mở) để mở video.11Tải video. Khi video hiển thị, bạn chỉ cần chạm vào đó một lần để mở những nút điều khiển, chọn dấu ba chấm ở bên dưới góc phải, và chạm vào Download. Đây là thao tác lưu video vào thư mục Downloads, nhưng bạn không cần lưu video vào thư viện ảnh. 12Mở ES File Explorer. Thoát Chrome, rồi chạm vào ứng dụng ES File Manager trong App Drawer (Ngăn ứng dụng). Trong lần đầu tiên dùng ES File Explorer, bạn phải vuốt hoặc chạm vào một vài màn hình giới thiệu trước khi tiếp tục.13Chạm vào thư mục Download. Bạn sẽ thấy toàn bộ dữ liệu đã tải về tại đây, bao gồm video Facebook vừa tải về. 14Chạm vào dấu ba chấm trên video và chọn Copy. Bây giờ bạn có thể chuyển video vào thư mục phù hợp. 15Truy cập thư mục Camera (Máy ảnh). Bạn có thể tìm đến thư mục này bằng cách truy cập Internal Storage (Bộ nhớ trong) > DCIM > Camera. Đây là nơi hiển thị toàn bộ ảnh và video trong cuộn camera. 16Chạm vào Paste (Dán) ở bên dưới màn hình. Video sẽ được dán vào cuộn camera, và bây giờ bạn có thể xem video trực tuyến hoặc ngoại tuyến trong ứng dụng thư viện của Android

Cảnh báo

Video đã lưu từ Messenger thường có chất lượng thấp hơn so với lần tải lên đầu tiên.Chỉ tải video Facebook và YouTube cho nhu cầu cá nhân, và đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro pháp lý tại nơi bạn đang sống trước khi thực hiện việc này.