Phương pháp Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách kiểm soát những thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng, vân vân) được phép kết nối Internet thông qua điểm truy cập không dây của bạn. Quá trình thực hiện sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất, nhưng nhìn chung bạn có thể áp dụng chỉ dẫn của Linksys và Netgear dưới đây để tương tác với hầu hết giao diện bộ định tuyến (router) khác.

những bước

Phương pháp số 1 Với bộ định tuyến Linksys

1Kết nối với router bằng trình duyệt web. Bạn có thể truy cập router bằng cách dùng địa chỉ IP bộ định tuyến tương tự như bất cứ website nào. Sau đây là cách xác định địa chỉ trên Windows và macOS: Trên Windows:Mở trình đơn Start và nhấp vào Settings (Cài đặt).Nhấp vào Network & Internet (Internet & mạng).Nhấp vào View your network properties (Xem cấu hình mạng) ở phía cuối khung chính. Địa chỉ IP sẽ được liệt kê bên dưới tiêu đề ″Default gateway″ (Cổng mặc định).Trên macOS:Mở trình đơn Apple và nhấp vào System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống).Nhấp vào Network (Mạng).Nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở phía cuối khung bên phải. Có thể bạn cần nhấp vào kết nối trong khung bên trái trước thì mới thấy tùy chọn này.Nhấp vào thẻ TCP/IP. Địa chỉ IP là dãy số cạnh tiêu đề ″Router″.2Đăng nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên (admin). Trừ khi bạn đã thay đổi thông tin đăng nhập, nếu không thì cả tên người dùng và mật khẩu đều là admin.3Tìm địa chỉ MAC của thiết bị mà bạn muốn hạn chế. Cách nhanh chóng để xác định điều này là kết nối thiết bị với router ngay, sau đó xác định mục của thiết bị trong bảng DHCP. Trước tiên hãy kết nối thiết bị, tiếp theo, bạn sẽ tiến hành như sau:Nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) ở đầu trang.Nhấp vào thẻ phụ Local Network (Mạng cục bộ).Nhấp vào DHCP Client Table (Bảng máy khách DHCP). Danh sách tất cả thiết bị đã kết nối với router sẽ hiện ra. Địa chỉ IP và MAC cũng được thể hiện bên cạnh mỗi thiết bị.Sao chép địa chỉ MAC của từng thiết bị mà bạn muốn kiểm soát và dán vào trình soạn thảo văn bản.4Nhấp vào thẻ Access Restrictions ( Hạn chế truy cập). Tùy chọn này nằm đầu trang.5Nhấp vào OK.6Tạo danh sách Access Policy (Chính sách truy cập) mới. Đây là danh sách kiểm soát thiết bị nào trong mạng có thể truy cập Internet (hoặc cổng/trang web nhất định) thông qua router này.Chọn số trong trình đơn thả xuống ″Access Blocking Policy″ (Chính sách chặn truy cập).Nhập tên cho danh sách vào cạnh dòng ″Enter Policy Name″ (ví dụ: ″Chặn những thiết bị này,″ ″Cho phép những thiết bị này″).Nhấp vào Edit List (Chỉnh sửa danh sách).7Nhập địa chỉ MAC của thiết bị mà bạn muốn giới hạn. Thêm từng địa chỉ vào dòng của thiết bị tương ứng. 8Nhấp vào Save Settings (Lưu cài đặt).9Nhấp vào Close (Đóng). Vậy là bạn có thể chọn cho phép hoặc chặn những thiết bị này. 10Chọn Allow (Cho phép) hoặc Deny (Từ chối).11Chọn khi nào thì cho phép hoặc từ chối những thiết bị này. Để chặn những thiết bị này vào mọi thời điểm trong ngày, hãy chọn Every Day (Mỗi ngày) và 24 Hours (24 giờ). Hoặc bạn cũng có thể chọn ngày giờ cụ thể để giới hạn truy cập. 12Giới hạn truy cập những website nhất định (tùy chọn). Nếu bạn muốn chặn một vài website nhất định đối với danh sách này, hãy nhập URL (ví dụ: www.TaiNgheTroThinh.com) vào khoảng trống ″URL″. 13Giới hạn truy cập với những ứng dụng nhất định (tùy chọn). Để ngăn những thiết bị này dùng cổng hay ứng dụng nào đó, bạn có thể chọn dịch vụ từ trong trình đơn ″Applications″ (Ứng dụng) và nhấp vào mũi tên để thêm vào cột ″Blocked List″ (Danh sách bị chặn).14Nhấp vào Save Settings. Vậy là cài đặt sẽ được cập nhật, đồng thời những hạn chế (hay sự cho phép) mà bạn đã chọn sẽ bắt đầu áp dụng. Để thêm danh sách khác, hãy chọn số khác từ trình đơn ″Access Blocking Policy″, tạo tên danh sách mới và nhấp vào Edit List để thêm mục

Phương pháp số 2 Với bộ định tuyến Netgear

1Kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi bằng trình duyệt web. Cách dễ dàng để kết nối với bộ định tuyến Netgear là mở trình duyệt và truy cập vào Routerlogin.net.2Đăng nhập quyền administrator. Nếu bạn chưa tự thay đổi thì hãy nhập admin làm tên đăng nhập và mật khẩu là password. 3Nhấp vào thẻ Advanced. Thẻ này thường nằm gần góc trên bên trái trang. Những model bộ định tuyến Netgear khác nhau sẽ có giao diện website quản trị khác nhau đôi chút.4Nhấp vào mục Security (Bảo mật) nằm trong cột bên trái.5Nhấp vào Access Control (Kiểm soát truy cập). Đây là một trong những tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề ″Security.″ 6Tích vào ô cạnh dòng ″Turn on Access Control″ (Bật quyền kiểm soát truy cập). Danh sách tất cả thiết bị đang kết nối với mạng sẽ hiện ra, ngoài ra còn có những liên kết xem thiết bị đã từng kết nối nhưng hiện đang ngoại tuyến. 7Chọn quy tắc truy cập. Chọn một trong hai tùy chọn sau: Allow all new devices to connect: Tùy chọn này cho phép mọi thiết bị kết nối với mạng miễn là người dùng nhập đúng mật khẩu Wi-Fi. Lựa chọn này dành cho bạn nếu như muốn chặn một vài thiết bị cụ thể chứ không phải tất cả.Block all new devices from connecting: Tùy chọn này không cho phép bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng Wi-Fi (cho dù họ có mật khẩu) trừ khi bạn thêm địa chỉ MAC của thiết bị tương ứng vào danh sách.8Tìm thiết bị mà bạn muốn chặn (hoặc cho phép). Nếu thiết bị không trực tuyến ngay bây giờ, bạn có thể nhấp vào View list of allowed devices not currently connected to the network (Xem danh sách thiết bị được phép hiện không kết nối với mạng) để tìm. 9Tích vào ô cạnh mỗi thiết bị mà bạn muốn chặn (hoặc cho phép).10Nhấp vào Block (Chặn) hoặc Allow (Cho phép).11Nhấp vào Apply (Áp dụng). Thiết bị mà bạn chọn sẽ đ
ược cho phép hoặc bị chặn theo như mong muốn