Phương pháp Chuyển đổi thời gian từ quy ước 24 giờ sang 12 giờ: 8 Bước

Nếu bạn bối rối khi thấy đồng hồ hiển thị giờ với định dạng như 14:24, có lẽ bạn chưa quen với thời gian theo quy ước 24 giờ. Quy ước này thường được dùng trong quân đội Hoa Kỳ, tại châu u và nhiều nơi khác trên thế giới. May mắn thay, thao tác chuyển đổi thời gian từ quy ước 24 giờ sang 12 giờ (hoặc tiêu chuẩn) và ngược lại rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuyển đổi giờ, và giữ nguyên số phút.

những bước

Phương pháp số 1 Chuyển đổi thời gian từ quy ước 24 giờ sang 12 giờ

1Cộng 12 vào giờ đầu tiên trong ngày và thêm “AM” (sáng). Đối với quy ước thời gian 24 giờ, thời điểm nửa đêm hiển thị định dạng 00:00. Vì vậy, đối với giờ nửa đêm, bạn sẽ cộng 12 và thêm “AM” để chuyển đổi sang quy ước 12 giờ. Điều đó có nghĩa là 00:13 theo quy ước 24 giờ trở thành 12:13 AM (sáng) theo quy ước 12 giờ.

Bạn đã biết chưa? Chữ viết tắt “AM” và “PM” tiếng Anh có gốc Latin. Chữ “AM” được viết tắt từ chữ “ante meridiem” – có nghĩa là “trước buổi trưa”, còn chữ “PM” được viết tắt từ chữ “post meridiem” – có nghĩa là “sau buổi trưa”.

2Thêm “AM” (sáng) vào khoảng thời gian từ 1:00 đến 11:59. Vì quy ước thời gian 24 giờ chuyển từ 00:00 (nửa đêm) sang 1:00, nên bạn chỉ cần thêm “AM” vào khoảng thời gian từ 1:00 đến 11:59. Bạn cũng có thể bỏ những số 0 phía trước. Ví dụ, 06:28 theo quy ước thời gian 24 giờ tương đương 6:28 AM (sáng) theo quy ước 12 giờ. Điều đó có nghĩa là:01:00 = 1:00 AM (sáng)02:00 = 2:00 AM (sáng)03:00 = 3:00 AM (sáng)04:00 = 4:00 AM (sáng)05:00 = 5:00 AM (sáng)06:00 = 6:00 AM (sáng)07:00 = 7:00 AM (sáng)08:00 = 8:00 AM (sáng)09:00 = 9:00 AM (sáng)10:00 = 10:00 AM (sáng)11:00 = 11:00 AM (sáng)3Thêm “PM” (trưa/chiều/tối/đêm) vào khoảng thời gian từ 12:00 đến 12:59. Đối với khoảng thời gian sau buổi trưa, bạn chỉ cần thêm “PM” sau thời gian theo quy ước 24 giờ để chuyển thành quy ước 12 giờ. Ví dụ, 12:45 sẽ trở thành 12:45 PM (trưa).4Trừ 12 đối với khoảng thời gian từ 13:00 đến 23:59 và thêm “PM”. Đối với khoảng thời gian sau buổi trưa, bạn chỉ cần lấy thời gian theo quy ước 24 giờ trừ 12, và thêm “PM” ở phía sau. Ví dụ, để chuyển 14:36 sang quy ước 12 giờ, bạn sẽ lấy số giờ trừ 12, và kết quả là 2:36, rồi thêm “PM” (chiều). Bạn không cần thêm số 0 trước thời gian theo quy ước 12 giờ có một chữ số. Do đó:13:00 = 1:00 PM (chiều)14:00 = 2:00 PM (chiều)15:00 = 3:00 PM (chiều)16:00 = 4:00 PM (chiều)17:00 = 5:00 PM (chiều)18:00 = 6:00 PM (chiều)19:00 = 7:00 PM (tối)20:00 = 8:00 PM (tối)21:00 = 9:00 PM (tối)22:00 = 10:00 PM (đêm)23:00 = 11:00 PM (đêm)

Phương pháp số 2 Chuyển đổi thời gian từ quy ước 12 giờ sang 24 giờ

1dùng 00:00 cho giờ nửa đêm theo quy ước 24 giờ. Thay vì dùng “12:00” hai lần như trong quy ước 12 giờ, quy ước 24 giờ dùng “00:00” cho giờ nửa đêm. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần giữ lại số phút khi chuyển đổi thời gian. Ví dụ: 12:30 AM (sáng) trở thành 00:30.

Bạn đã biết chưa?Không có 24:00 trong quy ước 24 giờ vì thời gian chuyển từ 23:00 (11:00 đêm) sang 00:00 (12:00 sáng).

2Bỏ “AM” (sáng) trong khoảng thời gian từ 1:00 đến 11:59 AM (sáng). Việc chuyển đổi thời gian từ nửa đêm đến trưa từ quy ước 12 giờ sang 24 giờ rất đơn giản. Bạn chỉ cần bỏ đi “AM”. Nếu thời gian có một chữ số, bạn sẽ thêm một vài 0. Ví dụ, 6:00 AM (sáng) trở thành 06:00 và 10:15 AM (sáng) trở thành 10:15. Do đó:1:00 AM (sáng) = 01:002:00 AM (sáng) = 02:003:00 AM (sáng) = 03:004:00 AM (sáng) = 04:005:00 AM (sáng) = 05:006:00 AM (sáng) = 06:007:00 AM (sáng) = 07:008:00 AM (sáng) = 08:009:00 AM (sáng) = 09:0010:00 AM (sáng) = 10:0011:00 AM (sáng) = 11:003Giữ nguyên giờ trưa, nhưng bỏ “PM”. Bạn chỉ cần bỏ “PM” khi chuyển đổi 12:00 PM (trưa) thành 12:00 theo định dạng 24 giờ. Ví dụ, 12:22 PM (trưa) trở thành 12:22.4Cộng 12 vào khoảng thời gian từ 1:00 đến 11:59 PM (đêm) và bỏ “PM”. Đối với giờ chiều, tối và đêm, bạn chỉ cần cộng 12 vào thời gian theo quy ước 12 giờ để chuyển thành quy ước 24 giờ. Ngoài ra, hãy bỏ “PM”. Điều đó có nghĩa là 2:57 PM trở thành 14:57 và 11:02 PM trở thành 23:02. Do đó:1:00 PM (chiều) = 13:002:00 PM (chiều) = 14:003:00 PM (chiều) = 15:004:00 PM (chiều) = 16:005:00 PM (chiều) = 17:006:00 PM (chiều) = 18:007:00 PM (tối) = 19:008:00 PM (tối) = 20:009:00 PM (tối) = 21:0010:00 PM (đêm) = 22:0011:00 PM (đêm) = 23:00

Lời khuyên

Lưu ý rằng “16:35” được đọc là “sixteen thirty-five” (mười sáu giờ ba mươi lăm) hoặc “thirty-five minutes past sixteen” (mười sáu giờ ba mươi lăm phút) trong tiếng Anh.Cũng trong tiếng Anh, số 0 đứng trước giờ có thể được đọc là “zero” hoặc “oh” tùy theo cách nói của từng người. Ví dụ, 08:00 được đọc là “oh-eight-hundred” hoặc “zero-eight-hundred”. Tuy nhiên, đối với “giờ đúng” hoặc nửa đêm (00:00), cả hai số 0 thường không được đọc.Nếu thời gian không có dấu hai chấm, bạn sẽ thêm “giờ” sau thời gian để nhận biết giờ quân đội. Ví dụ, “1600” được đọc là “sixteen hundred hours” (16 giờ) trong tiếng Anh.Thực hành nhiều thì bạn sẽ quen! một vài thiết bị điện tử có cài đặt cho phép bạn chuyển đổi thời gian theo quy ước 12 giờ thành 24 giờ để giúp bạn quen với việc đọc thời gian.Một cách chuyển đổi đơn giản và nhanh chóng khác là lấy số thứ hai trong số giờ trừ 2 và số thứ nhất trong số giờ lớn hơn 12 trừ 1 (ví dụ: 17:00 – 2 = 5:00 PM (chiều); 22:00 – 2 = 10:00 PM (đêm)). Nếu nhận được kết quả là số âm, bạn cần “bù” cho chữ số này bằng cách mượn một giá trị từ chữ số thứ nhất, sau đó lấy số thứ nhất trừ đi giá trị này và trừ đi 1 (may mắn là điều này chỉ xảy ra trong 2 trường hợp là 20:00 hoặc 8:00 PM (tối) và 21:00 hoặc 9:00 PM).