Phương pháp Chèn ký hiệu vào tài liệu Word: 15 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chèn ký hiệu (chẳng hạn như ký hiệu bản quyền hay dấu chia) vào tài liệu Microsoft Word. Bạn có thể tiến hành trong Microsoft Word trên cả Windows và Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Microsoft Word, hoặc mở Microsoft Word và chọn tập tin từ trang chủ. Phiên bản sau cùng của tập tin sẽ mở ra. 2Đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn chèn ký hiệu và nhấp chuột. Đây là nơi mà ký hiệu sẽ được chèn. 3Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở phía trên bên trái ruy băng xanh ở đầu cửa sổ Word.4Nhấp vào Symbol (Ký hiệu). Tùy chọn này nằm ở bên phải thanh công cụ Insert. Một trình đơn sẽ thả xuống. 5Nhấp vào More Symbols (Ký hiệu khác) ở cuối trình đơn thả xuống. Cửa sổ Symbol sẽ bật lên. Nếu ký tự mà bạn muốn chèn nằm trong trình đơn thả xuống, hãy nhấp vào đó để chèn ngay.6Chọn ký hiệu để chèn. Chỉ cần nhấp vào ký hiệu mà bạn muốn chèn. Bạn có thể cuộn trên những ký hiệu có sẵn bằng cách nhấp vào mũi tên ↑ hoặc ↓ nằm bên phải cửa sổ Symbol. Bạn cũng có thể nhấp vào thẻ Special Characters (Ký tự đặc biệt) ở đầu cửa sổ Symbol để xem thêm thêm ký tự.7Nhấp vào nút Insert nằm cuối cửa sổ Symbol. Ký tự mà bạn chọn sẽ được chèn vào vị trí của con trỏ chuột. Bạn có thể lặp lại quá trình này với bao nhiêu ký tự tùy thích.8Nhấp vào Close (Đóng) ở cuối cửa sổ Symbol. những ký tự mà bạn vừa chọn vẫn còn trong tài liệu Microsoft Word

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Microsoft Word, hoặc mở Microsoft Word và chọn tập tin từ trang chủ. Phiên bản sau cùng của tập tin sẽ mở ra. 2Đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn chèn ký hiệu và nhấp chuột. Đây sẽ là nơi mà ký hiệu sẽ được chèn. 3Nhấp vào thẻ Insert ở phía trên bên trái ruy băng xanh ở đầu cửa sổ Word.Đừng nhấp vào trình đơn Insert nằm trong thanh ở đầu màn hình Mac.4Nhấp vào Advanced Symbol (Ký hiệu nâng cao). Tùy chọn này nằm về bên phải thanh công cụ Insert. Cửa sổ Symbol sẽ mở ra.5Chọn ký hiệu mà bạn muốn chèn. Nhấp vào ký hiệu trên trang để chèn. Bạn còn có thể nhấp vào thẻ Special Characters (Ký hiệu đặc biệt) ở đầu cửa sổ Symbol để duyệt thêm nhiều ký hiệu nữa.6Nhấp vào Insert ở góc dưới bên phải cửa sổ Symbol. Ký hiệu sẽ được chèn vào tài liệu. Bạn có thể chèn bao nhiêu ký tự tùy thích.7Nhấp vào Close ở cuối cửa sổ Symbol. những ký hiệu mà bạn vừa chọn sẽ nằm trong tài liệu Microsoft Word

Lời khuyên

Trên máy tính Windows, mỗi ký tự trong khung “Character code” sẽ tương ứng với một mã. Bạn có thể nhập mã này vào Word và nhấn Alt+X để chuyển đổi thành ký tự.Tổ hợp phím tắt dành cho một vài ký tự thông thường bao gồm: (r) hoặc (R) – ®(c) hoặc (C) – ©(tm) hoặc (TM) – ™e hoặc (E) – €

Cảnh báo

Microsoft Word phiên bản Mac có phạm vi ký tự khác với phiên bản Windows.