Phương pháp Hạ Phiên bản Game Minecraft: 7 Bước Tainghetrothinh

Mỗi phiên bản Minecraft mới đều có nhiều tính năng và sự thay đổi giúp cải thiện trải nghiệm của người chơi. Tuy nhiên, nếu máy chủ yêu thích của bạn yêu cầu dùng phiên bản Minecraft cũ để kết nối thì phải làm sao? Mặc dù việc hạ cấp từng rất khó khăn, nhưng mọi việc đã dễ dàng hơn trong phiên bản Minecraft Launcher mới nhất. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển sang phiên bản Minecraft cũ bằng cách tạo hồ sơ mới trong Minecraft Launcher.

những bước

1Mở Minecraft Launcher. Bạn có thể dùng Minecraft Launcher để tải phiên bản cũ của Minecraft. Phương pháp này sẽ hiệu quả khi bạn dùng Minecraft phiên bản 1.14.3 trở lên.Nếu đã chơi trò chơi trong Launcher, bạn cần thoát và khởi động lại Launcher trước khi chuyển đổi phiên bản.Bạn không thể trở về phiên bản Minecraft cũ bằng ứng dụng trên thiết bị Android hoặc iPhone.2Nhấp vào Installations (Cài đặt). Đây là thẻ thứ hai ở phía trên Launcher. 3Nhấp vào + New (Mới) ở gần phía trên phần giữa của Launcher. Thao tác này mở ra cửa sổ “Create new installation” (Tạo cài đặt mới). Bạn cần bật Historical Versions (Lịch sử cập nhật) nếu muốn chơi phiên bản Alpha hoặc Beta của trò chơi. 4Nhập tên cho cài đặt tại trường “Name” (Tên). Ví dụ, bạn có thể nhập tên của máy chủ mà bạn muốn kết nối tại đây. 5Chọn phiên bản từ trình đơn “Version” (Phiên bản). Đây là lựa chọn bên phải trường “Name”. Ví dụ, nếu bạn muốn kết nối với máy chủ yêu cầu hạ trò chơi xuống phiên bản 1.13.2, hãy chọn 1.13.2 trong trình đơn.Nếu muốn tùy chỉnh độ phân giải của cài đặt mới, bạn sẽ nhập kích thước vào những trường “Resolution” (Độ phân giải) còn trống.6Chọn thư mục từ trình đơn “Game Directory” (Thư mục trò chơi). Nếu bạn giữ nguyên lựa chọn mặc định (Use default directory (dùng thư mục mặc định)), Minecraft sẽ lưu dữ liệu của phiên bản cũ vào thư mục mặc định. Tuy nhiên, nếu muốn chơi phiên bản trước 1.6, bạn cần chọn thư mục khác. Hãy nhấp vào Browse (Duyệt) để chọn thư mục. 7Nhấp vào nút Create (Tạo). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ thêm phiên bản cũ vào danh sách cài đặt. Để chơi phiên bản Minecraft cũ, bạn chỉ cần nhấp vào Play (Chơi) ở phía trên Launcher để trở về màn hình chính, chọn phiên bản mà bạn thích trong danh sách lựa chọn ở bên dưới màn hình, và nhấp vào nút Play to màu xanh lá