Phương pháp Hủy tư cách thành viên Amazon Prime Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách hủy tư cách thành viên Amazon Prime để ngừng gia hạn. Bạn có thể tiến hành trên cả website và ứng dụng Amazon.

những bước

Phương pháp số 1 Trên máy tính

1Mở trang hủy tư cách thành viên Amazon Prime. Truy cập trang này trên trình duyệt web của máy tính. Bạn sẽ đến được trang “End Your Amazon Prime Membership” (Kết thúc tư cách thành viên Amazon Prime). 2Nhấp vào End Membership (Kết thúc tư cách thành viên). Nút màu vàng này nằm gần đầu trang. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập. 3Đăng nhập Amazon. Nhập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấp vào Sign in (Đăng nhập). Tài khoản của bạn sẽ được xác minh. Thậm chí nếu đã đăng nhập tài khoản Amazon từ trước, bạn vẫn phải nhấp vào Sign in ở giữa trang.4Nhấp vào Continue to Cancel (Tiếp tục để hủy). Nút màu vàng này nằm gần cuối trang. 5Kết thúc tư cách thành viên Amazon Prime. Tại đây, bạn sẽ có hai sự lựa chọn: khi nhấp vào End Now (Kết thúc ngay bây giờ), tư cách thành viên Prime sẽ bị hủy đối với thời gian còn lại của chu kỳ lập hóa đơn hiện tại, đồng thời khoản thanh toán cho gói Prime của tháng này cũng sẽ được hoàn lại, còn nếu bạn nhấp vào End on [ngày] (Kết thúc vào [ngày]) thì tư cách thành viên Amazon Prime sẽ tiếp tục và kết thúc khi đến ngày gia hạn.6Chờ trang xác nhận. Khi trang “Cancellation confirmed” (Xác nhận hủy) hiện ra nghĩa là tư cách thành viên Prime đã bị hủy

Phương pháp số 2 Trên điện thoại

1Mở Amazon. Nhấn vào ứng dụng Amazon với biểu tượng logo “amazon” trên giỏ hàng. 2Nhấn vào nút với biểu tượng ba đường thẳng nằm ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ bật lên. 3Nhấn vào Your Account (Tài khoản của bạn). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn bật lên. 4Nhấn vào Manage Prime Membership (Quản lý tư cách thành viên). Tùy chọn này nằm trong phần “Account settings” (Cài đặt tài khoản) của trình đơn. 5Đăng nhập Amazon. Nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được nhắc. Thậm chí nếu thông tin đăng nhập đã được lưu, bạn vẫn cần nhấn vào Sign in.Nếu dùng iPhone với cảm biến Touch ID, có thể bạn sẽ được yêu cần quét dấu vân tay.6Cuộn xuống và nhấn vào End Membership. Tùy chọn này nằm gần cuối trang. Tiếp theo, quá trình xác nhận hủy bỏ sẽ bắt đầu. 7Cuộn xuống và nhấn vào I Do Not Want My Benefits (Tôi không muốn lợi ích của mình). Tùy chọn này nằm cuối trang. Có thể bạn sẽ không thấy tùy chọn này. Khi đó, hãy bỏ qua đến bước kế tiếp.8Cuộn xuống và nhấn vào End Membership. Tùy chọn này nằm gần cuối trang. 9Nhấn vào nút End on [ngày] ở gần giữa màn hình. Tính năng tự động gia hạn tư cách thành viên Prime sẽ bị hủy; khi kết thúc chu kỳ lập hóa đơn hiện tại, tư cách thành viên sẽ chấm dứt. Bạn cũng có thể thấy tùy chọn End Now ở đây. Khi bạn nhấn vào tùy chọn này, tư cách thành viên Prime sẽ bị hủy ngay lập tức, đồng thời Amazon sẽ hoàn lại khoản thanh toán cho thời gian còn lại của chu kỳ lập hóa đơn

Lời khuyên

Tốt nhất bạn nên hủy tài khoản Amazon Prime nhiều ngày trước khi tư cách thành viên được gia hạn.

Cảnh báo

Khi hủy tài khoản Amazon Prime, bộ nhớ ảnh không giới hạn miễn phí và quyền truy cập Cloud Drive sẽ chấm dứt. Bạn cần thanh toán nếu muốn tiếp tục dùng những tính năng này.