Phương pháp Đăng nhập vào bộ định tuyến Netgear: 8 Bước

Việc đăng nhập bộ định tuyến (router) Netgear sẽ cho phép bạn thay đổi tên người dùng và mật khẩu mặc định của router, tùy chỉnh thiết lập mạng, độ mạnh lớp bảo mật và bật những tính năng như kiểm soát của phụ huynh. Thông tin đăng nhập mặc định của tất cả router hiệu Netgear đều giống nhau.

những bước

Phần 1Phần 1 Đăng nhập vào bộ định tuyến Netgear

1Xem xét bộ định tuyến Netgear để tìm nhãn dán chứa thông tin đăng nhập mặc định. Hầu hết bộ định tuyến Netgear đều có nhãn cung cấp địa chỉ truy cập cũng như tên người dùng và mật khẩu mặc định. 2Mở trình duyệt Internet trên máy tính rồi truy cập http://routerlogin.net.Bạn có thể điều hướng đến http://www.routerlogin.com, http://192.168.0.1 hoặc http://192.168.1.1 nếu URL tên miền .net không mở ra trường dữ liệu để nhập thông tin đăng nhập.Nếu bạn không muốn kết nối với bộ định tuyến bằng Wi-Fi, hãy dùng cáp ethernet để nối trực tiếp router vào máy tính.3Nhập “admin” vào trường dữ liệu username (tên người dùng) và “password” vào trường dữ liệu password (mật khẩu). Đây là những thông tin đăng nhập mặc định của bộ định tuyến Netgear. Nếu thông tin đăng nhập mặc định không hoạt động thì có thể tên người dùng và mật khẩu đã bị thay đổi so với giá trịnh mặc định. Hãy tiến hành theo Phần 2 của bài đăng để khôi phục cài đặt mặc định ban đầu của bộ định tuyến Netgear như ở bước 1 vừa rồi.4Nhấp “OK” sau khi nhập thông tin đăng nhập. Vậy là bạn đã đăng nhập vào bộ định tuyến và có thể thay đổi cài đặt tùy ý.

Phần 2Phần 2 Xử lý sự cố đăng nhập Netgear

1Thiết lập lại bộ định tuyến Netgear nếu thông tin đăng nhập không hoạt động. Điều này sẽ khôi phục mọi thứ về cài đặt nhà máy ban đầu, đồng thời thiết lập lại tên người dùng và mật khẩu. Mở nguồn bộ định tuyến và tìm nút “Restore Factory Settings” (Khôi phục cài đặt nhà máy) ở bên hông hoặc phía sau router.Dùng bút hoặc kẹp giấy để nhấn giữ nút “Restore Factory Settings” trong ít nhất 7 giây cho đến khi đèn “Power” bắt đầu chớp.Thả tay ra rồi đợi router khởi động lại. Đèn Power sẽ ngừng nhấp nháy và chỉ còn lại màu xanh lá hoặc sáng trắng.Lặp lại bước 2 đến bước 4 trong Phần 1 để đăng nhập vào bộ định tuyến Netgear.2Thử dùng cáp hoặc cổng ethernet khác trên router nếu bạn không thể đăng nhập vào bộ định tuyến. Trong một vài trường hợp, cáp hoặc cổng ethernet hỏng có thể khiến bạn không truy cập được cài đặt của bộ định tuyến.3Thử thay đổi địa chỉ ID của máy tính nếu bạn vẫn không truy cập đượacc trang admin của bộ định tuyến Netgear. Trong một vài trường hợp, việc làm mới lại địa chỉ ID có thể thiết lập kết nối giữa máy tính và router. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng để biết cách làm mới lại địa chỉ ID của máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac OS X. 4Thử vô hiệu hóa tất cả tường lửa hoặc trình chặn cửa sổ bật lên (pop-up) trên máy tính nếu bạn không đăng nhập được vào router của Netgear. Vì bộ định tuyến Netgear dùng JavaScript trên giao diện web của họ, nên tường lửa và trình chặn có thể khiến bạn không truy cập được trang admin. Hãy xem thêm trên mạng để biết cách vô hiệu hóa tường lửa và tắt trình chặn pop-up trên trình duyệt mà bạn đang dùng để đăng nhập vào bộ định tuyến Netgear