Phương pháp Đổi ngôn ngữ bàn phím Mac: 10 Bước Tainghetrothinh

Phương pháp Đổi ngôn ngữ bàn phím Mac: 10 Bước Tainghetrothinh

bài đăng TaiNgheTroThinh này chỉ dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím của máy tính Mac.

những bước

1Nhấp vào trình đơn Apple rồi nhấp System Preferences… (Tùy chọn hệ thống). Trình đơn Apple là biểu tượng quả táo màu đen nằm ở góc trên bên trái màn hình. 2Nhấp vào Keyboard (Bàn phím).3Nhấp Input Sources (Nguồn gõ) ở phía trên cùng hộp thoại.4Nhấp vào dấu nằm phía dưới khung bên trái của hộp thoại.5Nhấp vào một ngôn ngữ. Danh sách ngôn ngữ được hiển thị theo trình tự bảng chữ cái. những ngôn ngữ bàn phím đã được thêm vào đều nằm ở phía trên cùng danh sách.6Nhấp vào kiểu gõ/bàn phím mong muốn dành cho ngôn ngữ. Kiểu gõ này được hiển thị ở khung bên phải của hộp thoại. Hình ảnh giao diện của bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới khung bên phải khi bạn nhấp vào một nguồn gõ (input source).7Nhấp vào Add (Thêm).8Nhấp “Show Input menu in menu bar” (Hiển thị trình đơn gõ trong thanh trình đơn) ở phía dưới cùng hộp thoại. Một lá cờ sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh trình đơn. 9Nhấp vào lá cờ nằm ở phía bên phải của thanh trình đơn.10Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng cho bàn phím của mình.