Phương pháp Chèn tập tin vào tài liệu Word: 7 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chèn nội dung hoặc liên kết đến văn bản khác vào tài liệu Microsoft Word trên máy tính Windows hoặc Mac.

những bước

1Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào ứng dụng chữ W màu xanh dương. Sau đó, bạn nhấp vào File (Tập tin) đầu màn hình và chọn Open… (Mở). Để tạo tài liệu mới, bạn nhấp vào tùy chọn New (Mới) trong trình đơn file.2Nhấp vào vị trí chèn tập tin trên tài liệu.3Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) đầu cửa sổ.4Nhấp vào dấu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh tùy chọn Object (Vật thể). Tùy chọn này nằm trong nhóm Text (Văn bản) bên phải thanh công cụ đầu cửa sổ. Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào Text để mở rộng nhóm.5Chọn loại tập tin sẽ chèn.Nhấp vào Object… để chèn tập tin PDF, hình ảnh hoặc loại tập tin nào đó không phải văn bản vào tài liệu Word. Sau đó nhấp vào From File… (Từ tập tin) bên trái hộp thoại đang mở. Nếu bạn muốn chèn liên kết đến tập tin hoặc biểu tượng của tập tin thay vì toàn bộ tài liệu, hãy hấp vào Options (Tùy chọn) nằm bên trái hộp thoại và tích vào Link to File (Liên kết đến tập tin), Display as Icon (Hiển thị dưới dạng biểu tượng) hoặc cả hai.Nhấp vào Text from File… (Văn bản từ tập tin) để chèn nội dung từ tập tin văn bản hoặc tài liệu Word khác vào tài liệu hiện tại.6Chọn tập tin.7Nhấp OK. Nội dung tập tin, biểu tượng được liên kết hoặc văn bản của tài liệu sẽ được chèn vào tài liệu Word