Phương pháp Đổi ngôn ngữ trên máy tính Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ trên máy tính. Điều này sẽ tác động đến văn bản trong những menu và cửa sổ. Bạn có thể thực hiện thao tác này trên cả máy tính Mac và Windows. Tuy nhiên, thay đổi ngôn ngữ mặc định trên máy tính sẽ không tác động đến ngôn ngữ của trình duyệt web và những chương trình khác.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Bạn cũng có thể nhấn phím Windows để mở Start.2Nhấp vào Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên trái cửa sổ Start. 3Nhấp vào thẻ Time & language (Thời gian & ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ Settings. 4Nhấp vào thẻ Region & language (Quốc gia & ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ. 5Nhấp vào Add a language (Thêm ngôn ngữ). Tác vụ này nằm cạnh dấu + lớn ở giữa trang, bên dưới tiêu đề “Languages”. 6Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trên máy tính. 7Chọn một phương ngữ. Nếu sau khi chọn ngôn ngữ ưa dùng và trang với nhiều phương ngữ có sẵn ở quốc gia của bạn hiện ra, hãy nhấp vào một phương ngữ mà bạn muốn dùng. Có thể ngôn ngữ mà bạn chọn không có nhiều phương ngữ.8Nhấp vào ngôn ngữ đã thêm. Tùy chọn nằm dưới ngôn ngữ mặc định hiện hành trong mục “Languages” trên cửa sổ. Khung ngôn ngữ sẽ được mở rộng. 9Nhấp vào Options (Tùy chọn). Nút này nằm bên dưới ngôn ngữ. Cửa sổ Options dành cho ngôn ngữ sẽ hiện ra. 10Tải gói cài đặt ngôn ngữ. Nhấp vào Download (Tải xuống) phía dưới tiêu đề “Download language pack” (Tải gói ngôn ngữ) ở phía trên bên trái trang. 11Nhấp vào Back {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cc\/Android7arrowback.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Android7arrowback.png\/30px-Android7arrowback.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc trên bên trái màn hình.12Nhấp vào ngôn ngữ lần nữa, sau đó nhấp Set as default (Đặt làm mặt định). Nút này nằm phía dưới ngôn ngữ. Thao tác sẽ đưa ngôn ngữ này lên đầu mục “Languages” và đặt làm mặc định cho toàn bộ menu, ứng dụng và tùy chọn hiển thị khác được tích hợp sẵn. 13Khởi động lại máy tính. Mở trình đơn Start, nhấp vào Power{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} rồi chọn Restart. Sau khi máy tính khởi động lại và bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, ngôn ngữ đã chọn sẽ được thay thế

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 2Nhấp vào System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này ở gần đầu trình đơn thả xuống. 3Nhấp vào Language & Region. Tùy chọn này có biểu tượng lá cờ nằm gần đầu cửa sổ System Preferences. 4Nhấp vào dấu +. Nút này ở góc dưới bên trái khung “Preferred language:” nằm phía bên trái cửa sổ Language & Region. Một cửa sổ sẽ bật ra với nhiều ngôn ngữ khác nhau. 5Cuộn để chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, sau đó nhấp vào Add (Thêm).6Nhấp vào Use [Language] (dùng [tên ngôn ngữ]). Nút xanh dương này ở góc dưới bên phải cửa sổ. Ngôn ngữ đã thêm sẽ được cài làm ngôn ngữ hiển thị mặc định trên máy tính. Nếu bạn bỏ lỡ bước này, chỉ cần nhấp và kéo ngôn ngữ mà bạn đã thêm từ dưới cùng lên đầu khung “Preferred languages” (Ngôn ngữ ưa dùng).7Khởi động lại máy tính Mac để áp dụng ngôn ngữ mới.

Lời khuyên

Việc thay đổi ngôn ngữ trên máy tính không thay đổi ngôn ngữ với tất cả ứng dụng, chương trình, menu, vân vân. Khi tải phần mềm nào đó, bạn vẫn phải chọn ngôn ngữ ưa dùng như một phần của quá trình cài đặt.

Cảnh báo

Bạn đừng nên chuyển ngôn ngữ trên máy tính sang thứ tiếng mà bạn không hiểu hoặc không biết cách đổi lại.