Phương pháp Đổi mật khẩu máy tính bằng Command Prompt: 13 Bước

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách thay đổi mật khẩu máy tính bằng tài khoản administrator (quản trị) thông qua Command Prompt. Nếu không thể truy cập vào tài khoản quản trị của máy tính thì bạn sẽ không thể đổi mật khẩu. Đối với máy tính Mac, bạn có thể đặt lại mật khẩu máy tính bằng cách dùng Terminal.

những bước

Phần 1Phần 1 Mở Command Prompt

1Mở trình đơn Start của máy tính. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở góc phải phía dưới màn hình, hoặc nhấn phím ⊞ Win trên bàn phím. Trình đơn Start sẽ mở ra với con trỏ chuột trong khung “Search” (Tìm kiếm). 2command prompt vào khung “Search”. Bước này sẽ tìm kiếm chương trình Command Prompt trong máy tính. Bạn sẽ thấy cửa sổ hiện ra ở phía trên trình đơn tìm kiếm. Trên Windows 8, bạn có thể kích hoạt thanh “Search” bằng cách đưa con chuột vào góc phải phía trên màn hình và nhấp vào biểu tượng kính lúp khi thấy xuất hiện.Nếu dùng Windows XP, bạn sẽ nhấp vào chương trình Run ở bên phải trình đơn Start.3Nhấp phải vào Command Prompt. Chương trình có dạng khung màu đen; thao tác nhấp phải sẽ mở trình đơn thả xuống. Nếu dùng Windows XP, bạn sẽ gõ cmd vào cửa sổ Run.4Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị). Nút nằm gần phía trên trình đơn thả xuống. Bước này sẽ mở Command Prompt bằng quyền quản trị. Bạn sẽ cần xác nhận lựa chọn này bằng cách nhấp vào Yes khi được yêu cầu.Nếu dùng Windows XP, bạn sẽ nhấp vào OK để mở Command Prompt

Phần 2Phần 2 Thay đổi mật khẩu

1net user vào Command Prompt. Bạn cần phải thêm dấu cách vào giữa hai từ. 2Nhấn ↵ Enter. Bước này sẽ hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản người dùng được đăng ký trên máy tính. 3Tìm tên tài khoản mà bạn muốn tùy chỉnh. Nếu bạn đang thay đổi mật khẩu tài khoản riêng của mình, tên tài khoản sẽ ở dưới mục “Administrator” nằm trên phần đầu bên trái cửa sổ Command Prompt; nếu không, tên tài khoản có thể ở bên dưới mục “Guest” nằm trên phần đầu bên phải. 4net user [name] * vào Command Prompt. Bạn sẽ thay [name] bằng tên tài khoản muốn đổi mật khẩu. Khi gõ tên tài khoản, bạn phải gõ chính xác khi tên xuất hiện trong phần tên tài khoản của Command Prompt.5Nhấp vào ↵ Enter. Bước này sẽ kích hoạt lệnh; bạn sẽ thấy dòng chữ mới xuất hiện với nội dung “Type a password for the user:”. Thay vào đó, nếu bạn thấy những dòng chữ bắt đầu bằng “The syntax of this command is:”, hãy gõ net user Administrator * đối với tài khoản quản trị hoặc net user Guest * đối với tài khoản khách.6Gõ mật khẩu mới. Con trỏ sẽ không di chuyển trong lúc bạn thực hiện bước này, do đó bạn phải cẩn thận không được nhấn phím ⇬ Caps Lock. 7Nhấn ↵ Enter. Bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu. 8Gõ lại mật khẩu. Một lần nữa, mật khẩu sẽ không hiện ra khi bạn gõ, vì thế bạn nên thực hiện bước này một cách từ từ. 9Nhấn ↵ Enter. Khi hai mật khẩu được nhập trùng khớp nhau, bạn sẽ thấy “The command completed successfully” xuất hiện phía dưới phần nhập mật khẩu thứ hai. Trong lần đăng nhập máy tính tiếp theo, bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới để tiếp tục

Lời khuyên

Nếu không có tài khoản quản trị, bạn sẽ hoàn toàn không thể dùng Command Prompt.Nếu bạn không thể truy cập bằng quyền quản trị viên, hãy truy cập vào chế độ phục hồi (recovery), sẽ có một dòng lệnh dành cho quản trị viên.Nếu bạn ngắt điện máy tính mà không tắt máy đúng cách (shut down), hãy khởi động vào chế độ phục hồi và bỏ dở nửa chừng, máy sẽ đưa ra thông báo lỗi và xuất hiện một địa chỉ bên dưới màn hình dẫn đến một tập tin văn bản, nó sẽ được mở bằng notepad. Cách này sẽ đưa bạn đến trình đơn File. Từ đó bạn có thể đặt tên lại Command Prompt thành sticky keys. Khi bạn nhấn phím Shift 5 lần máy sẽ tải command prompt thay vì stickey keys. Bây giờ bạn có thể đặt lại tài khoản quản trị nếu tài khoản bị khóa không thể truy cập vào.

Cảnh báo

Không bao giờ thay đổi mật khẩu máy tính mà bạn không được phép thực hiện.