Phương pháp Chuyển tiếp cổng Minecraft Tainghetrothinh

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển tiếp cổng cho máy chủ (server) Minecraft của bạn. Việc chuyển tiếp cổng (forward port) là cần thiết nếu bạn muốn cho phép những người không có trong mạng Wi-Fi tham gia máy chủ của bạn, vì việc này sẽ cho phép lưu lượng truy cập từ bên ngoài mạng vào máy tính của bạn.

những bước

Phần 1Phần 1 Chuẩn bị

1Đảm bảo rằng máy chủ Minecraft đã được thiết lập. Nếu bạn chưa cài đặt và cấu hình máy chủ Minecraft trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào một trong những liên kết sau đây để được chỉ dẫn cách thực hiện cụ thể cho hệ điều hành của bạn: WindowsMac2Tìm kiếm địa chỉ IP của bộ định tuyến. Để truy cập trang của bộ định tuyến (router), bạn sẽ cần biết địa chỉ của bộ định tuyến được ghi trong phần cài đặt của máy tính: Trên Windows — Mở Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Bắt đầu), nhấp vào Settings{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt), nhấp vào Network & Internet (Mạng và Internet), nhấp vào View your network properties (Xem những thuộc tính), cuộn xuống đến phần “Wi-Fi”, sau đó ghi lại địa chỉ ở bên cạnh phần “Default gateway” (Cổng nối mặc định).Trên Mac — Mở trình đơn quả táo{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn Hệ thống), nhấp Network (Mạng), nhấp vào kết nối Wi-Fi của bạn ở bên trái, nhấp Advanced… (Nâng cao), nhấp vào thẻ TCP/IP và ghi lại địa chỉ bên cạnh chữ “Router” (Bộ định tuyến).Linux — Mở Terminal (giao diện dòng lệnh) và gõ “ip r”. Dãy số cuối cùng là địa chỉ IP của bộ định tuyến.3Tìm kiếm địa chỉ IP của máy tính. Bạn thường nhìn thấy địa chỉ này ở bên phải chữ “IPv4” trong trình đơn chứa địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn. Đây là địa chỉ nhận diện máy tính của bạn. Nếu bạn nhìn thấy dấu gạch chéo và một vài khác ở cuối địa chỉ IP (chẳng hạn như 192.168.1.12/32), máy tính của bạn có thể được nhận diện bằng hai địa chỉ (chẳng hạn như 192.168.1.12 và 192.168.1.32).4Đóng máy chủ Minecraft của bạn nếu đang mở. Để chuyển tiếp cổng của bạn đúng cách, cổng đó phải chưa được dùng đến. Thế nghĩa là bạn sẽ cần đóng máy chủ. Dù bước này không thực sự cần thiết nhưng có thể giúp ngăn ngừa lỗi phát sinh.5Đóng Minecraft. Sau khi cả Minecraft và máy chủ của bạn đều đã được đóng, bạn có thể tiếp tục thực hiện bước truy cập trang của bộ định tuyến của bạn

Phần 2Phần 2 Truy cập trang của bộ định tuyến

1Mở trình duyệt web. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng của trình duyệt web mà bạn hay dùng để thực hiện điều này. 2Nhấp vào thanh địa chỉ. Thanh này nằm ở trên cùng cửa sổ của trình duyệt web. Nếu có bất cứ chữ nào trong thanh địa chỉ, hãy xóa nó đi trước khi tiếp tục.3Nhập địa chỉ của bộ định tuyến của bạn. Gõ vào đây địa chỉ mà bạn tìm thấy bên cạnh “Cổng nối mặc định” (trên Windows), “Bộ định tuyến” (trên Mac) hoặc dãy số cuối “ip r” (trên Linux). Ví dụ: Bạn có thể gõ kiểu như 192.168.1.1 vào đây.4Nhấn ↵ Enter. Sau khi nhấn, bạn sẽ được chuyển đến trang của bộ định tuyến của bạn nếu bộ định tuyến đang trực tuyến. 5Đăng nhập vào trang của bộ định tuyến của bạn. Gõ tên người dùng vào nếu được yêu cầu, sau đó gõ mật khẩu và nhấn ↵ Enter. Nếu bạn không biết thông tin đăng nhập thì cũng đừng lo—hầu hết bộ định tuyến chỉ yêu cầu bạn đăng nhập bằng thông tin mặc định (chẳng hạn như “admin” là tên người dùng và “password” là mật khẩu). Thường thì bạn có thể tìm thấy những thông tin này ở phía sau/bên cạnh bộ định tuyến hoặc trong chỉ dẫn dùng bộ định tuyến.Nếu không thể tìm thấy nhãn của bộ định tuyến hoặc chỉ dẫn dùng, bạn có thể tìm kiếm số mẫu của bộ định tuyến trên mạng để biết thông tin đăng nhập thường được dùng.6Chờ trang của bộ định tuyến được tải xong. Nhất là trong lần đầu truy cập trang của bộ định tuyến của bạn, có thể sẽ mất một vài giây để trang được tải xong. Sau khi đăng nhập, bạn có thể gán địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của bạn. Có thể bạn sẽ cần thực hiện một vài bước cài đặt trên màn hình hoặc làm theo chỉ dẫn nếu đây là lần đầu tiên mở trang của bộ định tuyến

Phần 3Phần 3 Gán địa chỉ IP tĩnh

1Hiểu rằng từng trang của bộ định tuyến trông sẽ khác nhau. Dù có thể ước chừng vị trí của những mục trình đơn trong trang của bộ định tuyến của bạn, thứ mà bạn nhìn thấy sẽ có nhiều khác biệt tùy theo bộ định tuyến. 2Biết lý do bạn cần gán địa chỉ IP tĩnh. Việc gán địa chỉ IP tĩnh (thay vì động) cho máy tính của bạn sẽ ngăn ngừa việc địa chỉ IP bị thay đổi nếu máy tính bị mất kết nối với bộ định tuyến. Thế nghĩa là bạn sẽ không cần phải cập nhật địa chỉ IP trong phần cài đặt máy chủ mỗi khi bật lại máy tính của bạn. 3Tìm kiếm danh sách những thiết bị được kết nối với bộ định tuyến. Vị trí của danh sách này sẽ khác nhau, vì vậy hãy thử tìm kiếm trong những chỗ hoặc trình đơn sau đây: Connected Devices (Thiết bị được kết nối)Settings (Cài đặt)Advanced Settings (Cài đặt nâng cao)Network (Mạng)Devices (Thiết bị)Parental Controls (Giới hạn nội dung)4Tìm kiếm địa chỉ IP của máy tính. Cuộn xem danh sách những thiết bị được kết nối cho đến khi tìm thấy địa chỉ IP khớp với máy tính của bạn. Đây thường là địa chỉ
“IPv4” mà bạn tìm thấy trong cùng trình đơn với địa chỉ của bộ định tuyến.5Khóa địa chỉ IP. Nhắc lại rằng quá trình thực hiện sẽ khác nhau tùy theo trang của bộ định tuyến của bạn. Có thể bạn sẽ cần nhấp vào biểu tượng cái khóa ở bên cạnh địa chỉ IP của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng cài đặt, sau đó nhấp Reserve bên cạnh địa chỉ hoặc tích vào ô “Reserve” ở gần địa chỉ. Để được chỉ dẫn cụ thể về cách gán địa chỉ IP tĩnh cho mẫu bộ định tuyến của bạn, hãy đọc văn bản trên mạng hoặc chỉ dẫn dùng của bộ định tuyến.6Lưu lại sự thay đổi. Nhấp nút Save hoặc Apply để thực hiện điều này. Giờ thì khi địa chỉ IP của máy tính đã được khóa, bạn có thể chuyển tiếp cổng Minecraft. Bộ định tuyến của bạn có thể sẽ cần khởi động lại trước khi tiếp tục. Nếu đúng vậy, bộ định tuyến sẽ tự động khởi động lại

Phần 4Phần 4 Chuyển tiếp cổng Minecraft

1Biết nên chuyển tiếp cổng nào. Số cổng Minecraft mặc định là 25565. Trừ khi bạn đã thay đổi số này trong phần cài đặt tường lửa (Firewall) trên máy tính của bạn, số cổng mặc định sẽ là số mà bạn dùng. 2Tìm và mở phần “Port Forwarding” của bộ định tuyến. Trên hầu hết bộ định tuyến, phần này thường được ghi là “Port Forwarding” (Chuyển tiếp cổng) và thường là mục trình đơn hoặc thẻ chính trong trang chủ của bộ định tuyến. Nếu bạn không nhìn thấy phần “Port Forwarding” trong trang chủ, hãy tìm kiếm phần Settings hoặc Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).Nhắc lại rằng bạn có thể đọc văn bản cụ thể của bộ định tuyến để được chỉ dẫn cách dùng tính năng chuyển tiếp cổng của bộ định tuyến.3Gõ tên cho quy tắc của bạn. Trong hộp văn bản “Name” hoặc “Rule”, hãy gõ một tiêu đề (chẳng hạn như “Minecraft”) mô tả quy tắc chuyển tiếp cổng. Nếu muốn, bạn có thể gõ thêm dòng mô tả. 4Nhập số cổng Minecraft vào hộp văn bản “Internal Port”. Gõ số 25565 vào trường văn bản này. 5Thêm số cổng vào hộp văn bản “Outbound”. Bạn sẽ một lần nữa gõ 25565 vào đây. Đây là bước khiến bộ định tuyến của bạn chỉ chuyển tiếp cổng 25565 trong quy tắc này. Nếu không nhìn thấy tùy chọn này, bạn chỉ cần tìm kiếm trường văn bản “Port” thứ hai ở bên phải danh sách.6Nhập địa chỉ IP tĩnh của máy tính. Trong hộp văn bản “Address”, hãy gõ địa chỉ IP tĩnh mà bạn đã gán cho máy tính của bạn. 7Lựa chọn loại cổng. Nhấp vào hộp thả xuống bên cạnh chữ “Protocol”, sau đó nhấp TCP trong trình đơn thả xuống. Bạn cũng nên cho phép UDP trong cùng trình đơn đó. Có thể bạn sẽ cần tích vào một ô (chẳng hạn như nhấp vào ô “TCP”).Bỏ qua bước này nếu hộp thả xuống “Protocol” đã có chữ TCP ở trong.8Lưu lại sự thay đổi. Nhấp nút Save hoặc Apply để thực hiện điều này. Đến bước này, cổng của bạn thường đã được chuyển tiếp, nghĩa là bạn có thể mời bạn bè dùng cổng 25565 trên địa chỉ IP công cộng của máy tính của bạn để truy cập máy chủ Minecraft. Bộ định tuyến của bạn có thể sẽ cần khởi động lại trước khi tiếp tục. Nếu đúng vậy, bộ định tuyến sẽ tự động khởi động lại. Nếu chưa được, hãy chờ một vài phút để bộ định tuyến khởi động lại