Phương pháp Sắp xếp Gmail theo người gửi Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách sắp xếp email theo người gửi trong Gmail bằng việc dùng những phương pháp tìm kiếm tại hộp thư đến. Lưu ý rằng đây chỉ là những giải pháp thay thế; Gmail không cho phép bạn sắp xếp toàn bộ hộp thư đến theo người gửi. Tuy nhiên, bạn có thể tìm Phương pháp xem tất cả email theo từng người gửi.

những bước

Phương pháp số 1 Xem toàn bộ email từ một người gửi

1Mở Gmail bằng cách truy cập https://www.gmail.com/ trên trình duyệt của máy tính. Thao tác này sẽ mở hộp thư đến của Gmail nếu bạn đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Gmail, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Tìm địa chỉ email của người gửi. Mở một email của người gửi nào đó, đặt con trỏ chuột lên tên của họ ở phía trên góc trái email, rồi xem địa chỉ email ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. 3Sao chép địa chỉ email. Nhấp và rê chuột trên địa chỉ email, rồi ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc ⌘ Command+C (trên Mac). 4Nhấp vào công cụ tìm kiếm của Gmail. Đó là ô có dòng chữ “Search mail” (Tìm kiếm email) ở phía trên hộp thư đến. 5Nhập địa chỉ email đã sao chép. Ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc ⌘ Command+V (trên Mac) để dán địa chỉ đã sao chép, rồi ấn ↵ Enter để tìm kiếm những email được gửi từ địa chỉ email đó trong hộp thư đến. 6Xem danh sách email. Bạn sẽ thấy danh sách những email từ người gửi đã chọn

Phương pháp số 2 Tạo quy tắc nhãn cho người gửi

1Mở Gmail. Truy cập https://www.gmail.com/ trên trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ mở hộp thư đến của Gmail nếu bạn đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Gmail, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Mở trình đơn của công cụ tìm kiếm. Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên phải công cụ tìm kiếm ở phía trên hộp thư đến. Bạn sẽ thấy một khung lựa chọn hiển thị trên màn hình. 3Nhập địa chỉ email. Tại trường “From” (Từ) ở phía trên khung lựa chọn, bạn nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn lọc email. Trong khi gõ, bạn sẽ thấy một danh sách với những địa chỉ email phù hợp hiển thị trong trình đơn bên dưới trường “From”. Bạn có thể nhấp vào tên cần tìm để thêm vào trường “From”.Bạn cũng có thể gõ tên của người này để địa chỉ email của họ hiển thị trong danh sách lựa chọn.4Nhấp vào Create filter (Tạo bộ lọc) ở bên dưới góc phải khung lựa chọn để mở một cửa sổ mới.5Đánh dấu vào ô “Apply the label” (Áp dụng nhãn) ở giữa cửa sổ.6Nhấp vào ô Choose label… (Chọn nhãn) màu xám bên phải tiêu “Apply the label” để mở danh sách lựa chọn.7Nhấp vào New label… (Nhãn mới) ở gần phía trên danh sách lựa chọn để mở một cửa sổ khác.8Nhập tên của người liên lạc. Gõ tên của người mà bạn muốn lọc email vào trường “Please enter a new label name” (Hãy nhập tên cho nhãn mới) ở phía trên cửa sổ. 9Nhấp vào Create (Tạo) ở bên dưới cửa sổ để tạo thư mục mới có tên của người gửi.10Đánh dấu vào ô “Also apply filter to matching conversations” (Đồng thời áp dụng bộ lọc cho những cuộc trò chuyện phù hợp) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ đảm bảo những email cũ từ người gửi này được xếp vào thư mục vừa tạo. 11Đánh dấu vào ô “Skip the inbox (Archive it)” (Bỏ qua Hộp thư đến (Lưu trữ thư)) nếu bạn thích. Với lựa chọn này, email sẽ không hiển thị tại hộp thư đến mà bạn có thể xem riêng email bằng cách nhấp vào tên nhãn của bạn. Bạn vẫn có thể thấy email trong phần All Mail (Tất cả thư).12Nhấp vào Create filter (Tạo bộ lọc). Thao tác này sẽ thêm những email cũ từ người người đã chọn cùng những email trong tương lai vào thư mục (hoặc “nhãn”) có tên của họ. Bạn có thể tìm nhãn trong cột bên trái của lựa chọn hộp thư đến, nhưng có thể bạn phải nhấp chọn khu vực này và/hoặc nhấp vào More (Thêm) ở bên dưới cột để thấy nhãn

Lời khuyên

Bộ lọc và nhãn có thể được dùng theo nhiều Phương pháp chuyển những email không cần thiết vào thùng rác.

Cảnh báo

Không có cách chính thức để sắp xếp email của bạn theo nhóm người gửi mà không cần phải tạo nhãn.