Phương pháp Đặt giờ đồng hồ Baby G: 10 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách đặt giờ trên đồng hồ đeo tay Baby G. Thời gian trên đồng hồ Baby G điện tử và bán điện tử được điều chỉnh theo quy trình giống nhau, nhưng những tính năng bổ sung của đồng hồ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mẫu.

những bước

1Làm quen với những nút trên đồng hồ. Bạn thường thấy 4 nút chính trên đồng hồ. Có thể cách gọi tên của những nút sẽ khác với thông tin dưới đây, nhưng chúng đều có chức năng giống nhau sau khi bạn chuyển đồng hồ sang chế độ hiệu chỉnh: Adjust (Điều chỉnh) – Ở phía trên góc trái. Được dùng để chuyển đồng hồ sang chế độ hiệu chỉnh.Reverse (Lùi) – Ở phía trên góc phải. Được dùng để lùi về một giá trị (chẳng hạn như một múi giờ, một giờ, v.v.).Forward (Tiến) – Ở bên dưới góc phải. Được dùng để tiến lên một giá trị (chẳng hạn như một múi giờ, một giờ, v.v.).Mode (Chế độ) – Ở bên dưới góc trái. Được dùng để lướt xem những lựa chọn trên đồng hồ.2Ấn và giữ nút Adjust 3 giây. Đây là nút ở phía trên góc trái mặt đồng hồ. Sau 3 giây, bạn sẽ thấy một trong những lựa chọn trên mặt đồng hồ bắt đầu nhấp nháy. 3Ấn nút Mode liên tục đến khi giá trị Seconds (Giây) bắt đầu nhấp nháy. Nút “Mode” ở bên dưới góc trái mặt đồng hồ. Sau khi số giây bắt đầu nhấp nháy, bạn có thể tiếp tục thao tác. 4Đặt giây theo thời gian hiện tại. Ấn nút Reverse hoặc Forward ở phía trên hoặc phía dưới góc phải đồng hồ đến khi có số giây của thời điểm hiện tại (chẳng hạn như 30 giây). 5Chọn giá trị Minutes (Phút). Ấn nút Mode một lần nữa để chọn số phút. 6Thay đổi giá trị Minutes sao cho chậm hơn thời điểm hiện tại một phút. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách ấn nút Reverse hoặc Forward. Việc đặt số phút chậm hơn thời điểm hiện tại giúp số phút tự động đồng bộ khi đủ 60 giây.7Chọn giá trị “Hour” (Giờ). Ấn nút “Mode” một lần nữa đến khi giờ hiện tại được chọn. 8Thay đổi giá trị “Hour” thành giờ hiện tại. Ấn nút “Reverse” hoặc “Forward” để chọn giờ hiện tại (chẳng hạn như 6). Nếu bạn dùng thời gian quy ước 12 tiếng trên đồng hồ, hãy đảm bảo thời gian trong ngày đã có thiết lập đúng (được thể hiện bởi “AM” và “PM”). Nếu không, bạn phải lướt 12 lần để chọn thời gian chính xác.9Điều chỉnh những lựa chọn đang nhấp nháy. Bạn có thể ấn nút Mode để chuyển sang lựa chọn khác có trên đồng hồ, và dùng nút Reverse/Forward để điều chỉnh theo nhu cầu: Time zone (Múi giờ) – Lựa chọn này thường hiển thị ở phía trên mặt đồng hồ. Tuy nhiên, múi giờ sẽ ảnh hưởng đến giờ hiện tại.DST – Bạn có thể bật hoặc tắt lựa chọn này trên đồng hồ có hỗ trợ. Đây là thao tác đặt lại thời gian của đồng hồ dựa trên quy ước mùa hè.12H hoặc 24H – Bạn có thể chọn giữa thời gian quy ước 12 tiếng (chẳng hạn như AM và PM) và thời gian quy ước 24 tiếng (chẳng hạn như 06:00 cho 6 giờ sáng, 18:00 cho 6 giờ tối).Light (Ánh sáng) – Trên đồng hồ Baby G có tích hợp ánh sáng, bạn có thể đặt số giây mà ánh sáng hiển thị.Date (Ngày) – Bạn thường có thể điều chỉnh tháng và ngày trên đồng hồ có hỗ trợ.10Ấn nút Adjust. Thao tác này sẽ đặt thời gian trên đồng hồ Baby G theo lựa chọn của bạn. Trên một vài mẫu đồng hồ, đặc biệt là loại bán điện tử, bạn cần giữ nút Adjust khoảng hai giây trước khi thời gian được thiết lập.Kim đồng hồ trên mẫu bán điện tử sẽ tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với thời gian điện tử

Lời khuyên

Hầu hết đồng hồ Casio Baby G đều có thao tác điều chỉnh thời gian gần như giống nhau, nên những chỉ dẫn này phù hợp với gần như mọi mẫu đồng hồ.Tùy thuộc vào mẫu đồng hồ của bạn mà Casio sẽ có thêm sách chỉ dẫn trực tuyến. Hãy dùng số có 4 chữ số ở mặt sau của đồng hồ hoặc số mẫu để tìm kiếm tài liệu trực tuyến.

Cảnh báo

Kim trên một vài đồng hồ Baby G bán tự động có thể dừng chuyển động khi đồng bộ với thời gian điện tử. Trong trường hợp này, bạn nên đem đồng hồ đến dịch vụ hoặc bộ phận bảo hành.