Mở tập tin winmail.dat Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xem nội dụng của tập tin đính kèm “winmail.dat” trong email được gửi từ máy khách Microsoft Outlook dùng máy tính để bàn. Bạn có thể dùng những dịch vụ web và ứng dụng di động khác nhau để xem nội dung tập tin winmail.dat. Lưu ý: nội dung tập tin winmail.dat thường giống hệt nội dung email, vì thế nếu bạn đã đọc email thì không cần phải mở tập tin trên.

những bước

Phương pháp số 1 Trên máy tính để bàn

1Tải tập tin winmail.dat. Bạn chỉ cần mở email chứa tập tin winmail.dat rồi nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh hoặc phía trên bản xem trước. Có thể bạn cần chọn nơi lưu hoặc xác nhận tải xuống trước khi tập tin winmail.dat bắt đầu tải về.2Mở trình xem winmail.dat. Truy cập https://www.winmaildat.com/ bằng trình duyệt web của máy tính. Dịch vụ này sẽ dịch tập tin winmail.dat thành tài liệu Rich Text Format (RTF) đọc và mở được bằng Microsoft Word (hoặc nếu không có Word thì bạn có thể dùng chương trình tích hợp sẵn trong máy tính như WordPad hoặc TextEdit). 3Nhấp vào Browse (Duyệt tìm). Nút màu xám này nằm đầu trang. Cửa sổ File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ mở ra. 4Chọn tập tin. Đi đến thư mục chứa tập tin winmail.dat vừa tải, sau đó nhấp vào để chọn tập tin. 5Nhấp vào Open (Mở) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin winmail.dat sẽ được tải lên website. 6Nhấp vào Start (Bắt đầu) ở gần giữa trang. Website sẽ bắt đầu chuyển tập tin winmail.dat thành tài liệu Rich Text Format (RTF). 7Nhấp vào liên kết messagebody ở đầu trang. Tập tin RTF sẽ bắt đầu tải về máy tính. Xin nhắc lại, có thể bạn cần chọn nơi lưu hoặc xác nhận quá trình tải xuống trước khi tiếp tục.8Mở tập tin RTF vừa tải. Nhấp đúp vào tập tin RTF để mở trình đọc RTF mặc định của máy tính. Sau khi tài liệu RTF mở ra, bạn sẽ có thể xem nội dung trong tập tin winmail.dat

Phương pháp số 2 Trên iPhone

1Tải ứng dụng Winmaildat Opener. Bạn có thể dùng ứng dụng miễn phí này từ App Store của iPhone để mở tập tin winmail.dat trên iPhone: Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png\/30px-Iphoneappstoreicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}App Store của iPhone.Nhấn vào Search (Tìm kiếm) ở góc dưới bên phải màn hình.Nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu màn hình.Nhập winmaildat opener.Nhấn vào Search.Nhấn vào GET (Nhận) cạnh tiêu đề “Winmaildat Opener” ở đầu danh sách.Nhập cảm biến Touch ID, Face ID hoặc mật khẩu Apple ID khi được hỏi.2Nhấn nút Home để thu nhỏ App Store và trở ra màn hình Home.Trên iPhone X trở về sau, bạn cần nhấn vào nút bên hông.3Mở ứng dụng email. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng của dịch vụ email mà qua đó bạn đã nhận tập tin đính kèm winmail.dat. 4Chọn email có tập tin đính kèm winmail.dat. Để thực hiện, bạn nhấn vào tiêu đề của email. 5Chọn tập tin đính kèm winmail.dat. Nhấn vào tập tin đính kèm ở cuối email. Màn hình xem trước trống sẽ mở ra. Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm tập tin đính kèm.Nếu khi bạn nhấn vào tài liệu winmail.dat mà tập tin mở ra trong Winmail.dat Opener, hãy bỏ qua hai bước tiếp theo.6Nhấn vào biểu tượng “Share” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png\/23px-Iphoneblueshare2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:600,”bigWidth”:23,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này ở góc trên bên phải (trong một vài trường hợp, bạn cần tìm ở góc dưới bên trái) màn hình. Một trình đơn sẽ bật lên. 7Cuộn sang phải và nhấn vào Copy to Winmaildat (Sao chép đến Winmaildat). Tùy chọn này nằm về phía bên phải của hàng ứng dụng đầu trình đơn bật lên. Tập tin winmail.dat sẽ được gửi đến ứng dụng Winmaildat Opener, chuyển thành tài liệu RTF và mở trong ứng dụng Winmaildat Opener. 8Nhấn vào tiêu đề tập tin RTF ở gần đầu trang. Tài liệu RTF sẽ hiển thị nội dung trong tập tin winmail.dat

Phương pháp số 3 Trên Android

1Tải ứng dụng Winmail.dat Opener. Bạn có thể tải ứng dụng này miễn phí từ Google Play Store để mở tập tin winmail.dat trên Android: Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Play Store của Android.Nhấn vào thanh tìm kiếm.Nhập winmail.Nhấn vào Winmail.dat Opener từ trong danh sách thả xuống.Nhấn vào INSTALL (Cài đặt).2Nhấn vào nút Home ở cạnh dưới màn hình thiết bị Android. Ứng dụng đang mở sẽ được thu nhỏ và hiện ra màn hình của Android. 3Mở ứng dụng email. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng của dịch vụ email mà bạn đã nhận tài liệu winmail.dat. 4Chọn email chứa tập tin đính kèm winmail.dat. Nhấn vào tiêu đề email để mở. 5Nhấn vào tập tin đính kèm winmail.dat thường nằm cuối nội dung email. Tài liệu đính kèm sẽ mở ra trong ứng dụng Winmail.dat Opener mà bạn đã tải. 6Nhấn vào tiêu đề của tập tin RTF nằm gần đầu trang. Tài liệu RTF sẽ hiển thị nội dung bên trong tập tin winmail.dat

Lời khuyên

Nếu email đính kèm tập tin khác với winmail.dat và không mở được trên máy tính, việc dùng website “winmaildat” sẽ giúp bạn tải tập tin đính kèm này xuống.

Cảnh báo

Việc mở tập tin winmail.dat đa phần là không cần thiết trừ khi bạn không thể đọc được email gốc. Thậm chí, một vài định dạng email sẽ bị mất khi được chuyển đổi sang tập tin RTF.