Phương pháp Chèn đường dẫn vào ảnh: 3 Bước Tainghetrothinh

Phương pháp Chèn đường dẫn vào ảnh: 3 Bước Tainghetrothinh

Bằng một dòng lệnh HTML, bạn có thể thêm ảnh được chèn đường dẫn vào gần như mọi trang web. Bạn cần hai thứ để có thể thực hiện việc này, đó là: đường dẫn URL của ảnh và đường dẫn URL của trang web.

những bước

Phương pháp số 1 Viết mã HTML

1Tạo tập tin HTML. Mở chương trình chỉnh sửa văn bản và tạo tập tin mới. Lưu tập tin theo định dạng index.html. • Bạn có thể dùng chương trình chỉnh sửa văn bản bất kỳ, thậm chí chương trình được tích hợp sẵn như Notepad trên Windows và TextEdit trên Mac OS X.• Nếu bạn muốn dùng chương trình chỉnh sửa văn bản dành riêng cho việc viết mã HTML, hãy nhấp vào đây để tải Atom – chương trình chỉnh sửa văn bản dùng được trên hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.• Nếu bạn dùng TextEdit, hãy nhấp vào trình đơn Format (Định dạng) và nhấp vào Make Plain Text (Tạo văn bản thuần túy) trước khi soạn tập tin HTML. Đây là thao tác đảm bảo tập tin HTML hiển thị đúng trên trình duyệt web.• Chương trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Microsoft Word, không thích hợp cho việc viết mã HTML, vì những ký tự và định dạng ẩn có thể làm hỏng tập tin HTML khiến dữ liệu không hiển thị đúng trên trình duyệt web.2Sao chép và dán mã HTML chuẩn. Chọn và sao chép mã HTML bên dưới, rồi dán vào tập tin index.html đang mở.

<ahref=”DESTINATION URL”><imgsrc=”IMAGE URL”/></a>3Tìm đường dẫn của ảnh. Tìm ảnh trên Internet, nhấp phải vào ảnh, và nhấp vào Copy Image URL (Sao chép đường dẫn URL của ảnh), Copy Image Address hoặc Copy Image Location (Sao chép địa chỉ của ảnh) tùy thuộc vào trình duyệt đang dùng. • Trình duyệt Firefox và Internet Explorer dùng Copy Image Location. Chrome dùng Copy Image URL. Safari dùng Copy Image Address.4Thêm đường dẫn URL của ảnh. Trong tập tin index.html, bạn sẽ nhấp và kéo để chọn IMAGE URL (Đường dẫn URL của ảnh) bằng con trỏ chuột, và ấn CTRL + V để dán đường dẫn URL. 5Thêm đường dẫn URL đích. Bạn chỉ cần xóa DESTINATION URL (Đường dẫn URL đích) trong tập tin index.html và nhập https://www.google.com. • Bạn có thể chọn đường dẫn URL bất kỳ làm đường dẫn URL đích.6Lưu tập tin HTML.7Mở tập tin HTML trong trình duyệt web. Nhấp phải vào tập tin index.html và mở trình duyệt web mà bạn thích. • Khi trình duyệt mở ra, nếu bạn không thấy hình ảnh, hãy đảm bảo tên của tập tin ảnh được nhập đúng trong cửa sổ chỉnh sửa tập tin văn bản index.html.• Khi trình duyệt mở ra, nếu bạn thấy mã HTML thay vì ảnh nền, tập tin index.html đã được lưu dưới dạng văn giàu tính chất. Bạn cần chỉnh sửa tập tin HTML bằng chương trình chỉnh sửa văn bản khác

Phương pháp số 2 Tìm hiểu mã HTML

1Tìm hiểu thẻ neo. Mã HTML được tạo ra từ những thẻ mở và đóng. Thẻ <a href=””> là thẻ mở và </a> là thẻ đóng. Đây được gọi là thẻ neo và được dùng để thêm đường dẫn vào trang web.Thẻ <a yêu cầu trình duyệt kết xuất đường dẫn. Thẻ href là những ký tự viết tắt của “HTML reference”, thẻ = yêu cầu trình duyệt lấy hết thông tin ở giữa ” ” và tạo đường dẫn. Mọi đường dẫn URL đều có thể đặt trong dấu ngoặc kép.Thẻ </a> cho trình duyệt biết rằng thẻ neo là thẻ đóng.Khi thông tin được thêm vào giữa <a href=””> và </a>, thông tin đó sẽ trở thành đường dẫn trên trang web. Ví dụ: <a href=”https://www.google.com”>Google</a> sẽ tạo ra đường dẫn đến Google.2Tìm hiểu thẻ hình ảnh. Thẻ <img> là thẻ tự đóng. Bạn có thể đóng thẻ bằng cách viết <img src=”” /> hoặc viết <img src=””></img>.Thẻ <img yêu cầu trình duyệt kết xuất hình ảnh. Thẻ src là những ký tự viết tắt của “source”, thẻ = yêu cầu trình duyệt lấy thông tin giữa ” ” và lấy hình ảnh từ địa chỉ đó.Thẻ /> yêu cầu trình duyệt đóng thẻ hình ảnh.Ví dụ, {{samp[|<img src=”https://www.google.com/images/srpr/logo11w.png” />}} sẽ lấy hình ảnh từ đường dẫn URL đó, và hiển thị ảnh trên trình duyệt web.3dùng mã này ở bất kỳ đâu. Sau khi tìm hiểu thông tin, bạn có thể dùng mã <a href=”DESTINATION URL”><img src=”IMAGE URL” /></a> để chèn đường đường dẫn vào ảnh trên mọi trang web có thể kết xuất mã HTML