Phương pháp Thanh toán bằng PayPal trên iPhone hoặc iPad Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thanh toán giao dịch bằng PayPal trên iPhone hoặc iPad. Chúng ta có thể mua nội dung trên nhiều cửa hàng bằng ứng dụng PayPal, hoặc liên kết PayPal với Apple Pay (nếu bạn dùng).

những bước

Phương pháp số 1 Bằng ứng dụng PayPal

1Mở PayPal trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng có biểu tượng xanh dương với chữ “P” trắng bên trong và thường nằm trên màn hình home. Lưu ý: không phải cửa hàng nào cũng chấp nhận PayPal.2Đăng nhập tài khoản. Nhập thông tin đăng nhập (hoặc xác minh mã PIN) rồi nhấn vào Log In. 3Cuộn xuống và nhấn vào In Store. Tùy chọn có biểu tượng phác thảo cửa hàng màu xanh. Nếu đây là lần đầu bạn dùng PayPal In Store, hãy nhấn vào Let’s Go (Bắt đầu) khi được nhắc.Nếu chưa thiết lập để PayPal dùng dịch vụ vị trí, bạn cần tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt ngay.4Chọn cửa hàng. Nhập tên cửa hàng vào màn hình “Find a location” (Tìm địa điểm) ở đầu tin nhắn, sau đó nhấn vào vị trí trong kết quả hiện ra. Nếu cửa hàng không hiện ra nghĩa là nơi đây không chấp nhận hình thức thanh toán PayPal In Store.5Chọn phương thức thanh toán. Nếu không muốn dùng phương thức thanh toán mặc định, bạn có thể nhấn vào phương thức đó để mở ra trình đơn và chọn lại. 6Đưa mã thanh toán cho thu ngân. Nhân viên thu ngân sẽ xác thực mã để xử lý thanh toán cho bạn

Phương pháp số 2 Thêm PayPal vào Apple Pay

1Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) của iPhone thường nằm trên màn hình home. Phương pháp này sẽ chỉ dẫn bạn cách kết nối PayPal với Apple Pay để những giao dịch trên Apple Pay sẽ trừ vào tài khoản PayPal được liên kết. Không phải cửa hàng nào cũng chấp nhận thanh toán Apple Pay.2Nhấn vào tên bạn ở đầu trình đơn.3Nhấn vào iTunes & App Store.4Nhấn vào Apple ID của bạn ở đầu trình đơn. Một trình đơn sẽ hiện ra. 5Nhấn vào View Apple ID (Xem Apple ID). Đây là tùy chọn đầu tiên. 6Nhập mã bảo mật hoặc dùng Touch ID. Sau khi phương thức bảo mật được xác thực, màn hình Account (Tài khoản) sẽ hiện ra. 7Nhấn vào Payment information (Thông tin thanh toán). Danh sách những phương thức thanh toán sẽ hiện ra. 8Nhấn vào PayPal. Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Payment Method”. 9Nhấn vào Log in to PayPal (Đăng nhập vào PayPal).10Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để xác thực và thêm tài khoản PayPal của bạn. Quá trình này sẽ thêm PayPal làm phương thức thanh toán mặc định trên Apple Pay. 11dùng Apple Pay trên cửa hàng để thanh toán PayPal. Những bước dưới đây sẽ khác nhau tùy vào iPhone:iPhone 8 trở về trước: Đặt ngón tay lên Touch ID, sau đó đưa cạnh trên của iPhone lại gần đầu đọc Apple Pay (cách không quá 2,5 cm). Sau khi tài khoản mặc định (ở đây là PayPal) được lập hóa đơn, bạn sẽ thấy thông báo “Done” (Đã xong) hiện lên trên màn hình.iPhone X: Nhấn đúp vào nút ở cạnh bên, đăng nhập bằng mật mã (hoặc dùng Face ID) rồi đưa điện thoại lại gần đầu đọc Apple Pay (cách không quá 2,5 cm). Sau khi tài khoản mặc định (ở đây là PayPal) được lập hóa đơn, bạn sẽ thấy thông báo “Done” (Đã xong) hiện lên trên màn hình