Phương pháp Chụp ảnh màn hình trên Windows 7: 5 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách dùng phím PrntScrn để chụp ảnh màn hình trong Windows 7.

những bước

1Bố trí những gì mà bạn muốn chụp trên màn hình.2Ấn phím PrntScrn. Như vậy, toàn bộ hình ảnh trên màn hình sẽ được lưu vào Clipboard (bộ nhớ tạm thời của máy tính) với cùng độ phân giải như độ phân giải màn hình máy tính. Chẳng hạn, dpi màn hình thiết bị của bạn là 1280×720 thì tệp ảnh sau khi tạo sẽ có độ phân giải dpi là 1280×720. Nếu bàn phím không có phím PrntScrn, hãy nhấn tổ hợp phím Fn+Insert.Tổ hợp phím alt+PrntScrn dùng để chụp một cửa sổ cụ thể đang hiển thị thay vì toàn bộ màn hình.3Mở một tài liệu có sẵn hay tạo tài liệu mới. Bạn có thể thao tác trên bất kỳ phần mềm có hỗ trợ dán ảnh nào, chẳng hạn như Word, Outlook, hay Paint.4Đưa con trỏ chuột vào vị trí mà bạn muốn hình ảnh hiển thị trên tài liệu.5Ấn Ctrl+V. Ảnh chụp màn hình sẽ được dán vào tài liệu. Bạn có thể lưu trữ, in ấn, gửi email hoặc chia sẻ tệp này bằng những cách khác