Phương pháp Chép ảnh từ máy ảnh Canon sang PC bằng Camerawindow

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng chương trình Canon CameraWindow để chuyển ảnh từ máy ảnh Canon sang máy tính Windows. Lưu ý: máy ảnh Canon phải có tính năng Wi-Fi thì mới kết nối được với CameraWindow. Ngoài ra, CameraWindow là một chương trình đã cũ nên có thể sẽ không tương thích với nhiều model máy ảnh ra đời sau 2015.

những bước

Phần 1Phần 1 Tải và giải nén Canon CameraWindow

1Mở trang tải xuống CameraWindow. Truy cập https://hk.canon/en/support/0200519215/2 bằng trình duyệt web của máy tính. 2Nhấp vào Download Now (Tải xuống ngay bây giờ). Nút màu đỏ này nằm giữa trang. Thư mục ZIP CameraWindow sẽ bắt đầu tải về máy tính. Có thể bạn cần chọn nơi lưu hoặc xác nhận quá trình tải xuống để bắt đầu.3Nhấp đúp vào thư mục ZIP nằm ở vị trí tải xuống mặc định của trình duyệt (hoặc nơi mà bạn chọn). Thư mục ZIP sẽ mở ra. 4Nhấp vào thẻ Extract (Giải nén) nằm đầu cửa sổ. Thanh công cụ sẽ hiện ra bên dưới thẻ Extract. 5Nhấp vào Extract all (Giải nén toàn bộ). Tùy chọn này nằm trong thanh công cụ. 6Nhấp vào Extract khi được nhắc. Tùy chọn này nằm cuối cửa sổ bật lên. Thao tác này sẽ giải nén nội dung thư mục ZIP vào thư mục thông thường và hiện ra thư mục đó. Sau khi trích xuất xong, bạn có thể mở CameraWindow. Bạn cần chắc chắn rằng ô “Show extracted files when complete” (Hiển thị tệp được giải nén khi hoàn tất) được đánh dấu; nếu không, bạn sẽ cần mở thư mục trích xuất (thông thường) ra trước khi tiếp tục

Phần 2Phần 2 Cài đặt CameraWindow

1Nhấp đúp vào tập tin trình cài đặt nằm trong thư mục giải nén. Cửa sổ cài đặt CameraWindow sẽ mở ra. 2Chọn vùng. Nhấp vào khu vực mà bạn đang sống. 3Chọn quốc gia. Nhấp vào quốc gia mà bạn đang sống nằm giữa cửa sổ. 4Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải cửa sổ.5Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng CameraWindow. 6Nhấp vào OK khi tùy chọn hiện ra. Bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. 7Nhấp vào Yes ở giữa cửa sổ.8Nhấp vào Yes khi được nhắc để cho phép CameraWindow bắt đầu cài đặt.9Nhấp vào Next ở góc dưới bên phải cửa sổ.10Chỉ định rằng bạn sẽ đăng ký sau. Tích vào ô “No thanks, I`ll register later” rồi nhấp OK khi tùy chọn hiện ra. 11Nhấp vào Next ở góc dưới bên phải cửa sổ.12Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở giữa trang. Cửa sổ sẽ đóng lại và quá trình cài đặt kết thúc. Lúc này, bạn có thể bắt đầu kết nối máy ảnh với máy tính

Phần 3Phần 3 Kết nối máy ảnh với máy tính

1Bạn cần chắc chắn rằng máy tính đã kết nối mạng Wi-Fi. Để kết nối máy ảnh thì máy tính cần có mạng Wi-Fi. Bạn cần kết nối máy ảnh với cùng mạng không dây mà máy tính dùng.2Bật máy ảnh. Xoay nút điều khiển của máy ảnh sang vị trí “ON” hoặc nhấn vào biểu tượng “Power” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} để mở máy. 3Nhấn nút “Playback”. Nút này có biểu tượng hình tam giác và nằm phía sau máy ảnh. 4Mở trình đơn Wi-Fi. dùng những phím mũi tên (hoặc nút xoay) để cuộn cho đến khi bạn tìm được tùy chọn “Wi-Fi” hoặc “Networks” (Mạng), sau đó nhấn vào nút FUNC. SET để chọn. 5Nhập biệt danh (nickname) của máy ảnh nếu được hỏi. Nếu được yêu cầu nhập nickname cho máy ảnh, bạn có thể chọn chữ cái từ trong trình đơn hiện ra trên màn hình. Bạn cần đặt nickname này để máy tính nhận ra máy ảnh. 6Chọn biểu tượng “Computer”. Dùng những phím mũi tên hoặc nút xoay để cuộn đến biểu tượng máy tính, sau đó nhấn vào nút FUNC. SET để chọn và mở trình đơn. 7Chọn Add a Device… (Thêm thiết bị) nằm trong trình đơn máy tính. Danh sách những mạng Wi-Fi khả dụng sẽ hiện ra. 8Chọn tên mạng của máy tính. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm được tên mạng mà máy tính đã kết nối, sau đó nhấn nút FUNC. SET để chọn mạng. 9Nhập mật khẩu của mạng khi được nhắc. dùng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập mạng. 10Chọn máy tính. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm được tên máy tính, sau đó nhấn nút FUNC. SET để chọn. Máy ảnh sẽ được kết nối với máy tính.Có thể bạn cần chọn Auto (Tự động) khi được nhắc thiết lập mạng

Phần 4Phần 4 Sao chép ảnh

1Cài đặt trình điều khiển (driver) của máy ảnh nếu cần thiết. Nếu chưa từng kết nối máy ảnh với máy tính thông qua cáp USB trước đây, bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển cho máy ảnh bằng cách: Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png\/30px-File_Explorer_Icon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào Network ở bên trái cửa sổ.Nhấp đúp vào tên máy ảnh.Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Mở CameraWindow. Nhập camerawindow vào cửa sổ Start rồi nhấp vào CameraWindow ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm hiện ra. 4Nhấp vào tùy chọn “Settings” với biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải cửa sổ. Cửa sổ Settings sẽ hiện ra. 5Nhấp vào thẻ Import (Nhập) nằm đầu cửa sổ
Settings.
6Nhấp vào Folder Settings (Cài đặt thư mục). Thẻ này nằm gần đầu cửa sổ. 7Nhấp vào Browse… (Duyệt tìm). Tùy chọn này nằm chính giữa bên phải trang. Cửa sổ File Explorer sẽ hiện ra. 8Chọn thư mục. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn dùng để lưu hình ảnh được chép, sau đó nhấp vào Open (Mở) hoặc Select Folder (Chọn thư mục) ở góc dưới bên phải cửa sổ bật lên. 9Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Cài đặt sẽ được lưu và cửa sổ Settings sẽ đóng lại. 10Nhấp vào Import Images from Camera (Nhập ảnh từ máy ảnh). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ. 11Nhấp vào Import All Images (Nhập tất cả ảnh). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn. Hình trong máy ảnh sẽ bắt đầu chép vào máy tính. Nếu bạn muốn nhập những ảnh cụ thể, hãy nhấp vào Select Images to Import (Chọn ảnh để nhập), chọn từng ảnh mà bạn muốn nhập và nhấp vào mũi tên Import ở góc dưới bên phải cửa sổ.12Chờ quá trình nhập hoàn tất. Sau khi thanh tiến trình giữa cửa sổ biến mất nghĩa là ảnh đã được chép xong. Hình ảnh bây giờ sẽ nằm trong thư mục mà bạn đã chọn trước đó

Lời khuyên

Nếu bạn không thể cài đặt trình điều khiển cần thiết cho máy ảnh thông qua mạng, hãy thử kết nối máy ảnh với máy tính thông qua cáp USB đi kèm để cài đặt driver.

Cảnh báo

Trong hầu hết trường hợp, việc dùng cáp USB của máy ảnh và ứng dụng Photos mặc định của máy tính để nhập ảnh sẽ nhanh hơn so với khi dùng CameraWindow.