Phương pháp Chuyển dữ liệu từ USB vào máy tính Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển tập tin và thư mục từ ổ đĩa flash (USB) sang máy tính Windows hoặc Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Cắm ổ đĩa flash vào máy tính. Ổ đĩa flash sẽ vừa với một trong những cổng USB hình chữ nhật trên khung máy tính. Hầu hết ổ đĩa flash đều chỉ có thể cắm vào theo một chiều, vì thế bạn không nên mạnh tay; nếu cắm không được, hãy xoay USB 180 độ và thử lại.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng thư mục ở phía dưới bên trái trình đơn Start. 4Nhấp vào This PC. Biểu tượng máy tính này nằm bên trái cửa sổ File Explorer. Danh sách ổ đĩa đang kết nối với máy tính (bao gồm USB) sẽ hiện ra. Có thể bạn cần cuộn xuống trên cột bên trái để tìm tùy chọn This PC.5Mở ổ đĩa flash. Bạn hãy nhấp đúp vào tên của USB nằm bên dưới tiêu đề “Devices and drives” (Ổ đĩa và thiết bị). Đây thường là tên của nhà sản xuất và/hoặc số model USB. USB thường được gán cho ổ đĩa “(F:)”.6Chọn tập tin cần chuyển. Hãy nhấp vào tập tin, hoặc nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể chọn tất cả tập tin trong ổ đĩa flash bằng cách nhấn Ctrl+A.7Nhấp vào Home (Trang chủ). Thẻ này nằm phía trên bên trái cửa sổ của ổ đĩa flash. Một thanh công cụ thả xuống sẽ hiện ra đầu cửa sổ. Nếu đã quen với thao tác kéo – thả chuột trên Windows, bạn có thể kéo tập tin được chọn và thả vào màn hình desktop hoặc thư mục mong muốn. Nếu bạn chọn cách trên, hãy xem tiếp bước cuối cùng trong phần này.8Nhấp vào Move to (Chuyển đến). Tùy chọn này nằm trong phần “Organize” (Tổ chức) của thanh công cụ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 9Nhấp vào Choose location… (Chọn vị trí). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. 10Chọn thư mục. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn chuyển tập tin được chọn vào đó. Bạn cũng có thể tạo thư mục mới bằng cách chọn thư mục đích, nhấp vào Make New Folder rồi nhập tên cho thư mục.11Nhấp vào tác vụ Move (Di chuyển) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin sẽ bắt đầu được chuyển vào thư mục mà bạn chọn; sau khi hoàn tất, bạn có thể tiếp tục. 12Lấy USB ra. Trên cửa sổ của USB, bạn nhấp vào thẻ Manage (Quản lý) ở đầu cửa sổ, sau đó chọn Eject từ trong trình đơn thả xuống hiện ra. Sau khi nhận được thông báo rằng ổ đĩa flash đã an toàn để ngắt kết nối, bạn có thể nhẹ nhàng rút USB ra khỏi máy tính

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Cắm USB vào máy tính Mac. USB sẽ vừa với một trong những cổng hình chữ nhật ở bên hông MacBook hoặc phía sau màn hình iMac. Hầu hết ổ đĩa flash đều chỉ có thể cắm vào theo một chiều, vì thế bạn không nên mạnh tay; nếu cắm không được, hãy xoay USB 180 độ và thử lại.Nếu máy tính Mac có bộ cổng hình oval thay vì cổng USB hình chữ nhật thì bạn cần mua bộ chuyển đổi USB 3.0 to USB-C (hoặc Thunderbolt 3) để cắm ổ đĩa flash. Bỏ qua bước này nếu bạn có ổ đĩa flash với kết nối USB-C.2Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Finder. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng Finder hình mặt người màu xanh nằm trong thanh Dock của máy tính Mac. 3Mở ổ đĩa flash. Nhấp vào tên của ổ đĩa flash ở cột tùy chọn bên trái cửa sổ Finder. Nội dung bên trong USB sẽ hiện ra trên cửa sổ Finder. 4Chọn tập tin để di chuyển. Bạn có thể nhấp vào tập tin nào đó, hoặc nhấn giữ phím ⌘ Command và nhấp vào từng tập tin cần chọn. Bạn cũng có thể nhấn ⌘ Command+A để chọn tất cả tập tin trong USB.5Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). Mục trình đơn này nằm đầu màn hình máy tính Mac. Khi bạn nhấp vào, một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. Nếu đã quen với tính năng kéo – thả chuột trên máy tính Mac, bạn có thể kéo tập tin được chọn và thả vào màn hình desktop hoặc thư mục mong muốn. Nếu bạn chọn thao tác vừa rồi thì hãy xem tiếp bước cuối cùng của phương pháp này.6Nhấp vào Copy (Sao chép). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống Edit. Dữ liệu mà bạn chọn sẽ được sao chép. Nếu chỉ sao chép một tập tin, bạn sẽ thấy tên tập tin sau từ Copy (ví dụ, nếu đang chép tập tin tên “New”, bạn sẽ nhấp vào tác vụ Copy “New” ở đây).Nếu sao chép nhiều tập tin, bạn sẽ nhấp vào tác vụ Copy [số tập tin] Items (ví dụ, Copy 4 Items) tại đây.7Mở thư mục đích. Hãy đi đến thư mục trên máy tính Mac mà bạn muốn chép tập tin vào. Chẳng hạn, nếu muốn chép tập tin vào màn hình nền thì bạn trở lại màn hình desktop.8Dán tập tin vào thư mục. Hãy nhấn ⌥ Option+⌘ Command+V cùng lúc để dán tập tin vào thư mục hiện tại và xóa chúng khỏi USB. 9Lấy USB ra. Trở lại cửa sổ Finder, bạn hãy tìm tên của USB ở phía bên trái rồi nhấp vào nút “Eject” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3f\/Maceject.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3f\/Maceject.png\/30px-Maceject.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm bên phải tên ổ đĩa flash. Sau khi tên ổ đĩa biến mất, bạn có thể nhẹ nhàng rút USB ra khỏi máy tính một cách an toàn

Lời khuyên

USB có thể được dùng cho nhiều mục đích chứ không đơn thuần chỉ lưu trữ dữ liệu, bao gồm việc cài lại hệ điều hành và sao lưu thông tin.

Cảnh báo

Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện thao tác “eject” và rút USB ra đúng cách; nếu không, ổ đĩa flash có thể bị lỗi hoặc mất hết dữ liệu.