Phương pháp Đổi tên người dùng Minecraft: 12 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đổi tên nhân vật của bạn trong trò chơi trên Minecraft phiên bản máy tính. Đáng tiếc là bạn không thể đổi tên người dùng trên Minecraft PE hoặc máy chơi game, vì những phiên bản này dùng gamertag Xbox Live hoặc PlayStation.

những bước

1Hiểu những hạn chế. Chúng ta không thể đổi tên nếu bạn mới tạo tài khoản trong vòng 30 ngày trở lại, cũng như không thể đổi tên nhiều hơn một lần trong mỗi chu kỳ 30 ngày. Bạn cũng phải dùng tên mà chưa ai chọn vào thời điểm đó. Tên nhân vật phải dài hơn 2 ký tự và chỉ có thể dùng dấu gạch dưới, chữ và số. Việc đổi tên người dùng trong trò chơi không ảnh hưởng đến tên hồ sơ website Minecraft.2Mở trang web Mojang. Truy cập https://www.mojang.com/ bằng trình duyệt web. 3Nhấp vào ACCOUNT (Tài khoản). Thẻ này nằm ở phía trên bên phải trang. 4Nhấp vào Log in (Đăng nhập) ở phía trên bên phải trang.Nếu bạn đã đăng nhập, hãy bỏ qua bước này và hai bước nữa.5Nhập thông tin đăng nhập. Nhập địa chỉ email và mật khẩu vào trường tương ứng trên trang. 6Nhấp vào nút Log in màu xanh lá ở gần cuối trang.7Tìm phần “Profile Name” (Tên hồ sơ) nằm gần giữa trang.8Nhấp vào Change (Thay đổi). Liên kết này nằm bên phải tên người dùng hiện tại. 9Nhập tên hồ sơ mới. Nhập tên người dùng mà bạn muốn dùng vào trường văn bản nằm gần đầu trang. 10Nhấp vào Check availability (Kiểm tra tính khả dụng). Nút màu xám này nằm bên phải trường tên hồ sơ. Tên người dùng mà bạn chọn sẽ được kiểm tra xem có trùng không; nếu không, thông báo “username is available” (tên người dùng khả dụng) màu xanh lá sẽ hiện ra trên màn hình. Nếu tên người dùng đã được dùng, thông báo “username is in use” màu đỏ sẽ hiện ra. Khi đó, hãy thử chọn tên khác hoặc đánh vần tên bạn khác đi một chút, sau đó nhấp vào Check availability lần nữa.11Nhập mật khẩu. Trong trường văn bản “Password” (Mật khẩu) ở gần cuối trang, hãy nhập mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập tài khoản Minecraft. 12Nhấp vào Change name (Đổi tên). Nút này nằm cuối trang. Tên người dùng hiện tại của bạn sẽ đổi thành tên mới ngay; thay đổi này sẽ được áp dụng vào lần tới khi bạn đăng nhập Minecraft trên máy tính Windows hoặc Mac. Sau khi đổi tên thành công, bạn sẽ không thể đổi lại trong 30 ngày kế tiếp.Tên người dùng cũ vẫn khả dụng trong 7 ngày, nghĩa là bạn sẽ có một tuần để đổi từ tên người dùng mới trở lại tên cũ nếu như đổi ý

Lời khuyên

Nếu bạn thay đổi gamertag, phiên bản Minecraft PE hoặc máy chơi game sẽ phản ánh sự thay đổi. Lưu ý: bạn chỉ có thể đổi gamertag vài lần và cần thanh toán để thực hiện.Việc đổi tên không ảnh hưởng gì đến trạng thái danh sách trắng/OP.

Cảnh báo

Việc đổi tên người dùng không giúp bạn tránh bị cấm khỏi máy chủ.