Phương pháp Đăng xuất Messenger trên iPhone hoặc iPad: 14 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách đăng xuất tài khoản Facebook trên ứng dụng Messenger bằng iPhone hoặc iPad.

những bước

Phương pháp số 1 Dùng ứng dụng Facebook

1Mở ứng dụng Facebook trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ “f” màu trắng trong hình vuông màu xanh biển trên màn hình chính. Ứng dụng Messenger không cho phép bạn đăng xuất. Vì vậy, bạn phải dùng ứng dụng Facebook để đăng xuất tài khoản trên Messenger.2Chạm vào biểu tượng để mở trình đơn điều hướng (navigation menu). Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. 3Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy một trình đơn pop-up xuất hiện. 4Chọn Account Settings trên trình đơn pop-up để mở những tùy chọn cài đặt tài khoản trong trang mới.5Chọn Security and Login (Bảo mật và đăng nhập). Tùy chọn này nằm ở trên cùng trong trình đơn Account Settings (Cài đặt tài khoản). 6Tìm mục WHERE YOU`RE LOGGED IN (Nơi bạn đã đăng nhập) trong trình đơn Bảo mật và đăng nhập. Mục này sẽ hiển thị tất cả những phiên đăng nhập tài khoản Facebook của bạn, bao gồm những thiết bị di động, máy tính để bàn và ứng dụng Messenger. 7Chạm vào biểu tượng cạnh phiên đăng nhập trên Messenger mà bạn muốn đăng xuất để xem những tùy chọn.8Chọn Log Out. Thao tác này sẽ đăng xuất tài khoản của bạn trên Messenger

Phương pháp số 2 Chuyển tài khoản

1Mở ứng dụng Messenger trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng Messenger có biểu tượng là một bong bóng hội thoại màu xanh biển với một tia sét bên trong. 2Chạm vào thẻ Home (Trang chủ). Thẻ này có biểu tượng là ngôi nhà nhỏ ở góc dưới bên trái màn hình. Thao tác này sẽ mở ra tất cả những cuộc hội thoại gần đây của bạn. 3Chạm vào ảnh đại diện của bạn ở phía trên bên trái màn hình để mở trang cá nhân.4Kéo xuống và chọn Switch Account (Chuyển tài khoản). Tất cả những tài khoản bạn đã lưu sẽ hiển thị trong một trang mới. 5Chọn Add Account (Thêm tài khoản) để đăng nhập và thêm tài khoản mới vào ứng dụng Messenger.6Đăng nhập một tài khoản Facebook hoặc Messenger khác. Từ đây bạn có thể đăng nhập và chuyển sang dùng một tài khoản khác, tài khoản cũ của bạn sẽ tự động đăng xuất