Phương pháp Sao chép tập tin vào USB bằng CMD: 6 Bước

Khi bạn không thể khởi động vào Windows hay chỉ muốn tìm hiểu những cách quản lý tập tin, bạn luôn có thể dùng Command Prompt (CMD) để sao chép dữ liệu từ ổ cứng vào USB. Nếu chỉ muốn sao chép những tập tin riêng lẻ, bạn có thể dùng lệnh copy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sao chép toàn bộ thư mục, bao gồm thư mục phụ và tập tin bên trong, tốt hơn hết hãy dùng lệnh xcopy. Đây là bài đăng chỉ dẫn cách dùng copy và xcopy để sao chép tập tin và thư mục bằng Command Prompt của Windows.

những bước

1Mở Command Prompt. Nếu chưa thực hiện việc này, bạn có thể truy cập Command Prompt của Windows theo cách sau: Ấn Windows key + S để mở thanh tìm kiếm.Nhập cmd vào thanh tìm kiếm.Nếu bạn cần sao chép tập tin hệ thống, hãy nhấp phải vào Command prompt và chọn Run as administrator (Truy cập với tư cách quản trị viên). Bạn không phải thực hiện việc này nếu đã khởi động vào chế độ khôi phục, vì bạn sẽ luôn được truy cập Command Prompt với tư cách quản trị viên.Nếu bạn muốn sao chép tập tin cá nhân, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tài liệu, hãy nhấp vào Command prompt.2Tìm tên ổ đĩa của USB. Nếu đã biết tên ổ đĩa (chẳng hạn như E hoặc F), bạn không cần thực hiện bước này. Nếu không, hãy thực hiện như sau để tìm tên ổ đĩa: Nhập hoặc dán lệnh này sau dòng lệnh:wmic logicaldisk where drivetype=2 get deviceid, volumename, descriptionẤn Enter.3Tạo thư mục mới trên ổ đĩa USB (tùy chọn). Nếu bạn muốn sao chép tập tin vào thư mục cụ thể nào đó thay vì thư mục gốc của USB, hãy tạo thư mục trong Command Prompt. Cách thực hiện như sau: Nhập cd F: (nếu ổ đĩa USB không phải là F:, bạn sẽ thay bằng tên đúng), và ấn Enter.Nhập mkdir tênthưmục và ấn Enter (thay tênthưmục bằng tên mà bạn muốn tạo cho thư mục mới).4Truy cập thư mục chứa tập tin mà bạn muốn sao chép. Ví dụ, nếu muốn sao chép nội dung trong thư mục Documents cá nhân, bạn có thể mở thư mục bằng cách nhập cd C:\Users\têncủabạn\Documents. Nếu tên thư mục có khoảng trắng, chẳng hạn như C:\Users\têncủabạn\cá nhân, bạn cần đặt toàn bộ đường dẫn trong dấu ngoặc kép như sau: cd “C:\Users\têncủabạn\cá nhân.Để xem toàn bộ tập tin trong thư mục, bạn sẽ nhập dir và ấn Enter.Nhập dir và ấn Enter để xem tập tin và thư mục hiện thời. Toàn bộ thư mục đều được đánh dấu là “<DIR>“ để bạn biết đây là thư mục, không phải tập tin.5dùng lệnh copy để sao chép những tập tin riêng lẻ. Nếu bạn muốn sao chép chỉ một tập tin (không có thư mục) vào USB, cách đơn giản nhất là dùng lệnh copy. Cách thực hiện như sau: Khi dùng lệnh sao chép, bạn nhập thông tin sau: copy thư mục gốcthư mục đích. Ví dụ, để sao chép tập tin cats.docx từ thư mục nào đó sang thư mục Pets trên USB có tên ổ đĩa là F:, cách thực hiện sẽ là: copy cats.docx F:\Pets\Nếu bạn muốn cùng lúc sao chép nhiều tập tin riêng lẻ có phần mở rộng giống nhau (chẳng hạn như .docx vào thư mục Pets trên USB, bạn sẽ nhập copy *.docx F:\Pets\.6dùng lệnh xcopy để sao chép cả thư mục cùng toàn bộ tập tin và thư mục phụ trong đó. Nếu bạn muốn sao lưu cả thư mục vào USB hoặc sao chép nhiều tập tin, dùng lệnh xcopy là cách tốt nhất. Giả sử bạn muốn sao chép cả thư mục C:\Users\têncủabạn\cá nhân, bao gồm toàn bộ tập tin và thư mục bên trong vào ổ đĩa F, hãy thực hiện như sau: xcopy “C:\Users\têncủabạn\cá nhân\” F:\ /e /h /rDấu gạch chéo ngược \ ở cuối đường dẫn đầu tiên được dùng để ra lệnh cho xcopy sao chép thư mục, thay vì tập tin riêng lẻ.Thêm /e để yêu cầu xcopy sao chép toàn bộ thư mục phụ.Thêm /h để đảm bảo xcopy cũng sao chép tập tin ẩn.Thêm /r để sao chép tập tin chỉ đọc.