Phương pháp Tắt autocorrect Android: 6 Bước Tainghetrothinh

bài đăng TaiNgheTroThinh này chỉ dẫn cách tắt tính năng autocorrect trên thiết bị Android của bạn. Tính năng này có tác dụng tự động chèn từ mà thiết bị “nghĩ” rằng bạn muốn gõ.

những bước

1Mở Settings (Cài đặt) của thiết bị. Phần này thường có hình bánh răng (⚙️), nhưng cũng có thể là biểu tượng chứa những thanh trượt. 2Cuộn xuống và chạm Language & input (Ngôn ngữ và bàn phím). Phần này nằm trong “PERSONAL” (Cá nhân) của trình đơn. 3Chạm vào bàn phím đang dùng. Thường thì đó là Android keyboard (bàn phím Android) hoặc Google keyboard (bàn phím Google). 4Chạm Text correction (tự động sửa lỗi văn bản). Phần này nằm ở giữa trình đơn. 5Gạt nút “Auto-correction” (tự động sửa lỗi) để tắt tính năng này đi. Nút này sẽ chuyển sang màu trắng. Trên một vài thiết bị, đó có thể là một ô mà bạn cần bỏ tích.Tính năng Auto-correction có thể bị bật trở lại sau khi cập nhật Android. Khi đó, bạn lại phải tắt tính năng này đi.6Chạm vào nút Home. Giờ thì văn bản của bạn sẽ không còn bị tự động chỉnh sửa khi bạn gõ trên thiết bị Android của mình

Lời khuyên

Thử khám phá nhiều thiết lập khác nhau xem bạn có cảm thấy hứng thú không. Bạn cũng nên thử thiết lập Swype nếu nhìn thấy tùy chọn này.

Những thứ bạn cần

Điện thoại Android.