Phương pháp Khởi động lại máy tính Windows từ xa bằng dòng lệnh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách khởi động lại một máy tính khác trên mạng từ chính máy tính của bạn bằng ứng dụng Windows Command Prompt. Để khởi động lại một máy tính từ xa với Command Prompt thì máy tính đó phải được thiết lập khởi động từ xa trước và đồng thời kết nối với mạng Internet của bạn.

những bước

Phần 1Phần 1 Kích hoạt khởi động từ xa

1Bạn cần đảm bảo rằng mình đang dùng máy tính mà bạn muốn khởi động lại. Trước khi tiến hành khởi động lại máy tính từ xa trên mạng, bạn phải thiết lập để máy tính nhận chỉ dẫn từ xa. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Nhập services vào Start. Máy tính sẽ tìm ứng dụng Services. 4Nhấp vào tùy chọn Services hình bánh răng nằm đầu cửa sổ Start. Cửa sổ Services sẽ mở ra. Nếu tùy chọn này không hiện ra, hãy nhập services.msc vào Start để buộc ứng dụng xuất hiện.5Cuộn xuống và nhấp vào Remote Registry (Sổ đăng ký từ xa). Tùy chọn này nằm trong phần chữ “R” trên cửa sổ chính. Nhấp vào Remote Registry để chọn. 6Nhấp vào biểu tượng “Properties” (Thuộc tính) hình thư mục nằm trong khung màu xám ngay phía dưới thẻ View ở đầu cửa sổ. Cửa sổ Properties sẽ mở ra. 7Nhấp vào khung thả xuống “Startup type” (Loại khởi động). Khung này nằm bên phải tiêu đề “Startup type” ở giữa cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 8Chọn Automatic (Tự động). Nhấp vào Automatic trong trình đơn thả xuống. 9Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Vậy là máy tính này đã được kích hoạt khởi động lại từ xa

Phần 2Phần 2 Cho phép khởi động từ xa trên Firewall

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn cần đảm bảo rằng mình vẫn đang dùng máy tính mà bạn muốn khởi động lại từ xa. 2Nhập firewall vào Start. Ứng dụng Windows Firewall sẽ được tìm. 3Nhấp vào Windows Firewall. Ứng dụng có hình quả địa cầu và tường gạch nằm đầu cửa sổ Start. 4Nhấp vào Allow an app or feature through Windows Firewall (Cho phép ứng dụng hoặc tính năng thông qua Windows Firewall). Liên kết này ở góc trên bên trái cửa sổ. Danh sách chương trình và dịch vụ trên máy tính sẽ mở ra. 5Nhấp vào Change settings (Thay đổi cài đặt). Tùy chọn ở góc trên bên phải danh sách chương trình. Danh sách những chương trình sẽ được mở khóa. 6Cuộn xuống đến tùy chọn “Windows Management Instrumentation (WMI)”. Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách chương trình. 7Tích vào ô “Windows Management Instrumentation” bên trái tùy chọn này.Nếu máy tính này nằm trên mạng công cộng, bạn sẽ cần tích vào ô “Public” ở bên phải trang.8Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Máy tính sẽ không còn chặn quyền truy cập từ xa qua tường lửa

Phần 3Phần 3 Tìm tên máy tính

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Xin nhắc lại, bạn phải tiến hành trên máy tính mà bạn muốn khởi động lại chứ không phải máy tính mà bạn sẽ gửi lệnh “Restart” đi. 2Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng hình thư mục trên cửa sổ Start. 3Nhấp vào This PC. Tùy chọn hình máy tính này nằm bên trái cửa sổ File Explorer. 4Nhấp vào thẻ Computer nằm phía trên bên trái cửa sổ. Một thanh công cụ sẽ hiện ra phía dưới thẻ. 5Nhấp vào Properties. Tùy chọn này có hình dấu tích màu đỏ trong khung trắng nằm bên trái thanh công cụ. Trang Properties của máy tính sẽ mở ra. 6Ghi lại tên máy tính. Phần “Computer name” (Tên máy tính) sẽ hiện ra bên dưới tiêu đề “Computer name, domain, and work group settings” (Cài đặt làm việc nhóm, tên miền và tên máy tính) chính giữa trang. Bạn cần ghi lại chính xác tên máy tính hiển thị trong trình đơn này

Phần 4Phần 4 Khởi động lại thông qua Command Prompt

1Mở máy tính khác trên mạng của bạn. Máy tính này phải có quyền quản trị viên và nằm trên cùng mạng với máy tính mà bạn muốn khởi động lại. 2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Nhập cmd rồi nhấn ↵ Enter. Command Prompt sẽ mở ra. 4Nhập shutdown /i vào Command Prompt, sau đó nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ mở ra cửa sổ để bạn khởi động lại máy tính khác từ xa. 5Nhấp vào Add…(Thêm) ở bên phải cửa sổ. Một cửa sổ khác sẽ mở ra. 6Nhập tên máy tính khác vào. Nhập tên của máy tính mà bạn muốn khởi động lại vào trường văn bản trên cửa sổ. Nếu bạn chưa tìm tên máy tính trước đó, hãy tiến hành
trước khi tiếp tục.7Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ.8Bạn cần đảm bảo rằng máy tính đó được thiết lập để khởi động lại. Trong phần “What do you want these computers to do” (Bạn muốn những máy tính này làm gì), hãy nhấp vào khung thả xuống và chọn Restart nếu tùy chọn chưa hiển thị tại đây. Bạn cũng có thể đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tùy chọn gửi cảnh báo đến cho người dùng máy tính này trước khi tắt máy, hoặc bạn có thể tùy chỉnh giới hạn thời gian để khởi động lại (theo mặc định là 30 giây).9Nhấp vào OK ở cuối màn hình. Máy tính kia sẽ khởi động lại ngay sau khi hết thời gian giới hạn

Lời khuyên

Nếu máy tính mà bạn đang muốn tắt có phần mềm tường lửa hoặc chương trình diệt vi-rút của bên thứ ba, bạn cần vô hiệu hóa chúng trước để thực hiện thao tác tắt máy từ xa.Bạn cũng có thể tìm tên máy tính bằng cách đi đến Start > Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > About (Thông tin).

Cảnh báo

Không nên khởi động lại máy tính nào đó nếu bạn không có quyền thực hiện.